NewYork Paris Hà Nội Khách thứ :

NIỀM TIN TƯƠNG LAI

     

Đầu tư phát triển công nghệ sinh học tại các quốc gia phát triển

A - Phát triển công nghệ sinh học tại Hàn Quốc
Ngày 25/9/2006, Bộ KH&CN Hàn Quốc cho biết sản lượng các mặt hàng và dịch vụ công nghệ sinh học (CNSH) đã tăng hơn 15 lần tại nước này trong hơn 12 năm qua. Theo thông báo Tổng kết kế hoạch phát triển ngành CNSH của Chính phủ trong 12 năm, cho đến năm 2006, tăng trưởng bình quân hàng năm là 27,7%. Doanh thu từ các sản phẩm và dịch vụ năng lượng sinh học, hóa sinh, môi trường sinh học và dược sinh đã tăng từ 173,5 tỉ Won (183 triệu USD) năm 1994 lên 2,6 nghìn tỉ Won (2,75 tỉ USD) vào năm 2005.
Những thành tích khoa học trong lĩnh vực này đã cho thấy những tiến bộ vượt bậc của Hàn Quốc. Năm 1994, chưa có nhà khoa học Hàn Quốc nào được nêu tên trong ba tạp chí khoa học nổi tiếng nhất thế giới - ”Nature”, (Tự Nhiên), “Science”, (Khoa học) và “Cell” (Tế bào), nhưng vào năm 2005, 23 công trình của các nhà khoa học Hàn Quốc đã xuất hiện trong các tạp chí này. Số người có bằng thạc sĩ và tiến sĩ trong ngành khoa học sinh học ở Hàn Quốc đã tăng từ 6.699 người năm 1999 lên 9.682 người năm 2005.
Chính phủ Hàn Quốc đang xây dựng Giai đoạn hai của Kế hoạch phát triển CNSH nhằm tăng tổng đầu tư, để chuyển đổi lĩnh vực CNSH thành một trong các động lực cơ bản cho phát triển kinh tế tương lai của đất nước. Năm 2005, Hàn Quốc đã cấp 708,6 tỷ Won để phát triển CNSH, tăng 17,8% so với đầu tư của năm 2004. Theo báo cáo của OECD (Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế), Có khoảng 640 công ty CNSH ở Hàn Quốc vào năm 2004 với 6.500 các nhà khoa học và chuyên gia kỹ thuật. Lực lượng lao động phát triển và nghiên cứu ở Hàn Quốc đứng thứ tư trên thế giới, sau Mỹ (73.520), Anh (9.644) và Đức (8.024). Số lượng các công trình nghiên cứu của Hàn Quốc được đăng ký trên thế giới tăng 10 lần, từ 420 công trình năm 1994 đến 4,089 công trình vào năm 2005, đưa Hàn Quốc đứng thứ 13 trên thế giới.
Để có được những thành công trên, từ năm 1994, Hàn Quốc đã đưa ra kế hoạch hành động, Kế hoạch “CNSH 2000” để khuyến khích phát triển CNSH. Tổng chi phí cho nghiên cứu và phát triển (R&D) của Hàn Quốc tăng từ 0,31%, năm 1970 lên 3% năm 2001. Do có  sự trợ giúp của kế hoạch chiến lược này, trong những năm 2000-2002, số công ty triển khai CNSH ở Hàn Quốc đã tăng lên đáng kể. Hầu hết các công ty đều tập trung nỗ lực vào việc phát triển các loại thuốc mới, sinh - tin học và các hệ gen chức năng. Theo Bộ KH&CN nước này, đây là thời kỳ Chính phủ tập trung vào vấn đề: đảm bảo hỗ trợ nhiều hơn cho các nhà khoa học và để cải thiện môi trường nghiên cứu chung. Cho đến nay các kế hoạch chi cho R-D đã được chính thức thông qua và các thủ tục cấp phát ngân sách vẫn đang được nghiên cứu thay đổi. Đặc biệt, các nguồn đầu tư tài chính cơ bản sẽ đầu tư vào các lĩnh vực nghiên cứu phổ biến, như tế bào gốc, nhân bản phôi và các lĩnh vực kỹ thuật di truyền  protein, gen, sinh - tin  học và một nguồn kinh phí lớn sẽ được đầu tư cho việc triển khai điều trị các bệnh về thần kinh bằng các tế bào gốc và các công nghệ gen.
Hàn Quốc hy vọng sẽ  trở thành một trong 5 nước có  ngành CNSH mạnh nhất thế giới vào năm 2012. Chính phủ Hàn Quốc xác định CNSH là một ngành then chốt sẽ cho phép đất nước trở thành một trong những quốc gia hàng đầu thế giới trong thế kỷ 21. Sự nhận thức này đã tạo động lực mạnh mẽ khuyến khích các nhà lập chính sách quốc gia ủng hộ CNSH, là ưu tiên cao nhất trong R&D để tăng cường cạnh tranh quốc tế. Để thấy được quá trình phát triển ngành công nghiệp CNSH Hàn Quốc, các chuyên gia về CNSH nước này đã chia sự phát triển của ngành này thành 3 giai đoạn:
Giai đoạn học hỏi và thiết lập R&D CNSH (1981-1990), với các nét chính:
• Giới thiệu, tìm hiểu và phát triển CNSH mới, công nghệ nghiên cứu tế bào;
• Ban hành Luật khuyến khích CNSH (Biotechnology Promotion Law), từ năm 1983;
• Thiết lập các khoa CNSH trong trường đại học và các chương trình nghiên cứu CNSH của các trường đại học và viện nghiên cứu, từ năm 1984;
• Thiết lập Viện Nghiên cứu Khoa học sinh học và CNSH Hàn Quốc (Korea Research Institute of Bioscience & Biotechnology, KRIBB), năm 1985;
• Phát triển Chương trình Công nghệ Quy trình sinh học (Bioprocess Technology Program).
Giai đoạn mới phát triển của của ngành CNSH (1991-1995), với các điểm nhấn chính:
 Thành lập Hiệp hội công nghiệp CNSH Hàn Quốc (Bioindustry Association of Korea(BAK)) năm 1991;
 Bộ KH&CN Hàn Quốc thiết lập Chương trình CNSH 2000 (Biotech 2000) năm 1994, nhằm công nghiệp hoá ngành CNSH;
 Xây dựng Kế hoạch cơ bản về thúc đẩy CNSH (Fundamental Plan of Biotechnology Promotion, 1994-2007) trị giá hàng tỷ USD;
 Xây dựng Tầm nhìn công nghiệp CNSH 2000 (Bioindustry Vision 2000) năm 1994;
 Sự ra đời của nhiều sản phẩm thuộc ngành công nghiệp CNSH;
Giai đoạn phát triển mới của ngành CNSH (từ 1996 đến nay), với các nét chính:
 Xây dựng chiến lược phát triển công nghiệp CNSH vì một "Xã hội sinh học" (Bioindustry Development Strategy for BioSociety), năm 2000;
 Hoàn thành Kế hoạch hành động Quốc gia (National Action Plan);
 Hoàn thiện năng lực sản xuất các sản phẩm CNSH;
 Phát triển các sản phẩm sinh học mới và các sản phẩm sinh học được biến cải;
 Các chiến lược, chính sách được đưa ra nhằm thúc đẩy CNSH, công nghiệp vốn mạo hiểm cho CNSH, hợp tác quốc tế;
 Đầu tư vào ngành công nghiệp CNSH trong khu vực tư nhân gia tăng;
Tỷ trọng ngành công nghiệp CNSH của Hàn Quốc
Ngành Tỷ trọng (%)
Y - sinh học 56,4
Chế biến sinh học 12,5
Hóa sinh học 9,2
CNSH nông nghiệp 8,4
Thực phẩm sinh học 7,3
CNSH môi trường 6,2
Dự báo giá trị ngành công nghiệp CNSH Hàn Quốc (triệu USD)
Ngành 2000 2005 2010
Y - sinh học 770 2.900 7.700
Chế biến sinh học 1.400 5.700 15.400
Hóa sinh học 140 646 1.700
CNSH nông nghiệp 120 565 1.500
Thực phẩm sinh học 113 536 1.400
CNSH môi trường 61 415 1.100
Chiến lược thúc đẩy CNSH Hàn Quốc được nêu rõ trong Chương trình Biotech 2000, được Chính phủ bắt đầu triển khai năm 1994 trong khuôn khổ Dự án HAN (Highly Advanced National Project) với mục tiêu chiến lược là đưa năng lực và hạ tầng CNSH của Hàn Quốc sánh ngang với các nước hàng đầu thế giới vào năm 2007, đẩy nhanh thương mại hoá các kết quả R&D để tạo ra các sản phẩm CNSH của Hàn Quốc có thể cạnh tranh được trên thị trường quốc tế. Tổng đầu tư dự kiến khoảng 20 tỷ USD kéo dài trong 14 năm (1994-2007). Với quyết tâm như vậy, nên ngay cả trong thời kỳ khủng hoảng kinh tế, đầu tư cho CNSH vẫn tăng gấp đôi.
Chiến lược thúc đẩy CNSH trong Chương trình Biotech 2000 được xác định như sau:
• Tăng cường nghiên cứu cơ bản trong khoa học sinh học và CNSH, triển khai ứng dụng công nghệ trong nước, giúp nâng cao năng lực cạnh tranh R&D CNSH Hàn Quốc;
• Thiết lập các hệ thống đầy đủ R&D và cơ sở hạ tầng hỗ trợ;
• Thúc đẩy marketing quốc tế bằng cách nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành công nghiệp CNSH và các sản phẩm CNSH Hàn Quốc.
Theo các chiến lược cơ bản trên, mục đích cuối cùng và các mục tiêu chiến lược của Chương trình Biotech 2000 được đề ra như sau:
Mục đích cuối cùng:
 Đưa năng lực KH&CN trong lĩnh vực CNSH Hàn Quốc lên ngang tầm các nước hàng đầu thế giới;
 Đẩy nhanh chuyển giao công nghệ nghiên cứu CNSH cho các ứng dụng thương mại; tạo ra các tập đoàn công nghiệp sinh học mới thông qua phát triển CNSH mới trên nền tảng vững chắc của CNSH thông thường;
 Đẩy nhanh việc tạo được sự nhất trí của công chúng trong nhận thức về xây dựng công nghệ bền vững và thân thiện môi trường; nhận rõ tầm quan trọng của nguồn tài nguyên sinh học và tìm kiếm sự ủng hộ chiến lược để bảo vệ đa dạng sinh học liên quan tới R&D trong CNSH.
Các mục tiêu chiến lược trong 3 giai đoạn:
 Giai đoạn 1 (1994-1997): Thiết lập hạ tầng khoa học cho CNSH, triển khai công nghệ xử lý sinh học và nâng cao năng lực R&D CNSH công nghiệp;
 Giai đoạn 2 (1998-2002): Mở rộng các nền tảng KH&CN cho việc triển khai CNSH mới;
 Giai đoạn 3 (2003-2007): Mở rộng thị trường thế giới cho các sản phẩm CNSH của Hàn Quốc.
Nhằm đạt được mục tiêu cuối cùng và các mục đích chiến lược của Chương trình Biotech 2000, Hàn Quốc đã đề ra 10 chiến lược triển khai như sau:
(1). Thúc đẩy hợp tác liên bộ để xây dựng cơ sở R&D liên ngành về CNSH;
(2). Cung cấp hỗ trợ tập trung cho những dự án R&D chủ yếu đã xác định;
(3). Đẩy nhanh phát triển công nghệ trung bình và chuyển giao chúng vào sản xuất kinh doanh;
(4). Tăng cường và tiếp tục hỗ trợ các dự án CNSH đang triển khai trong các dự án HAN;
(5). Thúc đẩy nghiên cứu cơ bản và nền tảng cho các ngành khoa học về sự sống;
(6). Mở rộng giáo dục và các chương trình đào tạo đảm bảo nguồn nhân lực cần thiết cho phát triển CNSH;
(7). Lập "Vành đai CNSH" trên toàn quốc nhằm cung cấp cơ sở R&D cho nghiên cứu CNSH;
(8). Đẩy mạnh phát triển hạ tầng và các tổ chức hỗ trợ cho R&D CNSH;
(9). Thúc đẩy hợp tác quốc tế về phát triển CNSH;
(10). Hoàn thiện các hệ thống luật pháp và thể chế nhằm thúc đẩy R&D và thương mại CNSH.
