NewYork Paris Hà Nội Khách thứ : Phoenix Ancient Art

NIỀM TIN VÀO TƯƠNG LAI

     

Quy định của Mỹ về Công nghệ sinh học Nông nghiệp

Ba cơ quan của của Chính phủ Mỹ : Bộ Nông nghiệp ( U.S. Department of Agriculture - USDA ), Cơ quan Bảo vệ Môi trường ( Environmental Protection Agency - EPA ), và Cơ quan Quản lí Thực phẩm và Dược phẩm ( Food and Drug Administration - FDA ) có trách nhiệm quản lí cây trồng và các sản phẩm theo kĩ thuật di truyền. Các cơ quan này bổ sung lẫn nhau và trong một số trường hợp chồng chéo nhau. Sở Thanh tra sức khỏe cây trồng và vật nuôi của Bộ Nông nghiệp có quyền quản lý đối với các cây thức ăn trồng theo kĩ thuật di truyền. EPA có quyền quản lý đối với việc thử nghiệm, phân phối và sử dụng thuốc trừ sâu dùng cho các cây trồng, còn FDA có quyền quản lý đối với việc sử dụng thực phẩm và thức ăn chăn nuôi của tất cả các loại thực phẩm có nguồn gốc từ cây trồng. Sau đây là một tài liệu tổng quan về vai trò của các cơ quan này trong việc quản lí sinh vật biến đổi gen.

SỞ THANH TRA SỨC KHỎE VẬT NUÔI VÀ CÂY TRỒNG CỦA USDA

Trực thuộc USDA, Sở Thanh tra sức khỏe vật nuôi và cây trồng (USDA-APHIS) có trách nhiệm bảo vệ nền nông nghiệp chống lại sâu bọ và dịch bệnh. Theo Đạo luật bảo vệ cây trồng, USDA-APHIS kiểm soát các sản phẩm công nghệ sinh học hiện đại có khả năng gây hại. Vì vậy, USDA-APHIS quản lý các sinh vật và sản phẩm được biết là hay bị nghi vấn là sâu bọ có hại cho cây trồng hay có nguy cơ gây hại, trong đó có những sinh vật và sản phẩm đã biến đổi hay được sản xuất thông qua kĩ thuật di truyền. Chúng được gọi là các “đối tượng điều chỉnh”. USDA-APHIS điều chỉnh việc nhập khẩu, chuyên chở, vận chuyển trong liên bang và phát tán trong môi trường đối với các sinh vật điều chỉnh là sản phẩm của công nghệ sinh học, trong đó có các sinh vật đã trải qua quá trình sử dụng thực nghiệm hạn chế hay thử nghiệm thực địa. Các đối tượng điều chỉnh được khảo sát để đảm bảo rằng trong những điều kiện sử dụng đề ra, chúng không có nguy cơ có sâu bọ có hại cho cây trồng trong quá trình chuyên chở, lưu giữ và loại bỏ thích hợp. Các quy định của USDA - APHIS cho phép một quá trình yêu cầu để xác định quy chế không điều chỉnh. Nếu một yêu cầu được cho phép thì sinh vật đó sẽ không còn bị coi là một đối tượng bị điều chỉnh nữa và sẽ không còn phải đặt dưới sự quản lý của USDA - APHIS nữa. Người yêu cầu phải cung cấp các thông tin như là sinh vật học của cây trồng đã nhận, các số liệu thực nghiệm và các ấn phẩm, các mô tả về kiểu gen và biểu hình của sinh vật sản xuất theo kỹ thuật di truyền và các báo cáo thử nghiệm thực địa.

Cơ quan này đánh giá các vấn đề khác nhau, bao gồm nguy cơ tiềm tàng có sâu bọ gây hại cho cây trồng; nghi vấn về dịch bệnh và sâu bọ có hại; thể hiện của sản phẩm gen, các enzyme mới, hay những thay đổi về chuyển hóa thực vật; trụi cỏ và tác động đối với cây trồng tương thích về giống; các tập tục nông nghiệp và canh tác; tác động đối với các sinh vật phi mục tiêu và tiềm năng chuyển gen tới các loài sinh vâtk khác. Một thông báo được đăng trong Đăng ký liên bang do Chính phủ ấn hành, các ý kiến bình luận của công chúng được coi như là việc đánh giá môi trường và các văn bản quyết định cho phép yêu cầu công chúng có thể lấy các bản sao của các tài liệu của USDA-APHIS.

Để biết thêm thông tin, xin truy cập địa chỉ :

http://www.aphis.usda.gov/brs

Theo Đạo luật về Virút, Huyết thanh, Độc tố, Sở Thú y thuộc USDA-APHIS thanh tra các cơ sở sản xuất sinh học và cấp giấy phép cho các chất sinh học thú y, kể cả vaccin động vật là sản phẩm công nghệ sinh học.

