NewYork Paris Hà Nội Khách thứ :

NIỀM TIN TƯƠNG LAI

     

Có khoảng 15.300 máy ATM , gần 130.000 máy quẹt thẻ POS ( Point of Sale ) đã được lắp đặt và khoảng hơn 66 triệu thẻ ATM đã được phát hành tại Việt Nam

Ngân hàng Nhà nước cho biết tính đến hết năm 2013 , tổng số lượng thẻ phát hành của 50 ngân hàng đã đạt hơn 66,2 triệu thẻ , tăng hơn 20% so với 2012. Trong số này thẻ ghi nợ chiếm 92,3% , thẻ tín dụng 3,67% và thẻ trả trước 4,03%.

Tổng doanh số thanh toán thẻ đạt hơn 1,2 triệu tỉ đồng , có khoảng 15.300 ATM và gần 130.000 POS đã được lắp đặt.

Theo Ngân hàng Nhà nước, trong năm vừa qua các ngân hàng đã triển khai nhiều biện pháp như thực hiện kết nối liên thông ATM/POS và đẩy nhanh quá trình xây dựng Trung tâm chuyển mạch thẻ thống nhất cũng như từng bước áp dụng công nghệ hiện đại phát triển thanh toán thẻ.

Ngoài các dịch vụ truyền thống như rút tiền mặt, chuyển khoản, sao kê, các ngân hàng thương mại đã tích hợp thêm nhiều tính năng vào thẻ ngân hàng để sử dụng thanh toán hóa đơn hàng hóa, dịch vụ ...

Tuy nhiên, thực tế các giao dịch thẻ hiện chủ yếu là rút tiền mặt trên ATM, các loại dịch vụ khác và thanh toán qua POS còn chưa phát triển, hạ tầng cơ sở kỹ thuật phục vụ cho hoạt động thanh toán thẻ phát triển chưa đồng đều ...

Trong năm 2014, Hội thẻ và các ngân hàng thành viên sẽ triển khai thực hiện một số chính sách như xây dựng khung phí giao dịch liên mạng, áp dụng chuẩn công nghệ thẻ nội địa thống nhất, thực hiện các biện pháp tiếp tục tăng cường quản lý rủi ro, thúc đẩy phát triển thanh toán thẻ qua POS theo đúng chủ trương của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước về phát triển thanh toán không dùng tiền mặt giai đoạn 2014-2015.