Liên quan đến chiến lược triển khai thứ nhất, các tiêu chí lựa chọn các dự án R&D chiến lược là: đáp ứng yêu cầu nâng cao tính cạnh tranh quốc tế của cơ sở công nghệ đã được thiết lập tại Hàn Quốc; các dự án đang R&D được hỗ trợ như là các chương trình R&D được ưu tiên cao; có liên quan tới các công nghệ mới nổi nhằm nâng cao hiệu quả các ngành công nghiệp công nghệ cao, có đóng góp cho việc thiết lập dài hạn các cơ cở R&D CNSH; các dự án liên quan đến các công nghệ cơ bản phục vụ phát triển các sản phẩm sau nghiên cứu hoặc các công nghệ phù hợp với nhu cầu trong nước. Các khu vực nghiên cứu chính của CNSH trong việc hợp tác liên bộ: vật liệu sinh học, nghiên cứu cơ bản được định hướng mục tiêu (Bộ KH&CN đảm nhiệm); các sản phẩm chăm sóc sức khoẻ liên quan tới CNSH (Bộ Y tế-MOHW); công nghệ năng lượng sinh học, ứng dụng công nghiệp của CNSH (Bộ Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng - MOTIE); CNSH nông nghiệp, CNSH thực phẩm; môi trường, quản lý an toàn và sử dụng các nguồn tài nguyên sinh học; nghiên cứu cơ bản trong khoa học sinh học và CNSH.
Đối với chiến lược triển khai thứ 2, 10 dự án R&D chiến lược được xác định trong 6 loại, lần lượt là: I. Các vật liệu sinh học (1/ phát triển các vật liệu sinh học chức năng mới; 2/ ứng dụng công nghiệp các chức năng sinh học); II. Chăm sóc sức khỏe (3/ nghiên cứu sinh học phân tử liên quan tới các chức năng của con người; 4/ nghiên cứu công trình y - sinh; 5/ phân tích hệ gen; III. Nông nghiệp và thực phẩm (6/ nuôi cấy tế bào và phân tử; 7/ CNSH lương thực); IV. Môi trường, an toàn sinh học và đa dạng sinh học (8/ CNSH môi trường và đa dạng sinh học; 9/ nghiên cứu môi trường và an ninh sinh học); V. Năng lượng thay thế (10/ công nghệ sản xuất năng lượng sinh học); VI. Các khoa học sự sống cơ bản.
Đối với 6 loại nghiên cứu trên, Hàn Quốc lại xác định từng chiến lược nghiên cứu cho từng giai đoạn.
Về các vật liệu sinh học:
Chiến lược nghiên cứu
Các giai đoạn Các mục tiêu Các nhiệm vụ nghiên cứu
Giai đoạn 1 (1994-1997) Thiết lập các công nghệ cơ bản và ứng dụng nhằm tạo ra các vật liệu sinh học phục vụ cho công nghiệp. Phát triển các vật liệu polyme tự hủy sinh học;
Xác định và phát triển các vật liệu mới phục vụ công nghiệp hóa.
Giai đoạn 2 (1998-2002) Ứng dụng các chức năng sinh học cho sản xuất các vật liệu sinh học;
Sản xuất hàng loạt và sử dụng các vật liệu sinh học. Ứng dụng các vật liệu sinh học mới;
Ứng dụng các polyme sinh học;
Sản xuất các hợp chất sinh học;
Phát triển các công nghệ bền vững.
Giai đoạn 3 (2003-2007) Thiết lập các công nghệ sản xuất có tính cạnh tranh kinh tế, các vật liệu sinh học và các quy trình sinh học công nghiệp. Thiết kế các quy trình sinh học trình độ cao;
Phát triển thị trường sinh học dược;
Phát triển các cảm biến sinh học/chip sinh học.
Về chăm sóc sức khỏe:
Chiến lược nghiên cứu
Các giai đoạn Các mục tiêu Các nhiệm vụ nghiên cứu
Giai đoạn 1 (1994-1997) Thiết lập các cơ sở R&D cho ngành dược sinh học; Nghiên cứu cơ bản về công trình y-sinh. Phát triển các máy chẩn đoán và vắc xin;
Phát triển các công cụ y-sinh;
Nghiên cứu hệ gen người.
Giai đoạn 2 (1998-2002) Phát triển dược phẩm sinh học có giá trị gia tăng cao;
Thiết lập công nghệ cơ bản cho phát triển y - sinh. Ứng dụng nghiên cứu hệ gen;
Phát triển các phương thức chẩn đoán và điều trị bệnh theo gen;
Nghiên cứu các yếu tố của các hệ thống não và thần kinh;
Các công cụ y - sinh tiên tiến.
Giai đoạn 3 (2003-2007) Thiết lập các cơ sở ứng dung thương mại các nghiên cứu dược - sinh học. Áp dụng các yếu tố điều chỉnh nơ-ron;
Nghiên cứu về các yếu tố lão hoá ở người;
Ứng dụng các cơ sở dữ liệu hệ gen.
Về nông nghiệp và thực phẩm:
Chiến lược nghiên cứu
Các giai đoạn Các mục tiêu Các nhiệm vụ nghiên cứu
Giai đoạn 1 (1994-1997) Thiết lập các công nghệ then chốt về nông nghiệp và thực phẩm Ứng dụng công nghệ nhân bản sử dụng các loại gen có ích trong cây trồng và vật nuôi;
Công nghệ nuôi cấy phân tử áp dụng cho ngũ cốc và cá;
Phát triển thuốc sinh học bảo vệ thực vật;
Phát triển CNSH thực phẩm.
Giai đoạn 2 (1998-2002) Triển khai việc sử dụng công nghệ trong nông nghiệp và thực phẩm Công nghệ ứng dụng gen có ích trong nông nghiệp;
Phát triển các nguyên liệu thực phẩm có chức năng mới;
Công nghệ nâng cao năng lực sản xuất đối với các cây trồng và vật nuôi chuyển gen;
Hoàn thiện các công nghệ ứng dụng cho khai thác tài nguyên biển và rừng;
Phân tích hệ gen cây trồng và thiết lập cơ sở dữ liệu.
Giai đoạn 3 (2003-2007) Phát triển và chuyển giao các công nghệ, thiết bị sản xuất trình độ cao trong nông nghiệp và thực phẩm Phát triển công nghệ giúp tăng khả năng sản xuất ngũ cốc;
Các công nghệ đem lại giá trị tăng cho khai thác tài nguyên biển;
Sản xuất thương mại nguyên liệu thực phẩm chức năng mới.
Về môi trường, an toàn sinh học và đa dạng sinh học:
Chiến lược nghiên cứu
Các giai đoạn Các mục tiêu Các nhiệm vụ nghiên cứu
Giai đoạn 1 (1994-1997) Thiết lập các công nghệ xử lý sinh học các chất gây ô nhiễm;
Làm chủ công nghệ về các chất gây ô nhiễm môi trường;
Công nghệ bảo tồn các tài nguyên sinh học. Phát triển công nghệ xử lý các chất ô nhiễm moi trường;
Công nghệ xử lý sinh học các chất ô nhiễm;
Công nghệ tái chế chất thải, bảo tồn các nguồn tài nguyên sinh học.
Giai đoạn 2 (1998-2002) Áp dụng các công nghệ xử lý sinh học;
Làm chủ được các công nghệ xử lý những ảnh hưởng do môi trưởng. Công nghệ giảm ô nhiễm, kể cả ô nhiễm biển, phục hồi nguyên trạng .
Giai đoạn 3 (2003-2007) Ứng dụng thực tiễn các công nghệ xử lý chất thải sinh học. Công nghệ xử lý sinh học các chất ô nhiễm hiệu quả cao;
Bảo tồn và sử dụng các nguồn tài nguyên sinh học.
Về năng lượng thay thế:
Chiến lược nghiên cứu
Các giai đoạn Các mục tiêu Các nhiệm vụ nghiên cứu
Giai đoạn 1 (1994-1997) Phát triển các nguồn năng lượng thay thế và các công nghệ cơ bản về chúng Phát triển công nghệ sản xuất năng lượng thay thế sử dụng sinh khối;
Phát triển các nguồn sinh học phục vụ cho sản xuất năng lượng thay thế;
Phát triển công nghệ nền .
Giai đoạn 2 (1998-2002) Xây dựng hệ thống sử dụng và quản lý các nguồn năng lượng thay thế Phát triển hàng loại công nghệ sản xuất năng lượng thay thế;
Các công nghệ khai thác các nguồn tài nguyên sinh học tự tổng họp;
Phát triển công nghệ xử lý sinh học.
Giai đoạn 3 (2003-2007) Sử dụng phổ biến công nghệ năng lượng thay thế Sử dụng rộng năng lượng thay thế, ứng dụng thực tiễn công nghệ xử lý sinh học tiết kiệm năng lượng.
Về khoa học sự sống cơ bản:
Chiến lược nghiên cứu
Các giai đoạn Các mục tiêu Các nhiệm vụ nghiên cứu
Giai đoạn 1 (1994-1997) Sinh học cấu trúc và cơ chế thể hiện gen Phân tích cấu trúc vật liệu sinh học, các cơ chế thể hiện gen, tín hiệu di truyền;
Sinh học phân tử của các loại virus.
Giai đoạn 2 (1998-2002) Tiếp cận cơ bản trong liệu pháp chữa bệnh theo gen Phân tích phân tử;
Phân tích hệ thống thông tin gen.
Giai đoạn 3 (2003-2007) Nghiên cứu cơ bản trong khoa học về nơ-ron Các nghiên cứu cơ bản về não và các chức năng thần kinh;
Phân tích tiến trình lão hoá.
Chiến lược trên cũng nhấn mạnh hợp tác quốc tế trong CNSH thông qua các liên doanh và các thoả thuận nghiên cứu và chuyển giao công nghệ. Chính phủ Hàn Quốc đã lấy năm 2001 làm "Năm CNSH" và lập kế hoạch tập trung tất cả các nguồn lực có thể để hướng vào xây dựng "Nước Hàn Quốc Sinh học" (B-Korea). Chính phủ thành lập "Uỷ ban Công nghiệp và CNSH" thuộc Hội đồng KH&CN quốc gia, có trách nhiệm tham gia vào việc điều phối chính sách CNSH quốc gia giữa các bộ liên quan.
Tháng 10/2000, Chính phủ Hàn Quốc điều chỉnh Chương trình Biotech 2000, theo đó, toàn bộ chương trình sẽ kéo dài đến năm 2010. Hiện Hàn Quốc đầu tư vào CNSH tương đương với các nước G7. Trong tầm nhìn đến năm 2010, Hàn Quốc phấn đấu đạt 10% thị phần ngành công nghiệp CNSH thế giới, chuyển đổi lĩnh vực CNSH thành một trong các động lực cơ bản cho phát triển kinh tế tương lai của đất nước.
B - Phát triển công nghệ sinh học tại Nhật Bản
Đánh giá tầm quan trọng và tình trạng hiện nay của CNSH, Nhật Bản đã đưa ra 3 chiến lược quan trọng sau đây:
B1. Tăng cường R&D
Trong CNSH, năng lực R&D được liên kết trực tiếp với khả năng ứng dụng vào thực tiễn. Nghĩa là, khoảng cách giữa R&D và ứng dụng thực tiễn rất ngắn. Do đó, để đảm bảo những lợi ích xã hội của CNSH, Nhật Bản đã tăng cường nghiên cứu cơ bản và nghiên cứu ứng dụng, để đối phó với những thách thức xã hội, nhằm đảm bảo sức cạnh tranh về công nghiệp CNSH. Đồng thời, làm cho công chúng thấy được những lợi ích của kết quả nghiên cứu.
Việc tăng cường ngân sách cho R&D phải đảm bảo sự cân bằng giữa nghiên cứu cơ bản và nghiên cứu ứng dụng. Các lĩnh vực hiệu quả nhất sẽ được cấp vốn một cách chiến lược và thực hiện hiệu quả việc giao dịch ngân sách. Để đạt được điều này, Nhật Bản cần nắm được vai trò và nhu cầu hợp tác giữa các Bộ và các cơ quan Chính phủ, nhằm thực hiện và quản lý các dự án hiệu quả hơn. Như vậy, sẽ tạo ra một hệ thống vận hành, có khả năng thay đổi hợp lý những giao dịch ngân sách, để tránh sự trùng lặp và xây dựng một quy trình đánh giá tiêu chuẩn hóa cho phép đánh giá đúng đắn hơn. Ngoài ra, việc lập kế hoạch tổng thể, dự thảo và điều phối phân bố ngân sách và các chính sách điều hành giữ vị trí quan trọng. Vì vậy, Nhật Bản cần tiến hành nhanh chóng để thiết lập một tổ chức mới, có thể hoạt động như một "Sở chỉ huy" tổng thể cho toàn bộ nền công nghiệp CNSH.
Trong khi thực hiện chiến lược này, Nhật Bản phải xem xét kỹ lưỡng về các tổ chức nghiên cứu khác nhau như Viện Y tế Quốc gia và Tổ chức Khoa học Quốc gia ở Mỹ và Hội đồng Nghiên cứu y học ở Anh. Đồng thời, thực hiện các chức năng của các tổ chức như vậy ở Nhật Bản. Khả năng thiết lập các tổ chức mới này, thông qua Hội đồng Chính sách KH&CN. Tuy nhiên, Nhật Bản phải cân nhắc chức năng đối với các tổ chức mới này và các mối quan hệ giữa chúng, trong cơ chế và hệ thống hiện hành.