Để biết thêm thông tin, xin truy cập điạ chỉ :

http://www.aphis.usda.gov/vs

CƠ QUAN BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG HOA KỲ

Thông qua một quy trình đăng kí, EPA, điều chỉnh việc bán, phân phối và sử dụng thuốc trừ sâu nhằm bảo vệ sức khỏe và môi trường, bất kể thuốc trừ sâu được sản xuất như thế nào hay phương thức hoạt động của nó ra làm sao. Việc này bao gồm việc điều chỉnh các loại thuốc trừ sâu được sản xuất bởi một sinh vật thông qua kĩ thuật của công nghệ sinh học hiện đại. Phân ban Thuốc trừ sâu sinh học và phòng ngừa ô nhiễm của Văn phòng Chương trình thuốc trừ sâu, căn cứ Đạo luật liên bang về Thuốc diệt Côn trùng, thuốc diệt Nấm mốc và thuốc diệt loài Gặm nhấm, điều chỉnh việc phân phối, kinh doanh, sử dụng và thử nghiệm các chất diệt côn trùng sản sinh ở thực vật và vi trùng. Nói chung, giấy phép sử dụng thực nghiệm được cấp để tiến hành thử nghiệm tại hiện trường. Người xin giấy phép phải đăng kí sản phẩm diệt côn trùng trước khi bán và phân phối các sản phẩm đó. EPA có thể quy định điều kiện sử dụng như là một phần của đăng kí. EPA cũng quy định mức dư lượng thuốc trừ sâu được phép trên và ở thực phẩm và thức ăn gia súc động vật hoặc cho phép miễn áp dụng yêu cầu về mức tới hạn, căn cứ vào Đạo luật liên bang về Thực phẩm, Thuốc và Mỹ phẩm.

Để biết thêm thông tin, xin truy cập địa chỉ :

http://www.epa.gov/pesticides/biopesticides

Chương trình Công nghệ Sinh học Kiểm soát Độc tố thuộc Văn phòng Phòng ngừa Độc tố của EPA hiện đang xem xét việc điều chỉnh các vi sinh vật thường sử dụng trong công nghiệp. Chương trình này tiến hành khảo sát tiền thị trường đối với các vi sinh vật “mới”, tức là các vi sinh vật hình thành do sự giải phóng các tổ hợp chất liệu di truyền từ các sinh vật thuộc các loài khác nhau trong phân loại.

Để biết thêm thông tin, xin truy cập địa chỉ :

http://www.epa.gov/oppt/biotech

CƠ QUAN QUẢN LÍ THỰC PHẨM VÀ THUỐC

FDA có trách nhiệm đảm bảo an toàn và dán nhãn thích hợp cho mọi loại thực phẩm và thức ăn gia súc có nguồn gốc thực vật, trong đó các loại sản xuất theo công nghệ sinh học. Tất cả các loại thực phẩm và thức ăn gia súc, dù là nhập khẩu hay sản xuất trong nước, dù sản sinh từ cây trồng qua biến đổi bởi những kĩ thuật chăn nuôi quy ước hay các kĩ thuật di truyền, đều phải đáp ứng những tiêu chuẩn an toàn nghiêm ngặt. Căn cứ Luật liên bang về Thực phẩm, Thuốc và Mỹ phẩm, các nhà sản xuất thực phẩm và thức ăn gia súc có trách nhiệm đảm bảo sản phẩm đưa ra thị trường là an toàn và được dán nhãn thích hợp. Ngoài ra, mọi phụ gia thực phẩm, kể cả phụ gia đưa vào thực phẩm và thức ăn gia súc qua chăn nuôi, đều cần có giấy chứng nhận của FDA trước khi lưu thông trên thị trường. (Thuật ngữ "phụ gia thực phẩm" được hiểu là các chất đưa vào thực phẩm mà không phaỉ là thuốc trừ sâu hay không được các chuyên gia lành nghề thừa nhận là an toàn.)

FDA đảm bảo rằng các nhà sản xuất thực phẩm và thức ăn gia súc tuân thủ các quy định thuộc thẩm quyền của mình, căn cứ Luật Liên bang về Thực phẩm, Thuốc và Mỹ phẩm. Nhằm hỗ trợ việc tuân thủ các quy định về thực phẩm và thức ăn gia súc sản xuất từ cây trồng theo kĩ thuật di truyền, FDA khuyến khích các nhà đầu tư tham gia quy trình tham vấn tự nguyện của mình. Tất cả các loại thực phẩm và thức ăn gia súc sản xuất từ cây trồng theo kĩ thuật di truyền hiện lưu hành trên thị trường Mỹ đều đã kinh qua quy trình tham vấn này. Trừ phi không có loại thực phẩm hay thức ăn gia súc nào được xem như chứa phụ gia thực phẩm, và do đó không yêu cầu cấp giấy chứng nhận trước khi đưa ra thị trường.

Để biết thêm thông tin, xin tham khảo trang :

http://www.cfsan.fda.gov/~lrd/biotechm.html

Nguồn : United States Regulatory Agencies Unified Biotechnology

Web Site : http://usbiotechreg.nbii.gov/roles.asp

( Tạp chí Điện tử của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ )