NewYork Paris Hà Nội Khách thứ :

NIỀM TIN TƯƠNG LAI

     

Giới thiệu chương trình đào tạo Cao Học Vi Điện Tử tại Đại học Quốc Gia Thành Phố HCM

Hiện nay nhiều công ty trong và ngoài nước như Intel, Renesas đã đầu tư vào lĩnh vực vi mạch ở Việt Nam. Đồng thời nhu cầu về đào tạo và nhân lực trong lĩnh vực vi điện tử và hệ thống nhúng tăng nhanh. Các yếu tố nêu trên cho thấy nhu cầu nhân sự cấp Thạc sĩ về vi điện tử với khả năng nghiên cứu, đào tạo, thiết kế, và quản lý công nghệ.

Trong nhiều năm qua trường Đại học Khoa học Tự nhiên và trường Đại học Bách Khoa đã giảng dạy và nghiên cứu về vi điện tử nói chung và đã có các quan hệ đối tác. Nhưng một cột mốc quan trọng là sự ra đời của Trung tâm ICDREC của Đại học Quốc Gia TP.HCM nhằm đưa tổ chức thiết kế vi mạch lên một tầm cao.

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên TP.HCM trên cơ sở đã giảng dạy về vi điện tử ở cấp Đại học và Cao học trong nhiều năm qua, nay với sự tư vấn chuyên môn và khả năng vận động hợp tác quốc tế của GS.TS Đặng Lương Mô, đã kêu gọi được nhiều giáo sư trong ngoài nước hưởng ứng, nên nhận thấy có khả năng mở chuyên ngành đào tạo Thạc sĩ và Tiến sĩ về vi điện tử để đóng góp vào sự phát triển lĩnh vực này theo chủ trương của Đại học Quốc Gia TPHCM và đáp ứng nhu cầu nhân sự cho xã hội.

Chương trình sau đại học chuyên ngành Vi điện tử đã được Đại học Quốc Gia TP.HCM thông qua và cho phép Đại học Khoa học Tự nhiên TP.HCM cùng Khoa Điện tử Viễn thông thuộc trường tuyển sinh đợt đầu tiên vào tháng 9/2007 và sẽ tuyển sinh đợt tiếp theo vào tháng 5/2008 theo đợt tuyển sinh Sau đại học hàng năm.

Chương trình Sau đại học gồm có 2 bậc đào tạo Thạc sĩ và Tiến sĩ

Mục tiêu của chương trình là đào tạo Thạc sĩ và Tiến sĩ về Vi điện tử bao gồm thiết kế vi mạch và sản xuất vi mạch làm việc ở công nghiệp, các trường Đại học, viện nghiên cứu... Chương trình cung cấp kiến thức nâng cao về vật lý linh kiện điện tử, kỹ năng thiết kế vi mạch, công nghệ Nano và công nghệ sản xuất. Đây là cầu nối giữa Đại học và doanh nghiệp, kết hợp chương trình đào tạo hàn lâm và các hạt động sản xuất. Mục đích là đào tạo nguồn nhân lực được trang bị những kiến thức mới phù hợp với thực tế sản xuất hoặc đào tạo và nghiên cứu khoa học.

Chương trình sẽ được giảng dạy bằng tiếng Anh, do các chuyên gia trong nước, các chuyên gia Việt kiều và các các Giáo sư Nhật bản tham gia giảng dạy.

Chương trình có sự hợp tác và hỗ trợ với các công ty, tổ chức có liên quan như Khu Công nghệ Cao SHTP, công ty Napotec ( công viên phần mềm Quang Trung ), công ty EM Electronics ( Thụy Sĩ ),…

Chương trình sẽ góp phần và việc đào đạo nguồn nhân lực về thiết kế vi mạch cho các doanh nghiệp, đào tạo đội ngũ giáo viên kế thừa để có thể giảng dạy ở các trường Đại học, cao đẳng, dạy nghề trong lĩnh vực vi mạch. Chương trình sẽ góp phần việc phát triển công nghệ, kinh tế, xã hội trong thời gian tới.