 Cung cấp nguồn nhân lực CNSH:  Để mở rộng nhanh chóng hoạt động R&D liên quan đến CNSH ở Nhật Bản, ngân sách không phải là nhân tố chính duy nhất, mà còn phải tăng cường nguồn nhân lực và  sẽ sử dụng ngân sách này vào việc R&D một cách hiệu quả. Theo ước tính đến năm 2010, Nhật Bản cần 1,1 triệu người cho ngành công nghiệp CNSH. Để tăng cường cơ bản chất lượng và số lượng nguồn nhân lực CNSH, Nhật Bản cần tăng cường mạnh mẽ chức năng giáo dục và đào tạo của các trường đại học và cao đẳng về những lĩnh vực liên quan đến CNSH. Hơn nữa, việc nghiên cứu giáo dục hiện đang được tiến hành độc lập trong các lĩnh vực riêng rẽ liên quan đến CNSH như khoa học về vật lý, kỹ thuật và nông nghiệp. Vì vậy, phải củng cố, tăng cường và hướng dẫn nghiên cứu theo cách liên ngành. Theo xu hướng này, cần xây dựng các chương trình đặc biệt, nhằm vào "Các khoa học về sự sống" và thực hiện các biện pháp liên quan khác, cụ thể cho từng tổ chức khoa học, để phát triển khả năng đào tạo nguồn nhân lực CNSH thích hợp. Thực tế, đối với việc phát triển CNSH, Nhật Bản có nhiều hạn chế trong việc phát triển nhân lực trong nước. Vì vậy, phải tăng cơ hội cho các nhà nghiên cứu Nhật Bản, để có những kinh nghiệm từ các tổ chức nghiên cứu quốc tế, tiếp xúc và học hỏi từ các nhà nghiên cứu hàng đầu thế giới. Ngoài ra, cần mở rộng mạng lưới quốc tế cho các nhà nghiên cứu Nhật Bản. Hơn nữa, Nhật Bản đặt mục tiêu trở thành vị trí như một "Vũ đài toàn cầu" về các lĩnh vực liên quan đến CNSH, bằng việc thu hút các nhà nghiên cứu và các nhà công nghiệp cao cấp từ những nước khác, cũng như khuyến khích các nhà nghiên cứu và các nhà công nghiệp Nhật Bản đang hoạt động ở những nước khác, trở về Nhật Bản.
 Phát huy lợi thế của tài nguyên di truyền sinh học: Các tài nguyên di truyền sinh học như động vật, thực vật, vi khuẩn, mô, tế bào người và vật liệu di truyền, được ứng dụng hiệu quả trong nghiên cứu và công nghiệp. Tuy nhiên, nguồn cung cấp của chúng bị hạn chế. Do đó, phát huy hoàn toàn lợi thế của những tài nguyên này là cực kỳ quan trọng đối với vị thế cạnh tranh quốc tế. Vì vậy, Nhật Bản cần củng cố nền tảng về sức cạnh tranh công nghiệp, kết hợp những nỗ lực trong các lĩnh vực liên quan, nhằm thu thập, tập hợp và cung cấp các tài nguyên di truyền sinh học, bao gồm dữ liệu di truyền. Để đạt được mục đích, việc thu thập, tập hợp và cung cấp các tài nguyên di truyền sinh học này, phải hợp tác với các quốc gia khác, có những nguồn tài nguyên tương tự, theo tinh thần của Hiệp ước Đa dạng Sinh học.
 Đẩy mạnh R&D ở những lĩnh vực có lợi thế cạnh tranh của Nhật Bản: Mục đích hoạt động R&D của Nhật Bản khác mục đích của châu Âu và Mỹ, cũng như của các quốc gia khác trên thế giới. Hiện Nhật Bản đang đứng sau các quốc gia khác về vị trí cạnh tranh, mặc dù, Nhật Bản có tiềm năng rất cao. Vì thế, Nhật Bản sẽ đầu tư tập trung vào các lĩnh vực mà họ tin tưởng sẽ phát huy được lợi thế cạnh tranh như: dược phẩm, cung cấp y tế và trang thiết bị, kỹ thuật chế biến sinh học và vi khuẩn, thực phẩm chức năng và CNSH nông nghiệp. Nhưng trước hết, Nhật Bản tập trung vào ứng dụng CNSH.
 Thúc đẩy R&D trong các công nghệ liên bộ môn: Để đạt được những thành tựu trong CNSH, không chỉ cần kiến thức về các khoa học về sự sống, cũng như các hoạt động R&D trong công nghiệp hóa và ứng dụng, mà còn phải cần tới sự hợp tác với các ngành khác về công nghệ, như CNNN (CNNN) và công nghệ thông tin, thì mới hoàn toàn hiệu quả. Do đó, chìa khóa để phát triển công nghiệp CNSH trong tương lai ở Nhật Bản, nằm trong những nỗ lực tổng hợp, liên kết với các công nghệ và các ngành công nghiệp mới quan trọng khác, như CNNN và công nghệ thông tin, bằng sự nhận thức đầy đủ nhu cầu phát triển sức mạnh tổng hợp của Nhật Bản. Các ngành công nghiệp Nhật Bản luôn tự hào về sự hợp tác giữa các lĩnh vực. Do vậy, thành tựu trong nghiên cứu công nghệ liên bộ môn, có thể trở thành cơ hội để đầu tư thêm vốn về những lĩnh vực, mà Nhật Bản xem là thế mạnh của mình.
Tập trung đầu tư vào công cụ sinh học (dụng cụ, thiết bị, thuốc thử, Chip thử nghiệm sinh học,...) và Tin-sinh học: Là ngành "công nghiệp mẹ" về CNSH, công cụ sinh học và tin-sinh học sẽ là nền tảng của mọi ngành công nghiệp liên quan đến CNSH. Vị trí của chúng giống như vị trí của ngành công nghiệp máy công cụ, có khả năng phát triển ngành công nghiệp chế tạo máy. Đặc điểm của những ngành công nghiệp này là có chu kỳ kinh doanh tương đối ngắn, có khả năng sinh lợi và tương đối dễ chiếm thị phần toàn cầu, nhờ tiêu chuẩn hóa quốc tế. Mặc dù, phạm vi của nền công nghiệp không rộng lắm, nhưng những tác động của chúng vẫn đáng kể. Do đó, đầu tư phải có hiệu quả và các nguồn lực cần được tập trung vào lĩnh vực này. Đối với CNSH, R&D là yếu tố quan trọng nhất trong những nỗ lực đối với công nghiệp hóa. Do vậy, việc thúc đẩy sức cạnh tranh trong ngành công cụ sinh học và Tin-sinh học, được sử dụng rộng rãi trong R&D, sẽ dẫn đến những kết quả tốt hơn trong R&D và đóng một vai trò quan trọng đối với công nghiệp hóa.
B2. Biến quá trình công nghiệp hóa thành quá trình mang tính thiết thực để các thành tựu CNSH mang lại lợi ích cho toàn cộng đồng
Hệ thống công nghiệp hóa có vai trò thiết yếu trong việc kết nối nhanh chóng các thành tựu CNSH với việc cải thiện đời sống của cộng đồng. Đẩy mạnh quá trình công nghiệp hoá là công việc cực kỳ quan trọng, khiến Nhật Bản trở nên cạnh tranh hơn trên trường quốc tế, đồng thời dẫn đến việc thành lập nhiều doanh nghiệp mới, do vậy, mang lại sức sống mới cho nền kinh tế.
Đổi mới cơ bản về các biện pháp khuyến khích đẩy mạnh công nghiệp hoá: Các nhóm thực hiện công nghiệp hoá các thành tựu CNSH chính là các doanh nghiệp và công nghiệp. Cách hiệu quả nhất để thúc đẩy các nhóm này tham gia vào quá trình công nghiệp hoá, nhằm đảm bảo khả năng mang lại các lợi ích to lớn bù vào các rủi ro liên quan đến ngành công nghiệp này. Để đạt được mục đích đó, Nhật Bản cần đưa ra các biện pháp khuyến khích về giá đối với các sản phẩm, cũng như các biện pháp khuyến khích chi phí đối với các thành phần nguyên liệu quan trọng. Đồng thời, đưa ra các mức giá, sao cho chúng không khác biệt quá nhiều so với các xu thế của thị trường trong nước và quốc tế.
Một chiến lược quan trọng khác được sử dụng để đẩy mạnh công nghiệp hoá là đánh giá và sửa đổi các chính sách quản lý theo định kỳ cho phù hợp, bao gồm hệ thống y tế và chăm sóc sức khoẻ, như hệ thống bảo hiểm y tế, các sáng kiến và các hướng dẫn thực hiện khác liên quan đến thực phẩm, môi trường và năng lượng. Các chính sách này phải được xem xét lại trong bối cảnh phát triển CNSH và thành công liên quan đến các mục tiêu ban đầu đã đặt ra.
Tăng cường khả năng, vai trò của mỗi thành phần trong quá trình công nghiệp hoá: Thúc đẩy ngành công nghiệp liên quan đến CNSH - Hình thành các siêu tập đoàn và sức mạnh nguồn lực quản lý của các doanh nghiệp lớn.  Nhật Bản có nguồn sức mạnh từ các hoạt động kinh doanh và nguồn lực quản lý: nhân lực, vốn, công nghệ và nhiều nguồn lực khác trong các tập đoàn lớn, không chỉ trong các lĩnh vực liên quan đến CNSH, mà còn trong rất nhiều các ngành công nghiệp khác. Do vậy, nếu Nhật Bản khuyến khích dự án mạo hiểm CNSH theo cách sử dụng sức mạnh của các tập đoàn lớn, thì ngành công nghiệp này có thể đóng góp đáng kể vào việc nâng cao tiềm lực của Nhật Bản.
Tiếp thêm sức mạnh cho các doanh nghiệp khởi sự: Đối với CNSH, các ý tưởng và phát minh độc đáo, thường mang lại các cơ hội kinh doanh và tạo ra các sản phẩm bán chạy nhất. Các ý tưởng và phát minh được phát triển, bất chấp quy mô của công ty là nơi bắt nguồn của chính các ý tưởng và phát minh đó. So với ở Mỹ, nước rất phong phú các nguồn vốn mạo hiểm và quỹ khác nhau, thì ở Nhật Bản, một doanh nghiệp CNSH khởi sự sẽ cực kỳ khó khăn, do chỉ hoạt động đơn lẻ trên quy mô toàn cầu, vì lĩnh vực này đòi hỏi vốn đầu tư lớn. Vì vậy, Nhật Bản sẽ thúc đẩy việc khởi sự kinh doanh mạo hiểm theo cách không bắt chước mô hình kinh doanh mạo hiểm của Mỹ, mà sẽ tận dụng các đặc điểm thuận lợi của Nhật Bản. Các chính sách cần thiết có thể gồm các chính sách tạo thuận lợi hơn cho các tập đoàn lớn, nhằm duy trì công việc kinh doanh liên quan đến CNSH và tài trợ cho các doanh nghiệp khởi sự như “Các nhà cấp vốn mạo hiểm”.
 Các trường đại học và các viện nghiên cứu công là nguồn “hạt giống” công nghệ: Chức năng ban đầu của các trường đại học và các viện nghiên cứu là mở mang kiến thức khoa học, là môi trường tự do khám phá và sáng tạo các ý tưởng. Trên thực tế, CNSH là một lĩnh vực mà người ta cho rằng, khoảng cách giữa khoa học và công nghiệp là rất ngắn, nên các chức năng này cũng giữ một vai trò chủ yếu. Yêu cầu trước tiên đối với các trường đại học Nhật Bản, là phải tăng cường mọi nỗ lực, nhằm có được các kết quả khoa học, phải được quốc tế đánh giá cao. Đây chính là các lĩnh vực mà các trường đại học có thể đóng góp nhiều nhất cho việc củng cố các nền tảng công nghiệp hoá CNSH ở Nhật Bản. Đồng thời, các trường đại học cần có vai trò rõ rệt, trong quá trình nuôi dưỡng hạt giống công nghệ, trong phạm vi nhà trường cho các doanh nghiệp và ngành công nghiệp, các trường đại học cũng cần hoạt động, nhằm củng cố chức năng làm cầu nối. Điều này không thể xảy ra, trừ phi phải điều tra các nhu cầu của các doanh nghiệp, cung cấp cho các trường đại học và các tổ chức nghiên cứu công, để giúp họ có cách nhìn đầy đủ hơn.
Đẩy mạnh chính sách sở hữu trí tuệ (SHTT) mang tính chiến lược: CNSH là lĩnh vực mà ở đó, patent được cấp có ý nghĩa cực kỳ quan trọng. Do vậy, Nhật Bản phải đưa ra các quyết định mang tính chiến lược, liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ, nhằm theo đuổi và ủng hộ mạnh mẽ việc cấp patent, gồm các patent nước ngoài của các tổ chức nghiên cứu công như các trường đại học và các doanh nghiệp mạo hiểm CNSH. Việc sáng lập, bảo vệ và sử dụng SHTT hiện đang được thúc đẩy, dựa trên các nguyên tắc chiến lược cơ bản về SHTT. 
