NewYork Paris Hà Nội Khách thứ :

NIỀM TIN TƯƠNG LAI

     

Đầu tư từ các nước ASEAN vào Việt Nam

Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, sau 10 năm kể từ ngày gia nhập ASEAN, đến nay các nước ASEAN đã đầu tư vào Việt Nam với tổng vốn đăng ký trên 11,3 tỷ USD, trong đó đã thực hiện được gần 5 tỷ USD.

Hầu hết các nước ASEAN đều có dự án đầu tư vào Việt Nam chỉ trừ Myanmar chưa có dự án nào còn các thành viên khác đã có hơn 700 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam còn hiệu lực chiếm hơn 12% về số dự án, hơn 23% về vốn đăng ký và gần 20% về vốn thực hiện.

Dẫn đầu trong các nhà đầu tư là Singapore, với hơn 360 dự án còn hiệu lực có tổng vốn đăng ký trên 8,1 tỷ USD và đã thực hiện được gần 3,3 tỷ.

Theo nhận định của Bộ Kế hoạch - Đầu tư, hầu hết những dự án này đều phát huy hiệu quả, vừa sinh lời cho các nhà đầu tư nước ngoài, vừa đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế Việt Nam.

Các lĩnh vực mà nhà đầu tư ASEAN tập trung vốn là công nghiệp, xây dựng, dịch vụ. Một số nhà đầu tư cũng quan tâm nhiều đến các lĩnh vực nông nghiệp, chăn nuôi. Trong thời gian tới, nguồn đầu tư từ các nước ASEAN sẽ tiếp tục tăng lên khi các thoả thuận về thương mại và đầu tư trong khu vực có hiệu lực, các chính sách thu hút đầu tư của Việt Nam ngày càng thông thoáng.

Nguyên Phong

ASEAN đầu tư vào Việt Nam chưa xứng tiềm năng

Từ ngày 8/8/2007, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng sẽ bắt đầu thăm chính thức các nước Indonesia, Philippines, Singapore, Myanmar và Brunei.

Đây là chuyến thăm chính thức các nước ASEAN lần đầu tiên của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, đồng thời cũng là chuyến thăm các nước ASEAN theo thông lệ của tổ chức này.

Chuyến thăm càng có ý nghĩa hơn khi diễn ra đúng vào dịp kỷ niệm 40 năm thành lập ASEAN (8/8/1967-8/8/2007).

Việt Nam và Indonesia, Philippines, Singapore, Myanmar, Brunei đã có mối quan hệ hợp tác trên nhiều lĩnh vực.

Hiện nay, hầu hết các thành viên ASEAN đã có đầu tư vào Việt Nam (trừ Myanmar).

Theo số liệu thống kê của Bộ Kế hoạch Đầu tư, trong các nước ASEAN, Singapore đứng đầu về đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam với 474 dự án và 9,07 tỷ USD vốn đầu tư, đứng thứ 2 trong tổng số 78 nước và vùng lãnh thổ đầu tư tại Việt Nam.

Tiếp theo là Malaysia với 219 dự án và 1,7 tỷ USD tổng vốn đầu tư, đứng thứ 10 trong 78 nước và vùng lãnh thổ đầu tư tại Việt Nam; tương tự Philippines đã đầu tư 30 dự án với 247 triệu USD tổng vốn đầu tư; Indonesia có 14 dự án với 137 triệu USD tổng vốn đầu tư; Brunei có 37 dự án và 125 triệu USD tổng vốn đầu tư.

Các nhà đầu tư Singapore có mặt trong hầu hết các ngành kinh tế của Việt Nam, từ thăm dò, khai thác dầu khí, sản xuất công nghiệp tới chế biến nông, lâm, hải sản.

Nhưng tập trung nhiều nhất trong lĩnh vực dịch vụ với 207 dự án và tổng vốn đầu tư là 5,5 tỷ USD, chiếm 60,7% tổng vốn đăng ký; tiếp theo là lĩnh vực công nghiệp và xây dựng với 230 dự án và tổng vốn đầu tư là 3,3 tỷ USD, chiếm 36,4% tổng vốn đăng ký.

Số còn lại thuộc lĩnh vực nông - lâm - nghiệp chỉ có 37 dự án và 254 triệu USD vốn đầu tư. Nhiều dự án của Singapore hoạt động hiệu quả, trong đó phải kể đến dự án liên doanh Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore.

Malaysia là một trong số 10 quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư lớn nhất vào Việt Nam.

Các dự án của Malaysia chủ yếu tập trung vào lĩnh vực công nghiệp với 140 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký là 1,19 tỷ USD; tiếp theo là lĩnh vực dịch vụ với 47 dự án, tổng vốn đầu tư đăng ký là 336 triệu USD; lĩnh vực nông, lâm, ngư nghiệp có 32 dự án và tổng vốn đầu tư đăng ký là 208 triệu USD.

Tuy nhiên đầu tư của Malaysia vào Việt Nam vẫn chưa tương xứng với tiềm năng hợp tác giữa hai nước, phần lớn các dự án đầu tư của Malaysia vào Việt Nam là các dự án có quy mô nhỏ.

Philippines, Indonesia và Brunei cũng là những nước có đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam còn khá khiêm tốn.

Lĩnh vực dịch vụ chiếm tỷ lệ vốn đầu tư ít nhất với 855.000 USD và 8 dự án. Indonesia có 13 dự án đầu tư vào Việt Nam với tổng vốn đầu tư đạt 130 triệu USD; trong đó các dự án của Indonesia tập trung vào lĩnh vực công nghiệp với 11 dự án và 73,8 triệu USD (chiếm 56% tổng vốn đầu tư của Indonesia); 3 dự án trong lĩnh vực dịch vụ với 63,7 triệu USD; không có dự án trong lĩnh vực nông nghiệp.

Brunei có 37 dự án với tổng vốn đầu tư đạt 125 triệu USD. Cũng giống như hai nước trên, đầu tư của Brunei chủ yếu trong lĩnh vực công nghiệp với 31 dự án và 116 triệu USD vốn đầu tư (chiếm 92% tổng vốn đầu tư của Brunei).

Nông nghiệp và dịch vụ chỉ chiếm tỷ lệ nhỏ với 5 dự án và 9,6 triệu USD trong lĩnh vực nông nghiệp và 1 dự án với 120.000 USD trong lĩnh vực dịch vụ.

Để thu hút hơn nữa đầu tư của các nước trong khu vực, đặc biệt là những đối tác tiềm năng, các cơ quan chức năng của Việt Nam đang thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng trong việc rà soát, phân loại các dự án từ các quốc gia ASEAN để có biện pháp hỗ trợ, giải quyết triệt để các khó khăn đặt ra trong quá trình đầu tư như thủ tục hành chính, giải phóng mặt bằng...

Mặt khác, trong thời gian tới, một biện pháp nữa đang được triển khai nhằm thúc đẩy hợp tác đầu tư giữa Việt Nam và các nước thành viên là khuyến khích và hỗ trợ đầu tư của doanh nghiệp Việt Nam sang các nước ASEAN.

Thực hiện thông qua đại diện ngoại giao tại các nước ASEAN bằng hình thức hội thảo, trao đổi thông tin của doanh nghiệp các nước hoặc tổ chức các đoàn doanh nghiệp hai nước đi khảo sát thị trường lẫn nhau.