NewYork Paris Hà Nội Khách thứ :

NIỀM TIN TƯƠNG LAI

     

Khánh thành Cầu Cửa Việt - Quảng Trị

Ngày 17–7-2010 , tỉnh này tổ chức lễ khánh thành cầu Cửa Việt sau hơn 30 tháng xây dựng . Cầu có 12 nhịp , chiều dài 806 m, mặt cầu rộng 12 m , khổ thông thuyền rộng 50 m và cao 7 m , phần đường 2 đầu cầu dài 1.011 m ... với vốn đầu tư gần 280 tỷ đồng. Đây cũng là công trình cầu lớn nhất được xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị tính đến thời điểm hiện nay và việc đưa vào sử dụng mang ý nghĩa vô vùng quan trọng khi cùng với cầu Cửa Tùng nối liền hệ thống giao thông ven biển dài hơn 73 km của tỉnh Quảng Trị.

Từ đây, cảng Cửa Việt với cảng biển Mỹ Thủy được kết nối và cùng với đường Xuyên Á sẽ tạo ra bước nhấn quan trọng để thúc đẩy phát triển Kinh Tế - Xã Hội không chỉ hai vùng Gio Linh , Triệu Phong mà cho cả toàn tỉnh Quảng Trị .

Bảo Hà