B.3. Giáo dục cộng đồng - Để người dân có thể đánh giá và lựa chọn phù hợp
 Dù cho CNSH có đạt nhiều thành tựu, đời sống nhân dân sẽ không có bất kỳ sự cải thiện nào trừ phi người dân hiểu và chấp nhận khái niệm CNSH. Điều quan trọng là phải phát triển một hệ thống, để qua đó người dân sẽ có các quyết định và lựa chọn phù hợp liên quan đến CNSH. Đồng thời, đặt nền tảng xã hội để có thể giải quyết các mối quan tâm và mối lo ngại của người dân liên quan đến công nghệ mới.
Chính phủ cần tích cực phổ biến thông tin về CNSH cho người dân. Khi thực hiện việc phổ biến thông tin, Chính phủ phải xuất phát từ triển vọng quốc gia và phải nỗ lực không chỉ làm vừa lòng công chúng, mà còn phải kiên nhẫn phổ biến các sự kiện khoa học. Phổ biến thông tin không chỉ là đưa ra các giải thích khoa học, mà còn giải thích một cách dễ hiểu rằng, ứng dụng CNSH có thể cải thiện cuộc sống con người.
Điều quan trọng là Chính phủ và các tổ chức tư nhân như các tổ chức phi lợi nhuận, các học viện và các trung tâm của cộng đồng cùng tìm ra các phương thức hợp tác, để việc phổ biến thông tin không trở thành hệ thống giá trị đơn phương do Chính phủ ép buộc đối với người dân. Thông tin cũng cần được hợp nhất với những thông tin đã từng được các bộ khác nhau quản lý, đưa ra trước đây và tạo ra một kênh đưa thông tin duy nhất để người dân có thể tiếp cận.
Đối với các nhà nghiên cứu và những người khác tham gia vào công việc liên quan đến CNSH, điểm cơ bản giúp người dân hiểu về CNSH chính là đưa ra các diễn giải thích hợp. Các tổ chức nghiên cứu, các nhà nghiên cứu và những người khác tham gia công việc về CNSH phải coi việc truyền thông cho xã hội biết về các nội dung và kết quả nghiên cứu của họ là phần trách nhiệm đặc biệt quan trọng, phải tối đa hoá các cơ hội truyền thông song phương với người dân.
Việc triển khai các ứng dụng công nghệ trong công nghiệp và đảm bảo an toàn các ứng dụng này là hai thành phần thiết yếu để phát triển CNSH. Vì vậy, các biện pháp nhằm đảm bảo an toàn như thu thập, phân tích khoa học, đánh giá dữ liệu về an toàn, cũng như xây dựng các nguyên tắc làm cơ sở cho việc thực hiện có ý nghĩa quan trọng.
Với các biện pháp đã đưa ra, Chính phủ cần nỗ lực cưỡng chế việc thực hiện. Ngoài ra, cũng cần cho người dân biết cam kết kiên định theo cách dễ hiểu, nhằm một lần nữa đảm bảo với người dân rằng các sản phẩm từ CNSH là an toàn.
Một phần của các nỗ lực này chính là việc thành lập một tổ chức quy mô lớn về thanh tra và kiểm soát an toàn các sản phẩm CNSH, tổ chức này phải được chính người dân phụ trách, nhằm tạo ảnh hưởng mạnh mẽ. Hiện nay, Nhật Bản đang tụt hậu so với Mỹ và châu Âu trong lĩnh này. Nhật Bản phải thừa nhận rằng, xây dựng một cơ chế thanh tra an toàn minh bạch là trọng trách của Chính phủ và thúc đẩy các biện pháp để có được cơ chế đó.
Việc soạn thảo các quy định hợp lý liên quan đến CNSH là công việc cần thiết. Vì các quy định hợp lý này dựa trên các nguyên tắc khoa học, được cộng đồng quốc tế xác nhận, chính là con đường để dành lấy sự tin cậy của người tiêu dùng trong nước và quốc tế. Nghiên cứu khoa học để đưa ra các quy định hợp lý cần phải được thực hiện liên tục. Nhật Bản biết rằng quy định được người tiêu dùng tin cậy, cuối cùng sẽ thổi sức sống cho hoạt động R&D và công nghiệp.
Trong khi CNSH cần được người dân chấp nhận rộng rãi, cần phải xây dựng các nguyên tắc về đạo đức đối với các nhà nghiên cứu và nhà công nghiệp. Khi CNSH phát triển thì điều quan trọng là mọi lĩnh vực và mọi tầng lớp xã hội phải có sự hiểu biết sâu sắc hơn về các vấn đề đạo đức, pháp luật và xã hội liên quan đến CNSH, cần xây dựng và đánh giá các quy tắc về thúc đẩy phát triển CNSH hợp lý. Đặc biệt, việc sử dụng dữ liệu di truyền của mỗi cá thể chắc chắn sẽ tiện lợi hơn khi CNSH phát triển. Các quy định liên quan đến bảo vệ quyền lợi cá nhân và việc sử dụng công khai các dữ liệu trên sẽ được xây dựng.
Ngoài ra, cần tăng cường nguồn nhân lực trong các lĩnh vực liên quan đến CNSH, dẫn đến việc xây dựng và thực hiện các quy định hợp lý. Đặc biệt, chất lượng của các uỷ ban đạo đức, các trường đại học, các tổ chức nghiên cứu và các bệnh viện phải được nâng lên vì các cộng đồng này chính là đầu mối liên lạc với xã hội về khía cạnh đạo đức sinh học. Vấn đề quan trọng khác là tăng cường hơn nữa việc giảng dạy về sinh học trong các trường phổ thông. Mục tiêu của Nhật Bản là tăng số lượng sinh viên nghiên cứu về sinh học ở các trường trung học, nhằm tăng các cơ hội cho những sinh viên đó vào học tại các trường đại học và lựa chọn sinh học là ngành học của mình.
C - Phát triển công nghệ sinh học tại Ấn Độ
Cuối tháng 3/2005, Ấn Độ đã đưa ra Dự thảo Chiến lược phát triển CNSH (National Biotech Development Strategy) cho mười năm tới, trong đó đặc biệt chú trọng đến việc nới lỏng cơ chế luật pháp, tăng cường giáo dục và đào tạo về CNSH. Dự thảo Chiến lược được đưa ra công khai cho công chúng thảo luận trong 6 tuần, các đề xuất khuyến nghị sẽ được kết hợp đưa vào Khung chiến lược cuối cùng và đệ trình Nội các của Liên hiệp (Union Cabinet) để phê chuẩn. Chiến lược này có thể giúp ngành công nghiệp CNSH Ấn Độ thu được lợi nhuận 5 tỷ USD mỗi năm và tạo ra 1 triệu việc làm vào năm 2010.
Những chính sách then chốt trong Dự thảo được đưa ra liên quan đến:
• Phát triển nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu nghiên cứu và công nghiệp trong CNSH;
• Phát triển cơ sở hạ tầng sản xuất cho CNSH;
• Khuyến khích công nghiệp và thương mại hoá trong ngành CNSH;
• Các công viên và khu ươm tạo CNSH;
• Các cơ chế điều chỉnh;
• Tuyên truyền và sự tham gia của công chúng vào các hoạt động CNSH.
Dự thảo Chiến lược đặt trọng tâm vào:
 CNSH nông nghiệp và thực phẩm;
 Các nguồn sinh học;
 Môi trường;
 CNSH công nghiệp;
 CNSH trong y học liên quan đến phòng bệnh và liệu pháp điều trị;
 Nghiên cứu hệ gen phục vụ y học;
 CNSH chẩn đoán;
 Nghiên cứu công trình và CNSH - nano;
 Tin - sinh học, CNSH kết hợp với CNTT;
 Các dịch vụ CNSH nghiên cứu và lâm sàng;
 Luật patent và sở hữu trí tuệ.
Dự thảo Chiến lược nhằm mục tiêu đạt được tính rõ ràng, dễ hiểu cho các vấn đề về quy định, tạo ra kế hoạch hành động phát triển nguồn nhân lực và đề xuất các biện pháp khuyến khích đổi mới. Dự thảo cũng đề ra các biện pháp cụ thể thúc đẩy ngành công nghiệp CNSH và thu hút đầu tư. Dự thảo vạch lộ trình riêng trong từng lĩnh vực cụ thể và các biện pháp chi tiết cần thiết để củng cố tổ chức, bao gồm việc thành lập các trung tâm tài năng mới.
30% ngân sách R&D cho CNSH sẽ được chi thông qua thiết lập đối tác Nhà nước-tư nhân. Các nỗ lực sẽ là đào tạo các nhà khoa học và các chuyên gia chuyển giao công nghệ trong việc giải quyết các vấn đề về quyền sở hữu trí tuệ. Các tổ chức chuyển giao công nghệ của khu vực sẽ được thiết lập để cung cấp các dịch vụ chuyển giao công nghệ chuyên môn hoá và tổng hợp, có khả năng định chuẩn cao.
Dự thảo chiến lược nhấn mạnh vào việc sử dụng tiềm năng và thế mạnh của Ấn Độ về chế tạo, các dịch vụ nghiên cứu theo hợp đồng và hỗ trợ phát triển trên cơ sở các phát minh. Dự thảo chiến lược đề xuất miễn yêu cầu cấp phép bắt buộc đối với tất cả các doanh nghiệp CNSH và cho phép đầu tư trực tiếp nước ngoài đến 100%. Dự thảo chiến lược cũng đề xuất tiếp tục thực hiện tất cả các biện pháp khuyến khích tài chính đang thực thi cho ngành công nghiệp CNSH đến năm 2010.
Dự thảo chiến lược đặt mục tiêu đến năm 2010 đạt lợi nhuận hàng năm 5 tỷ USD và tạo ra 1 triệu việc làm. Dự thảo chiến lược nhấn mạnh đến phát triển nguồn nhân lực. Đề xuất thiết lập Lực lượng thực hiện Nhiệm vụ Quốc gia để soạn thảo mô hình chương trình giảng dạy về các khoa học sự sống và CNSH cho sinh viên chưa tốt nghiệp và sau tốt nghiệp. Dự thảo chiến lược cũng đề xuất cải tiến việc đào tạo thực tế sinh viên CNSH làm thạc sĩ khoa học thông qua việc tham gia thực tập mở rộng tại ngành công nghiệp, các phòng thí nghiệm của CSIR (Council of Science and Industriel Research - Hội đồng Nghiên cứu KH&CN) và các tổ chức có liên quan khác. Số lượng học bổng sau Tiến sĩ ở nước ngoài của DBT (Department of Biotechnology - Cơ quan CNSH) sẽ tăng đến 200 học bổng/năm từ mức 25 học bổng hiện nay.
Trong lĩnh vực công nghệ sinh-y học, Dự thảo Chiến lược cho rằng cần ưu tiên cho nghiên cứu sinh học phân tử và tế bào, khoa học thần kinh, di truyền phân tử, sinh học cấy ghép, bộ gen, nghiên cứu bộ gen trên cơ sở protein, sinh học hệ thống và sự can thiệp của RNA. Dự thảo khuyến khích thúc đẩy nghiên cứu tế bào gốc về khía cạnh tiềm năng sử dụng tế bào gốc để chữa bệnh. Tuy nhiên, không được tạo ra phôi để cho mục đích duy nhất lấy tế bào gốc để nghiên cứu tế bào gốc của phôi. Chỉ những phôi dư thừa, dự trữ hoặc số lượng quá nhiều mới được sử dụng sau khi được sự đồng ý của cả hai vợ chồng.
Dự thảo chiến lược đề xuất nghiên cứu dựa trên cơ sở tế bào gốc lấy từ tủy xương của người trưởng thành hoặc máu dây rốn bào thai chỉ có thể thực hiện sau khi được sự chuẩn y của một ủy ban về Đạo lý phù hợp được thiết lập và được sự nhất trí của đối tượng có liên quan.
Một trong các mục tiêu của Dự thảo chiến lược là thiết lập các Trung tâm Tài năng trong các lĩnh vực CNSH biển, CNSH động vật, Y học dược thảo, y học phân tử và sinh - tin học, v.v…
Một điểm quan trọng của Dự thảo chiến lược này là đề xuất thành lập Cơ quan Quản lý Luật pháp về CNSH Quốc gia để thông qua các sản phẩm CNSH. Cho đến nay, nhiệm vụ này do uỷ ban Phê chuẩn Công nghệ Di truyền học thuộc Bộ Môi trường và Lâm nghiệp đảm nhiệm. Cơ quan luật pháp mới có thể chia thành ba ban về ba lĩnh vực: 1) Các sản phẩm nông nghiệp và cây trồng biến đổi gen; 2) Các sản phẩm dược và công nghiệp dược phẩm; 3) Thực phẩm biến đổi gen, nuôi dưỡng và chăn nuôi động vật.
Chiến lược nhấn mạnh sự cần thiết phải hợp lý hoá hệ thống các hướng dẫn và thủ tục thông qua các sản phẩm dược theo kỹ thuật di truyền và cho rằng quy trình thông qua hiện nay quá phức tạp gồm nhiều bộ và nhiều người tham gia, nhưng lại thiếu sự điều phối. Bên cạnh việc làm minh bạch các cơ chế luật pháp, chiến lược có thể chú trọng đến phát triển nguồn nhân lực gồm sinh viên, các nhà nghiên cứu, giáo viên, kỹ thuật viên chuyên sâu về CNSH.
Chính phủ sẽ thành lập lực lượng chuyên trách của quốc gia về giáo dục và đào tạo nhằm thúc đẩy các khoá học đại học và sau đại học về khoa học sự sống, cung cấp các học bổng đặc biệt và tăng số lượng sinh viên theo học bậc tiến sĩ từ 50 đến 200, tăng cơ hội tiếp xúc cho sinh viên với các ngành công nghiệp và tổ chức nghiên cứu. Ngoài ra, sẽ thành lập các trung tâm mới xuất sắc về CNSH thực phẩm, thảo dược, y học phân tử,  vật liệu và thiết bị sinh học cùng với tin-sinh học.
Dự thảo chiến lược nhận định rằng CNSH được coi trọng trên toàn cầu, một công nghệ nổi lên nhanh chóng và đạt được những thành tựu đáng kể. CNSH còn được gọi tên một cách thích hợp là “Công nghệ cho hy vọng” vì những hứa hẹn của CNSH đối với thực phẩm, sức khoẻ và tính bền vững về mặt môi trường. Những tiến bộ mới đây và liên tục về khoa học sự sống đã mở ra một kịch bản được tiếp sức và chi phối bởi các công cụ mới của CNSH. Trên thị trường xuất hiện rất nhiều loại dược phẩm và vắcxin điều trị với giá trị ước tính 40 tỷ USD và mang lại lợi ích cho hơn 100 triệu người trên toàn thế giới. Còn trong lĩnh vực y tế, có tới hàng trăm các phát triển, ngoài ra còn có số lượng lớn các sản phẩm CNSH nông nghiệp và công nghiệp thực sự giúp ích cho loài người.
Ngành CNSH của Ấn Độ đã có một tầm nhìn mang tính toàn cầu và đang tìm kiếm những cơ hội đầu tư mới. Nguồn nhân lực được xem là động lực chủ yếu để tạo nên tính cạnh tranh toàn cầu. Ngoài ra, mong muốn giảm nguồn vốn rủi ro ở các nước phát triển đã dẫn đến hạn chế phát triển lĩnh vực CNSH tại các nước này, trong khi các môi trường nghiên cứu chi phí thấp hơn ở các nước đang phát triển như Ấn Độ. Với Ấn Độ, CNSH là công nghệ đủ mạnh có thể tạo ra cuộc cách mạng trong nông nghiệp, chăm sóc sức khoẻ, chế biến công nghiệp và bền vững về môi trường. Ngành CNSH Ấn Độ trong hai thập kỷ qua đã được định hình thông qua các sáng kiến rải rác và không thường xuyên. Bây giờ chính là thời điểm tổng hơp các nỗ lực này, nhờ vào chiến lược phát triển CNSH có tính thực tế. Điều cấp thiết là các “kiến trúc sư” của ngành công nghiệp này cùng với các bên liên quan giữ vai trò phối hợp trong việc đưa ra một chiến lược không chỉ dựa trên nền tảng hiện có mà còn mở rộng nền tảng này để chiếm vi trí lãnh đạo toàn cầu trong lĩnh vực CNSH bằng cách tận dụng mọi tiềm năng mà Ấn Độ có thể cung cấp.
Dự thảo chiến lược lược cũng xác định CNSH có ý nghĩa quan trọng đối với Ấn Độ vì:
CNSH có thể tạo ra một làn sóng tiếp theo về thay đổi công nghệ, triệt để và mang tính lan toả hơn so với CNTT. Tạo việc làm, mang lại sự lành mạnh về trí tuệ, mở rộng các cơ hội kinh doanh. Thúc đẩy phát triển công nghiệp chỉ là vài trong số yếu tố cạnh tranh được đảm bảo cho cách tiếp cận có trọng tâm của lĩnh vực này.
Đối với Ấn Độ, CNSH là một phần của hoạt động thương mại có tiềm năng tạo ra tổng lợi nhuận 5 tỷ USD, 1 triệu việc làm vào năm 2010 thông qua các sản phẩm và dịch vụ CNSH. Các yếu tố này có thể đẩy Ấn Độ lên vị trí đáng kể trên thị trường CNSH toàn cầu. Chỉ riêng dược phẩm sinh học đã có thị trường tiềm năng trị giá 2 tỷ USD, chủ yếu do các vắcxin và các giống sinh học. Các dịch vụ phát triển y tế có thể tạo ra hơn 1,5 tỷ USD, trong khi các dịch vụ sinh học và dịch vụ nghiên cứu khác có thể mang lại 1 tỷ USD trong thời điểm này. CNSH nông nghiệp và công nghiệp cũng góp một phần tương đương 500 triệu USD.
Ấn Độ còn có vốn quý là đội ngũ mạnh các nhà khoa học và kỹ sư, mạng lưới nghiên cứu lớn mạnh và quy trình sản xuất chi phí hiệu quả. Hơn nữa, nước này còn có hơn 100 phòng thí nghiệm nghiên cứu quốc gia sử dụng hơn hàng trăm nhà khoa học. Hơn 300 trường đại học và viên nghiên cứu trên toàn đất nước đào tạo văn bằng về CNSH, tin - sinh học và hoá - sinh học, với gần 500.000 sinh viên tốt nghiệp hàng năm. Đây là các nguồn lực cần phải được sử dụng một cách hiệu quả, để tạo ra một ngành kinh doanh có lợi nhuận cao.
Ấn Độ được ghi nhận là nước có đa dạng về sinh học cao, CNSH đã mang lại những cơ hội để biến nguồn tài nguyên sinh học thành của cải có lợi về kinh tế và các cơ hội về việc làm. Các sản phẩm và các dịch vụ mới khai thác từ các nguồn tài nguyên tái tạo đã tạo ra hiệu suất cao cho các quy trình công nghiệp, ngăn cản suy thoái môi trường và tạo ra một nền kinh tế dựa vào sinh học nhiều hơn.
Nền nông nghiệp Ấn Độ đang phải đối mới với những thách thức to lớn nhằm tạo ra được nhiều mặt hàng nông nghiệp cho dân số cũng như số lượng vật nuôi ngày càng nhiều hơn, trong khi tỷ lệ đất canh tác và tài nguyên nước tính theo đầu người đang giảm xuống. CNSH có tiềm năng để giải quyết thách thức này, nhằm đảm bảo cuộc sống cho 110 triệu gia đình nông dân của Ấn Độ.
Tiến bộ của CNSH được xem là ngành công nghiệp thành công đã giải quyết được nhiều thách thức liên quan đến nghiên cứu và phát triển, tạo vốn đầu tư, chuyển giao và áp dụng công nghệ, cấp patent và sử hữu trí tuệ, có đủ khả năng giải quyết các vấn đề về giá, luật pháp và được người dân tin cậy. Các chính sách thúc tạo ra sự cân bằng giữa duy trì quá trình đổi mới và tạo điều kiện cho phổ biến công nghệ cũng cần được xây dựng.
Một vài mối quan tâm về xã hội cần được giải quyết để thúc đẩy đổi mới CNSH ở đất nước này như bảo tồn tài nguyên sinh học và đảm bảo tính an toàn của các sản phẩm và quy trình sinh học. Chính phủ và ngành công nghệ phải cùng nhau thúc đẩy các lợi ích của CNSH hiện đại, trong khi vẫn giáo dục và bảo vệ các lợi ích của cộng đồng. Sử dụng khôn ngoan các công nghệ mới có thể đòi hỏi phải thể hiện rõ cho tất cả những bên liên quan thấy được các giá trị mới.
Chiến lược quốc gia về Phát triển CNSH sử dụng nguồn vốn có sẵn và đưa ra cơ sở khung cho tương lai, trong đó quy định các chiến lược và các hành động cụ thể có thể được sử dụng nhằm thúc đẩy CNSH. Khung chính sách này là kết quả tư vấn của nhiều bên liên quan, gồm các nhà khoa học, giáo dục, luật pháp, đại diện các hiệp hội và nhiều nhóm khác, cùng thể hiện sự nhất trí của họ. Khung chính sách này tập trung vào các vấn đề liên ngành, như phát triển nhân lực, công nghiệp, phát triển cơ sở hạ tầng, phòng thí nghiệm, sản xuất, thúc đẩy công nghiệp và thương mại, khu công nghiệp CNSH, vườn ươm CNSH, cơ chế luật pháp, giáo dục cộng đồng và nâng cao nhận thức. Chính sách còn nhằm đề ra một kế hoạch phát triển cho mỗi lĩnh vực, như CNSH trong nông nghiệp và thực phẩm, công nghiệp, điều trị và y tế, tái tạo, di truyền và chẩn đoán, kỹ thuật sinh học, CNSH nano, tin - sinh học và có thể cả CNTT, sản xuất và quy trình sinh học, dịch vụ nghiên cứu, các nguồn tài nguyên sinh học, luật môi trường, luật sở hữu trí tuệ và patent.
Chính quyền một số bang của Ấn Độ đã đưa ra chính sách CNSH trong đó đặt kế hoạch tổng thể cho lĩnh vực công nghệ này. Do vậy, Chiến lược Quốc gia về Phát triển CNSH đặt ra lộ trình 10 năm phát triển lồng ghép với các định hướng và có mục đích rõ ràng.
D - Phát triển công nghệ sinh học tại Thái Lan
CNSH là công nghệ có tầm chiến lược, có tác động lớn đến việc xây dựng năng lực cạnh tranh mạnh và cải thiện chất lượng cuộc sống con người ở nhiều quốc gia, kể cả các nước phát triển như Nhật Bản, Singapo và các nước đang phát triển như Thái Lan, v.v... Các yếu tố công nghệ có ảnh hưởng này có thể đe dọa đến khả năng cạnh tranh của Thái Lan, như sự phát triển mạng lưới quốc tế nghiên cứu về công nghệ lập bản đồ gen, hậu bộ gen và tin sinh học. Vấn đề cấp thiết đối với Thái Lan là cần có một chính sách chính thống và đặt ra chiến lược quốc gia về CNSH.
Nhận thấy tiềm năng của CNSH tác động đến phạm vi rộng các ngành công nghiệp, Chính phủ Thái Lan đã tăng cường chú trọng vào công nghệ này. Về tài trợ trong 5 năm (2000-2005), kế hoạch quốc gia của Chính phủ là tăng ngân sách R&D. Ngoài ra, khu vực tư nhân, thông qua các biện pháp khuyến khích và kế hoạch hợp tác khác nhau, sẽ tài trợ tới 0,25% doanh số để đầu tư vào R&D.
Để hỗ trợ phát triển và sử dụng hiệu quả CNSH, Trung tâm Kỹ nghệ Di truyền và CNSH Quốc gia (BIOTEC) đã được thành lập năm 1983. Năm 1991, Trung tâm này trở thành một trong ba trung tâm quốc gia thuộc Cơ quan Phát triển Khoa học Công nghệ Quốc gia (NSTDA), là động lực KH&CN của đất nước. Hoạt động của Chính phủ thông qua BIOTEC/NSTDA không chỉ tăng cường R&D của Nhà nước mà còn tăng cường chuyển giao công nghệ và hợp tác với khu vực tư nhân nhằm mục tiêu thương mại hoá.
Các chương trình nghiên cứu được hoạch định và đề ra ưu tiên với sự tham gia của khu vực tư nhân và viện hàn lâm. Các phòng thí nghiệm quốc gia thực hiện hoạt động R&D gắn kết với thị trường (ưu tiên nhu cầu của các doanh nghiệp, ngành công nghiệp) và cung cấp dịch vụ kỹ thuật cho người sử dụng công nghệ. Chất lượng nghiên cứu và hiệu quả của các chương trình R&D trong nước được giám sát chặt chẽ để bảo đảm các sản phẩm được chuyển giao tới khách hàng (Nhà nước và tư nhân). Với sự hợp tác của khách hàng, thông tin phản hồi quan trọng được thu thập và sử dụng để phát triển đồng thời các chính sách và chiến lược quốc gia.
Hiện nay, Thái Lan sử dụng CNSH để cải thiện chất lượng hàng hoá, tăng năng suất và phòng ngừa thiệt hại đối với cây trồng. Cụ thể, CNSH được sử dụng để: Phát triển phương pháp thử nghiệm phòng trừ bệnh dịch trong nuôi tôm he, cải thiện giống tốt hơn để đáp ứng nhu cầu thị trường và tạo nguồn giống cho chăn nuôi; Thử nghiệm và bảo đảm độ thuần khiết của giống lúa thơm để tăng tối đa giá trị xuất khẩu. Hiện nay, Thái Lan đang nghiên cứu các giống lúa chất lượng cao, chống chịu bệnh tốt hơn và năng suất cao hơn.
Trong lĩnh vực y tế và sức khoẻ cộng đồng, các thày thuốc và nhà nghiên cứu y học của Thái Lan có trình độ chuyên môn cao và được coi là một điểm mạnh của quốc gia với tiềm năng lớn. Thái Lan khuyến khích áp dụng CNSH vào lĩnh vực sản xuất, đồng thời nghiên cứu những mối liên quan về xã hội và tác động đến chất lượng cuộc sống khi thương mại hoá các sản phẩm y tế như vậy. Điều này đặc biệt quan trọng đối với nghiên cứu y học, một ngành có giá trị thương mại cao và cần thiết để phục vụ nhu cầu của công chúng.
 Nhận thức rõ tầm quan trọng của sự phát triển CNSH đối với Thái Lan, ngày 18/3/2003, Nội các Thái Lan đã Uỷ ban Chính sách CNSH Quốc gia, do Thủ tướng Thái Lan làm Chủ tịch. Khung Chính sách CNSH Quốc gia (National Biotechnology Policy Framework (2004-2009) đã được Uỷ ban Chính sách CNSH Quốc gia thông qua ngày 23/12/2003. 6 mục tiêu và các chiến lược kèm theo cho từng mục tiêu phát triển CNSH của Thái Lan được đề cập trong Khung  Chính sách CNSH Quốc gia:
Mục tiêu 1: Hình thành và phát triển ngành kinh doanh sinh học mới
Để đạt dược mục tiêu này, Khung chính sách đưa ra các chiến lược then chốt:
 Xây dựng/phát triển cơ sở hạ tầng như công viên CNSH để thu hút đầu tư trong và ngoài nước, cũng như sử dụng các dịch vụ R&D.
 Thiết lập các chính sách và quản lý rõ ràng để giải quyết các vấn đề gây tranh cãi, như ban hành luật bảo vệ các nguồn tài nguyên sinh học và các chính sách về phát triển các sản phẩm biến đổi gen.
 Tạo môi trường thuận lợi và các chính sách hỗ trợ cho đầu tư vốn mạo hiểm vào CNSH, vì đây là lĩnh vực đòi hỏi thời gian thu hồi vốn đầu tư dài hơn so với các ngành công nghiệp công nghệ khác. Các chính sách khuyến khích gồm ưu đãi thuế, đặc biẹt là thuế nhập khẩu, đồng sở hữu các nguồn tài nguyên sinh học mà Thái Lan có lợi thế đặc biệt.
 Khuyến khích đầu tư trong nghiên cứu, phát triển và đổi mới, cũng như xây dựng năng lực cho nghiên cứu CNSH.
 Hỗ trợ các công ty CNSH niêm yết trên thị trường chứng khoán Thái Lan.
Mục tiêu 2: CNSH biến Thái Lan thành "Nhà bếp" của thế giới bằng cách duy trì và nâng cao cạnh tranh trong ngành nông nghiệp và công nghiệp thực phẩm, tăng kim ngạch xuất khẩu và nâng giá trị sản phẩm nông nghiệp xuất khẩu, phấn đấu đạt vị trí thứ 5 thế giới về xuất khẩu nông sản vào năm 2009.
Mục tiêu này kèm theo các chiến lược then chốt:
 Khuyến khích nghiên cứu CNSH trong nông nghiệp.
 Hình thành các ngành sản xuất sản phẩm có giá trị gia tăng cao trong dây truyền cung ứng, như nuôi trồng và chế biến thuỷ sản, gạo và các loại hạt. CNSH phải được ứng dụng như nền tảng để tăng năng xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm đáp ứng nhu cầu thị trường và bảo vệ môi trường .
 Phát triển và sử dụng tiềm năng của CNSH để xác định và chẩn đoán nhanh và chính xác các sản phẩm nông nghiệp và thực phẩm an toàn, thông qua việc xây dựng các phòng thí nghiệm CNSH để chứng nhận tiêu chuẩn và chất lượng các sản phẩm xuất và nhập khẩu.
 Đẩy mạnh phát triển các loại sản phẩm ngư nghiệp khác ngoài tôm, sản phẩm ngư nghiệp chính của Thái Lan hiện nay.
 Phát triển các công nghệ và các dịch vụ kinh doanh liên quan, các công nghệ sau thu hoạch và đóng gói, kéo dài thời gian bảo quản sản phẩm nông nghiệp.
 Tiến hành nghiên cứu để thu thập các dữ liệu cần thiết để sử dụng lâu dài, giúp tránh rủi ro cho các sản phẩm nông nghiệp xuất khẩu và về lâu dài sẽ có ích cho Thái Lan trong việc xây dựng các tiêu chuẩn đối với sản phẩm khi mà nước này trở thành nhà xuất khẩu nông sản hàng đầu thế giới.
 Thu thập và sử dụng các dữ liệu khoa học trong việc ra quyết định, xây dựng chính sách và biện pháp then chốt, giúp ích trong đàm phán và giải quyết các vấn đề rào cản thương mại.
Mục tiêu 3: Đưa Thái Lan trở thành đất nước "khoẻ mạnh" và thành một trung tâm chăm sóc sức khoẻ của châu Á.
Thái Lan coi CNSH như là công nghệ cốt lõi để thực hiện các mục đích nâng cao sức khoẻ và cải thiện chất lượng cuộc sống của người dân và tiến tới đưa Thái Lan trở thành trung tâm hàng đầu châu Á về các dịch vụ chăm sóc sức khoẻ.
Để đạt được mục tiêu trên, Thái Lan đưa ra các chiến lược:
 Đầu tư vào nghiên cứu các bệnh nhiệt đới và các bệnh di truyền, giảm giá điều trị bệnh, phòng ngừa các đại dịch do di dân ở các vùng biên giới.
 Khuyến khích tạo ra các sản phẩm chăm sóc sức khoẻ được làm từ nguồn nguyên liệu trong nước, các hợp chất có hoạt tính sinh học từ cỏ cây, các sản phẩm có hiệu quả cao, an toàn và có khả năng thay thế sản phẩm nhập ngoại; thúc đẩy hình thành một xã hội y tế hoàn hảo và tăng xuất khẩu các sản phẩm trên vào thị trường trong vùng.
 Xem xét các chính sách của các nước, nhất là các nước trong vùng, về chăm sóc sức khoẻ và y tế để các sản phẩm và dịch vụ của Thái Lan có thể thâm nhập vào thị trường châu Á và các vùng khác.
 Tăng cường vai trò cảu Chính phủ thông qua quan hệ đối tác với các tổ chức nước ngoài có khả năng về vốn để hỗ trợ nghiên cứu các bệnh nhiệt đới và phát triển các sản phẩm liên quan.
 Thiết lập cơ sở hạ tầng và nguồn lực cần thiết trong khoa học y - sinh nhằm thúc đẩy đầu tư, chuyển giao CNSH hiện đại, như công nghệ gen, công nghệ sinh-tin học, những công nghệ có thể giúp Thái Lan đạt mục đích là trở thành trung tâm kinh doanh dịch vụ chăm sóc sức khoẻ và các sản phẩm y học.
 Hỗ trợ việc thiết lập các công ty mới liên quan tới kinh doanh các dịch vụ thử nghiệm, chẩn đoán, nhằm thay thế các sản phẩm và dịch vụ ngoại nhập.
 Thiết lập các cơ chế quản lý phù hợp và các chiến lược thực hiện đối với các vấn đề xã hội, pháp lý và đạo đức.
Mục tiêu 4: Sử dụng CNSH để bảo vệ môi trường và sản xuất năng lượng sạch
Các chiến lược then chốt để thực hiện mục tiêu này:
 Thiết lập các mục tiêu chung trong các cơ quan then chốt, như Bộ Năng lượng, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Công nghiệp và Bộ KH&CN, sửa đổi các luật, nghị định, quy định nhằm thúc đẩy đầu tư vào lĩnh vực xử lý chất thải, giảm chất thải từ khu vực kinh doanh và đầu tư vào năng lượng tái tạo.
 Tăng cường các biện pháp và chính sách thuế và tài chính, như cho vay lãi suất thấp đối với khu vực tư nhân thực hiện hoạt động trong lĩnh vực xử lý chất thải thành năng lượng, nhất là trong nông nghiệp, lĩnh vực đang tạo ra nhiều chất thải. Các biện pháp và chính sách hợp lý này sẽ giúp giảm giá thành sản xuất và cũng là một giải pháp để vượt qua các rào cản thương mại có tiêu chí về môi trường.
 Thiết lập các tiêu chuẩn môi trường cho các lĩnh vực sản xuất và kinh doanh; đẩy mạnh các biện pháp khuyến khích để đưa các tiêu chuẩn ứng dụng vào thực tiễn.
 Phát triển công nghệ mới cho bảo vệ môi trường, nhất là phòng ngừa, xử lý, tái thiết và tái chế các vật liệu chất thải thành các sản phẩm.
 Hỗ trợ phát triển, sử dụng phân sinh học và các sản phẩm hữu cơ khác, như các chất kiểm soát sinh học, nhằm tăng cường độ màu mỡ cho đất. 
Mục tiêu 5: Đưa CNSH trở thành yếu tố then chốt cho nền kinh tế tự cung
Mục tiêu này là bảo tồn và sử dụng hiệu quả nhất các nguồn tài nguyên sinh học, vốn rất quan trọng và có tính đặc thù đối với từng cộng đồng dân tộc trong nước. CNSH được sử dụng để đa dạng hoá các sản phẩm và nâng cao giá trị sản phẩm và các nguồn tài nguyên trong nước.
Các chiến lượng cho mục tiêu này là:
 Cung cấp các hệ thống nâng cao chất lượng và an toàn cho các nhóm hàng hoá, đi cùng với đó là đổi mới phương thức sản xuất sản phẩm mới, nông nghiệp hữu cơ ở cấp địa phương.
 Dùng CNSH như là công nghệ cốt lõi để tăng giá trị các nhóm sản phẩm, như các sản phẩm rau quả và thực phẩm, phổ biến các loại giống cây mới kháng bệnh.
 Xây dựng "Bản đồ tài nguyên sinh học trong nước" kết hợp với các nghiên cứu sâu về các hoá chất trong cây trồng, phát triển mạng lưới ảo phục vụ cho R&D các loại thuốc mới, các thực phẩm chức năng, sản phẩm thảo mộc, các sản phẩm bổ sung; tiến hành các nghiên cứu về gen cây trồng để phát triển các giống cây mới có giá trị kinh tế cao.
 Biến các địa điểm giàu tài nguyên thiên nhiên thành những nơi nghiên cứu thực địa cho cộng đồng các nhà khoa học, nhằm thu thập các dữ liệu và đưa đất nước trở thành một xã hội khoa học, đồng thời cũng giúp bảo tồn các nguồn tài nguyên thiên nhiên để sử dụng bền vững.
Mục tiêu 6. Phát triển hệ thống nguồn nhân lực chất lượng.
Nhằm đạt được các mục tiêu nêu trên thì "Chất lượng nguồn nhân lực" được coi là yếu tố chính. Thái Lan phấn đấu có được ít nhất là 5000 người là các nhà nghiên cứu CNSH chuyên nghiệp trong cả khu vực nhà nước và tư nhân, trên 500 nhà quản lý trong ngành CNSH, trên 10.000 sinh viên cấp đại học, thạc sĩ và tiến sĩ trong các lĩnh vực liên quan tới CNSH.
Các chiến lược then chốt để đảm bảo mục tiêu này:
Tổng hợp các dữ liệu về nhân lực có trình độ trong CNSH, phấn đấu đạt được một đội ngũ 5000 nhà nghiên cứu hàng đầu, đội ngũ hùng hậu các công ty và các viên nghiên cứu CNSH. Các dữ liệu sẽ được sử dụng để lập kế hoạch, ra quyết định chính sách, thiết lập các mạng lưới nghiên cứu và kinh doanh CNSH.
E - Phát triển công nghệ sinh học tại Canađa
Trong lĩnh vực công nghệ, CNSH là một trong những ngành phát triển nhanh nhất trên thế giới. Nó đem lại những hiệu quả kinh tế đáng kể, nhất là về mặt xuất khẩu và tạo việc làm, cũng như những lợi ích đáng kể về y tế an ninh và môi trường.
Nhận thấy được điều đó, Canađa bắt đầu đầu tư mạnh vào CNSH từ những năm 80. Năm 1998, Chính phủ Canađa đã soạn thảo Chiến lược CNSH (CBS), trong đó có hoạch định 6 lĩnh vực chủ chốt được chú ý phát triển, đó là: công nghiệp y tế, nông nghiệp và nông phẩm, môi trường và công nghiệp môi trường, thủy sản, lâm nghiệp, năng lượng và khai thác mỏ. Viễn cảnh của CBS là nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân Canađa về mặt y tế, an toàn, môi trường và phát triển kinh tế-xã hội.
Chiến lược đề ra các mục tiêu sau:
 Tạo cho người dân Canađa cơ hội tiếp cận các sản phẩm và dịch vụ CNSH tin cậy và hiệu quả;
 Đảm bảo cơ sở khoa học đúng đắn và tăng cường đầu tư R&D để hỗ trợ cho đổi mới trong lĩnh vực CNSH; Tăng cường các hệ thống quy định, sửa đổi Luật về sở hữu trí tuệ; Cải thiện hệ thống thu thập và phân tích dữ liệu để xây dựng chính sách CNSH đảm bảo tính cạnh tranh của Canađa trong lĩnh vực CNSH;
 Đưa Canađa lên vị trí hàng đầu thế giới về tạo dựng, thương mại hóa và sử dụng các sản phẩm và dịch vụ CNSH;
 Tăng cường tuyên truyền nâng cao nhận thức của công chúng về CNSH thông qua các diễn đàn, đối thoại mở…; thúc đẩy công chúng, nhất là các chuyên gia tham gia vào công tác tư vấn cho Chính phủ trong phát triển CNSH;
 Khuyến khích phát triển các hệ thống đánh giá những rủi ro từ các sản phẩm CNSH, nhằm thiết lập các tiêu chuẩn của Canađa về sức khỏe, an toàn và môi trường;
 Hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực CNSH nhằm đảm bảo đủ nguồn nhân lực cho phát triển CNSH;
 Tạo sự liên kết thống nhất giữa các tỉnh và các vùng, các doanh nghiệp, các trường đại học, người tiêu dùng và các nhóm lợi ích khác để thiết lập và thực hiện các kế hoạch hành động về các vấn đề xung quanh CNSH, như sức khỏe, an toàn sinh học, môi trường, đầu tư, phát triển nhân lực, đổi mới và chuyển giao công nghệ.
Chiến lược CNSH của Canađa đã đưa ra 10 chủ đề then chốt của Kế hoạch hành động. Ngoài ra, một trong những yếu tố chính của Chiến lược là thiết lập Ủy ban tư vấn Canađa về CNSH (CCCB), là Ủy ban độc lập quy tụ các chuyên gia của nhiều ngành và đại diện của các nhóm trong công chúng. CCCB tư vấn độc lập cho Ủy ban điều phối cấp Bộ về CNSH (Ủy ban này gồm 7 Bộ đại diện cho các lĩnh vực tham gia trong CNSH, như Bộ Công nghiệp, Bộ Nông nghiệp, Bộ Y tế, Bộ Môi trường…).
F - Phát triển công nghệ sinh học tại Ôxtrâylia
Năm 1999, Chính phủ Ôxtrâylia bắt đầu thành lập các tổ chức và Hội đồng tư vấn về CNSH nhằm điều phối các hoạt động CNSH của Chính phủ và phát triển chiến lược CNSH Quốc gia.
Chiến lược CNSH Quốc gia, dựa trên sự hỗ trợ mạnh mẽ của Chính phủ Liên bang nhằm:
 Phát huy các ưu thế hiện có của ngành CNSH Ôxtrâylia;
 Mục tiêu đem lại sự tăng trưởng vững chắc cho các ngành công nghiệp đã có từ lâu đời và những ngành mới thành lập;
 Tăng cường sự phối hợp các hoạt động và quan hệ đối tác giữa các cơ quan Liên bang, các bang và các vùng lãnh thổ;
 Dựa vào sự cam kết và tham gia tích cực của ngành công nghiệp;
 Phát triển vai trò xúc tác của Chính phủ;
 Tạo cơ sở cho việc tư vấn thường xuyên và phát triển chiến lược.
Chiến lược CNSH Quốc gia đề cập đến 6 vấn đề then chốt nổi lên trong quá trình tư vấn và đánh giá, bao gồm:
1. Nâng cao nhận thức của cộng đồng
Mục tiêu: Nâng trình độ nhận thức nói chung của công chúng về CNSH và các ứng dụng của nó, về các quy định để đảm bảo an toàn cho con người và môi trường nhằm tạo điều kiện cho sự tranh luận và việc ra quyết định có được thông tin đầy đủ.
Chiến lược:
• Lôi cuốn cộng đồng vào các cuộc thảo luận về các quá trình quy định, bao gồm việc thử nghiệm và dán nhãn hiệu biến đổi gen (GMO), đánh giá và quản lý rủi ro đối với sức khỏe con người và môi trường;
• Xây dựng lòng tin của cộng đồng đối với CNSH, các quy định đối với công nghệ, ngành công nghiệp CNSH và phương pháp đánh giá, quản lý rủi ro;
• Cung cấp thông tin  cho các cuộc thảo luận của người tiêu dùng và lắng nghe những ý kiến của cộng đồng;
• Khuyến khích công chúng tham gia vào các quyết định chính sách;
• Tư vấn và liên hệ rộng khắp với cộng đồng về những vấn đề đạo đức;
• Củng cố và nâng cao các tiêu chuẩn đạo đức và cách tiếp cận hiện có đối với những vấn đề đạo đức;
• Nhận dạng và giải quyết những vấn đề có liên quan đến đồng bào ở các vùng nông thôn, thông qua việc thường xuyên theo dõi và các hoạt động nâng cao nhận thức của công chúng;
• Nhận dạng, theo dõi và đánh giá các cơ hội và thách thức của những biến đổi có liên quan tới CNSH trong ngành nông nghiệp và thực phẩm để thông tin cho những ứng phó về chính sách.
• Nâng cao kiến thức về hệ gen và CNSH y học ở ngành y tế hiện nay;
• Phát triển các chỉ số để đo lợi ích mà CNSH có thể đem lại cho sự bền vững, quản lý tài nguyên và bảo tồn tính đa dạng sinh học; phổ biến rộng rãi các lợi ích đó;
• Đảm bảo có sự cân nhắc những lợi ích đó khi phân bổ kinh phí nghiên cứu.
2. Đảm bảo sự điều chỉnh hữu hiệu bằng cách phát triển một hệ thống điều chỉnh nghiêm ngặt, hiệu quả và minh bạch.
Mục tiêu là thành lập Văn phòng thường trực về điều chỉnh công nghệ gen (OGTR) và xây dựng các điều luật có liên quan. Hiện tại, ở Ôxtrâylia đang có một loạt các cơ quan có nhiệm vụ kiểm soát GMO và các sản phẩm của chúng, tuỳ theo mục đích sử dụng. Tuy nhiên, khi công nghệ phát triển sẽ nảy sinh những vấn đề mới mà các cơ quan đó không thể bao quát hết được. Bởi vậy Chính phủ sẽ lập ra một Văn phòng thường trực về điều chỉnh công nghệ gen và các bộ luật liên quan. Văn phòng này sẽ giúp nâng cao được tính minh bạch và khả năng quản lý ở giai đoạn R&D và cũng có chức năng điều phối để giảm thiểu sự trùng lặp về các quy định.
Chiến lược:
 Cộng tác với các bang và các vùng lãnh thổ để xây dựng một hệ thống điều chỉnh quốc gia có hiệu lực nhằm đảm bảo an toàn cho cộng đồng và môi trường trước những rủi ro có khả năng xảy ra, đồng thời vẫn tôn trọng nhu cầu thương mại hoá của ngành CNSH;
 Tư vấn với các cơ quan Liên bang, các chính quyền bang và địa phương và đông đảo các tổ chức phi Chính phủ để quyết định cách thức kết hợp các vấn đề đạo đức và KT-XH vào quá trình xây dựng luật pháp;
 Thiết lập khung khổ và phương pháp luận để đánh giá rủi ro;
 Nhận dạng những ưu tiên cho chương trình đánh giá rủi ro môi trường;
 Nâng cao kiến thức cơ bản và đánh giá rủi ro môi trường của GMO;
 Theo dõi và đánh giá mọi tác động;
 Theo dõi hiệu quả của hệ thống luật để đảm bảo tính phù hợp đối với ngành .
3. CNSH trong kinh tế
Mục tiêu: Khắc phục sự bất cập trong việc cấp kinh phí để khẳng định khái niệm và quản lý ở giai đọan đầu của quá trình phát triển sản phẩm và thương mại hóa.
Chiến lược:
 Công tác cùng chính quyền các bang và địa phương và các nhà đầu tư tư nhân để tăng kinh phí cho việc khẳng định khái niệm nhằm tăng số lượng các đề án sẵn sàng đầu tư cho các quỹ đầu tư mạo hiểm hoặc các chương trình như R&D Start (Khởi sự R&D);
 Hợp tác với chính quyền các bang để tạo điều kiện phát triển và điều phối ở cấp quốc gia đối với các cụm và mạng lưới CNSH;
 Củng cố các cơ chế hợp tác giữa các nhà tài trợ nghiên cứu, các nhà cung cấp nghiên cứu và ngành công nghiệp phục vụ cho hoạt động nghiên cứu và thương mại hoá CNSH;
 Phân tích các nhu cầu quản lý sở hữu trí tuệ (SHTT) CNSH của các nhà nghiên cứu các nhà quản lý công nghệ và các đối tượng hữu quan khác, nhận dạng các yêu cầu quản lý SHTT đối với các thị trường xuất khẩu then chốt và hỗ trợ một chương trình thử nghiệm để đáp ứng các nhu cầu đó;
 Nhận dạng những trở ngại gây ra bởi thời gian tiến hành R&D và sự chậm trễ của luật pháp mà có thể ảnh hưởng tới việc đăng ký sáng chế các đổi mới của CNSH;
 Thúc đẩy các cơ hội để các nhóm nghiên cứu và công nghệ chia sẻ kinh nghiệm trong quản lý SHTT từ khi bắt đầu đổi mới cho đến khi thương mại hoá;
 Khuyến khích các ngành công nghiệp tiếp cận với CNSH;
 Cung cấp thông tin thị trường CNSH;
 Giúp nông dân hiểu được các vấn đề và các đòi hỏi nghiêm ngặt đối với việc sử dụng CNSH;
 Khuyến khích phát triển và vận dụng các dây chuyên cung cấp đối với thực phẩm;
 Tiến hành các nghiên cứu dự báo công nghệ để nhận dạng các xu thế và cơ hội công nghệ và thương mại hoá;
 Thúc đẩy các dự án trình diễn CNSH mà đem lại sự kết hợp CNSH hiện đại vào lĩnh vực công nghiệp hiện nay.
4. Đối với thị trường toàn cầu
Mục tiêu: Thu hút đầu tư nước ngoài và các đối tác phát triển để bổ sung giá trị thương mại cho R&D CNSH và để phát triển các thị trường ngoài nước. Nâng cao hiểu biết về những thay đổi ở thị trường trong nước và quốc tế đối với các nông sản biến đổi gen và không biến đổi gen và hoàn thiện việc quản lý công tác nhận dạng sản phẩm. Đảm bảo cho những quyết định ở các cuộc đàm phán quốc tế, không ngừng gây bất lợi cho môi trường thương mại cho các nông sản GMO của Ôxtrâylia. Tăng cường hợp tác với các trung tâm và chương trình nghiên cứu CNSH quốc tế và xây dựng các quan hệ đối tác phát triển CNSH.
Chiến lược:
 Phối hợp các tổ chức như Invest Australia, Austrade, Biotech Australia... và khu vực công nghiệp để tiếp cận với việc tiếp thị quốc tế và thu hút đầu tư;
 Nhận dạng các cơ hội đầu tư và thương mại CNSH của Ôxtrâylia;
 Thúc đẩy năng lực của ngành CNSH Ôxtrâylia ở các thị trường then chốt ở ngoài nước;
 Thành lập Uỷ ban liên ngành để tiếp cận thị trường xuất khẩu, có chức năng theo dõi và thông báo cho ngành công nghiệp và Chính phủ về các thị trường nông sản GMO;
 Tạo điều kiện kiểm tra liên tục phí tổn và lợi ích của việc cung cấp các nông sản GMO và thiết lập việc duy trì để nhận biết trong ngành nông nghiệp và thực phẩm Ôxtrâylia;
 Tiếp tục duy trì sự hiện diện tích cực tại các cuộc đàm phán khu vực và đa phương để dành được sự thừa nhận và chấp nhận quan điểm của Ôxtrâylia;
 Tiếp tục các cuộc đàm phán song phương để đảm bảo cho các nông sản của Ôxtrâylia tiếp cận được với thị trường nước ngoài;
 Thông báo thường xuyên cho ngành công nghiệp và Chính phủ về phương pháp và những ảnh hưởng thương mại của các cuộc đàm phán quốc tế tới ngành nông nghiệp và thực phẩm;
 Tạo điều kiện và hỗ trợ sự tham gia của Ôxtrâylia vào các dự án quốc tế ở những lĩnh vực then chốt như tin học, sinh học, hệ gen chức năng và tiếp cận thuận lợi tới các phương tiện nghiên cứu;
 Phát triển hợp tác về CNSH ở các chương trình nghiên cứu song phương hiện có.
5. Các nguồn lực phục vụ cho CNSH
Mục tiêu là nâng cao kỹ năng quản lý trong ngành CNSH, thu hút các nhà nghiên cứu giỏi và các nhà lãnh đạo có kinh nghiệm, khuyến khích tinh thần kinh doanh, theo dõi cung cầu về các kỹ năng chuyên môn. Tạo điều kiện tăng cường hợp tác của các nhà tài trợ nghiên cứu và các nhà nghiên cứu để đánh giá và hỗ trợ nghiên cứu CNSH. Thúc đẩy R&D CNSH, mà nó đóng góp vào việc phát triển được nền nông nghiệp và chế biến nông sản có sức cạnh tranh quốc tế và bền vững về môi trường. Phát triển các biện pháp tăng cường sự tiếp cận với các nguồn tài nguyên sinh học của Ôxtrâylia.
Chiến lược:
 Tăng cường quản lý hoạt động nghiên cứu, SHTT và công nghệ ở những ngành cũ và mới;
 Phát triển, thu hút, tạo động lực và duy trì được các nhà nghiên cứu chất lượng cao, đặc biệt là ở những lĩnh vực mà Ôxtrâylia có những năng lực mạnh để thương mại hoá các sản phẩm nghiên cứu;
 Tăng tối đa sự nhận thức và năng lực công nghệ ở khắp các ngành mà sẽ phát triển và ứng dụng CNSH;
 Xây dựng các chương trình và hệ thống để thúc đẩy tinh thần kinh doanh, những ứng phó kịp thời;
 Tạo điều kiện để đẩy mạnh sự hợp tác của các nhà tài trợ nghiên cứu lớn và các nhà nghiên cứu để nhận dạng quy mô cung cấp vốn và tiến hành hợp tác nghiên cứu CNSH và phát triển kết cấu hạ tầng;
 Khuyến khích việc tiếp tục nghiên cứu để áp dụng CNSH vào các hệ thống sản xuất và chế biến nông sản, đặc biệt là thông qua các tập đoàn R&D nông nghiệp nông thôn;
 Giải quyết các vấn đề pháp lý về quyền sở hữu các tài nguyên sinh học của Ôxtrâylia;
 Cùng với các tổ chức quyền lợi của ngành để nhận dạng ra các nhu cầu về tài nguyên trong CNSH của họ, bao gồm việc ứng dụng các nguồn sinh học đặc hữu và ngoại nhập của Ôxtrâylia;
 Cùng với vác bang và vùng lãnh thổ để đề ra các chế độ chặt chẽ mang tính quốc gia đối với việc tiếp cận các tài nguyên sinh học;
 Phát triển các văn bản, các nghị định về quản lý và tiếp cận;
 Đề cập đến các vấn đề liên quan đến đồng bào địa phương và việc sở hữu các nguồn tài nguyên sinh học của họ.
6. Duy trì động lực và sự điều phối
Mục tiêu là hỗ trợ sự điều phối và xem xét thường xuyên các chính sách và chương trình CNSH của Liên bang và hỗ trợ công tác của Hội đồng tư vấn CNSH
Chiến lược:
 Thành lập Hội đồng Tư vấn CNSH cấp cao để tư vấn về các vấn đề CNSH không liên quan tới luật pháp, bao gồm vấn đề tài trợ và các ưu tiên nghiên cứu, liên kết quốc tế, phát triển thương mại các quan tâm của công chúng và vấn đề đạo đức;
 Phối hợp các chính sách và hoạt động liên quan đến CNSH ở cấp Liên bang, duy trì sự hợp tác giữa các tổ chức Liên bang về các bang/vùng, lãnh thổ;
 Hỗ trợ việc đánh giá và phát triển thường xuyên đối với Chiến lược CNSH Quốc gia, bao gồm việc thông qua công tác đa chuẩn mực phát triển CNSH ở Ôxtrâylia với quốc tế.
G - Phát triển công nghệ sinh học tại Nam Phi
Tại Nam Phi, CNSH được xếp vào thành phần những ưu tiên quốc gia, đặc biệt trong các lĩnh vực: sức khoẻ con người, an ninh lương thực và môi trường bền vững. Để đạt được những mục tiêu trên, Chính phủ đã thông qua "Chiến lược phát triển CNSH Quốc gia Nam Phi".
Chiến lược đã đưa ra một số nguyên tắc chỉ đạo về quan điểm và thực hiện như sau:
• Đảm bảo để Chiến lược này đáp ứng được những đòi hỏi của quốc gia như: tạo việc làm, phát triển nông thôn, phòng chống tội phạm, phát triển nguồn nhân lực và chú trọng phòng chống HIV/AIDS, nhằm tăng trưởng kinh tế;
• Tập trung vào các lĩnh vực có lợi thế so sánh về CNSH;
• Xây dựng các chương trình mới để khai thác những tiềm lực KH&CN quốc gia hiện có;
• Chú trọng vào vấn đề an toàn sinh học;
• Xem xét chiến lược theo các ưu tiên quốc gia và xu hướng quốc tế về phát triển CNSH.
Chiến lược cũng đưa ra phương pháp tổng hợp, phân tích các mối liên quan. Phương pháp này cho phép xác định từng bước các quá trình thương mại hóa, từ bước đầu nghiên cứu đến việc kinh doanh thương mại. Ngoài ra, chiến lược còn làm nổi bật nội dung chỉ đạo lẫn các biện pháp và tổ chức hỗ trợ cần thiết cho từng bước. Ví dụ, để đáp ứng yêu cầu của quốc gia về việc phòng chống HIV/AIDS, điều quan trọng là phải xây dựng tiềm lực vững chắc trong sản xuất vắcxin và dược phẩm sinh học, một trong các lĩnh vực cần được tập trung. Đây chính là nhu cầu về nội dung. Mặt khác, để thương mại hóa vắcxin thành công, cần có sự hỗ trợ về cơ sở ươm tạo sinh học hoặc kế hoạch tăng cường R&D. Đây là nhu cầu về hỗ trợ. Trong mỗi trường hợp, các vấn đề liên quan cần thiết đều được xác định rõ ràng.
 Các mục tiêu cơ bản
1. Phát triển và ứng dụng CNSH trên cơ sở phối hợp 3 cấp độ
Để phát triển ngành CNSH ở Nam Phi, trước hết, cần phải kiểm tra chi tiết về hiện trạng CNSH thế hệ thứ nhất, thứ hai và thứ ba. Để xác định thế mạnh hiện tại của Nam Phi và xây dựng CNSH trên cơ sở thế mạnh đó, Nam Phi cần tập trung vào việc phối hợp giữa các tổ chức khác nhau, từ các tổ chức nghiên cứu đến các doanh nghiệp công nghiệp. Yêu cầu của Chiến lược là thúc đẩy phát triển và sử dụng CNSH ở 3 cấp độ sau: nghiên cứu cơ bản và triển khai công nghệ; triển khai ý tưởng vào sản phẩm; thương mại hóa và tiếp thị sản phẩm trong nước và quốc tế.
Ngành công nghiệp CNSH hùng mạnh không chỉ cần sự phối hợp giữa con người và các tổ chức, mà còn sự tiếp cận đa ngành, bao gồm các nhà khoa học, kỹ sư, nhà kinh tế và quản lý doanh nghiệp. Vì thế, Chính phủ Nam Phi đã cho thành lập một số cơ quan quản lý và tổ chức nghiên cứu CNSH như Ủy ban Tư vấn CNSH Quốc gia.
Để xây dựng một ngành công nghiệp CNSH hùng mạnh, Nam Phi đã thành lập ủy ban Tư vấn CNSH Quốc gia (BAC), nhằm đảm bảo tập trung vào các ưu tiên quốc gia và thúc đẩy phối hợp giữa các thành phần khác nhau của hệ thống. BAC có các đại diện từ các nhóm tổ chức khác nhau (Hiệp hội dân sự, cộng đồng nghiên cứu, khu vực doanh nghiệp và Chính phủ). Hội đồng này có chức năng: là một cơ quan tư vấn, được Bộ trưởng Bộ Nghệ thuật, Văn hóa, KH&CN bổ nhiệm (tư vấn cho các bộ liên quan khác) dưới sự bảo trợ của Ban Kinh tế trong Chính phủ và thông báo cho Cục Nghệ thuật, Văn hóa, KH&CN; thực hiện chiến lược quốc gia này; xác định các hướng ưu tiên quốc gia về CNSH, bổ sung những vấn đề liên quan đến chiến lược; đưa ra các đề xuất để thành lập các trung tâm đổi mới vùng theo các nguyên tắc chỉ đạo, nhằm thúc đẩy sự phối hợp trong cộng đồng CNSH; đánh giá Hội đồng Tư vấn Quốc gia về đổi mới và các cơ quan tài trợ của Chính phủ, các chương trình và chi tiêu hợp lý cho CNSH ở Nam Phi, bằng các quỹ được đưa qua cơ chế hiện tại, như cơ quan giám sát pháp lý về tác động của chi tiêu cho CNSH; thúc đẩy đầu tư vốn mạo hiểm vào CNSH và nghiên cứu cho các đối tác công nghiệp; điều tra việc huy động nguồn vào CNSH (kỹ năng, vốn và thiết bị).
Các Trung tâm đổi mới vùng: RIC được thành lập để cung cấp cơ sở công nghệ, đáp ứng việc xác định các lĩnh vực tập trung của CNSH. Mỗi RIC sẽ xây dựng 3-4 chương trình, theo khả năng và thị trường của vùng. Các cơ sở công nghệ được dự kiến họat động như các khu vực bình thường, thiết bị và chuyên môn sẽ được chia sẻ bởi các chương trình CNSH và công nghiệp. Hai bộ phận chủ yếu của các cơ sở này đã được xác định: Trung tâm tài nguyên sinh học là một bộ phận chính của cơ sở hạ tầng làm cơ sở cho R&D về CNSH. Các trung tâm này chịu trách nhiệm về việc giữ gìn và phân phối thông tin và vật liệu sinh học. Các tổ chức này sẽ quyết định việc khai thác và bảo tồn di sản thiên nhiên đa dạng của Nam Phi; mạng tin sinh học: mạng này đã trở thành một bộ phận không thể thiếu được của cơ sở hạ tầng cần cho nghiên cứu CNSH. Hơn nữa, tiềm năng của nguồn nhân lực về tin sinh học đã trở nên ngày càng quan trọng, thông qua phạm vi trong CNSH, bao gồm dược phẩm sinh học và CNSH thực vật. Việc tăng cường tiềm lực tin sinh học có thể đưa Nam Phi lên hàng đầu trong lĩnh vực này.
2. Phát triển và duy trì nguồn nhân lực hợp lý cho CNSH.
Ngoài kiến thức giỏi về sinh học phân tử cơ bản, nhà CNSH còn cần có những kỹ năng đa dạng, bao gồm tin sinh học, CNTT, kỹ thuật, thống kê, miễn dịch học di truyền, quản lý doanh nghiệp, phát triển sản phẩm và các kỹ năng về vấn đề pháp luật. Những người có kỹ năng chuyên môn cao sẽ được sử dụng. Ngoài ra, cần phải đào tạo các nhà khoa học về các kỹ năng doanh nghiệp và đổi mới.
Việc sử dụng các nhà điều tra cơ bản và cán bộ hỗ trợ trong RIC sẽ góp phần đáng kể vào cơ hội tạo việc làm đối với những cá nhân được đào tạo kỹ càng và có kinh nghiệm. Giám đốc và nhóm chuyên gia chính của RIC sẽ duy trì cơ sở hạ tầng. Một số người làm chủ chương trình, 30 đến 40 cán bộ chuyên môn (nghiên cứu sinh sau tiến sĩ) và cán bộ kỹ thuật, người làm theo hợp đồng và được chỉ định vào dự án sẽ liên kết với các RIC. Ngoài ra, việc hỗ trợ vốn khởi sự sẽ mở rộng ngành công nghiệp CNSH, do đó sẽ thu hút được các nhà khoa học trẻ hướng vào ngành CNSH.
Việc thành lập các RIC bị hạn chế, vì thiếu những chuyên gia cao cấp phù hợp. Vì vậy, Nam Phi cần có một chương trình tuyển chọn quốc tế tích cực, trước hết nhằm vào những người Nam Phi đang sống ở nước ngoài, cung cấp nguồn nhân lực cho các RIC và chuyển giao các công nghệ thích hợp cho Nam Phi.
Nhà nước sẽ thành lập Hệ thống cấp học bổng sau tiến sĩ cạnh tranh với học bổng trên thị trường quốc tế. Việc thực hiện chiến lược sẽ làm tăng và kích thích cơ hội đối với học bổng sau tiến sĩ và tạo cơ hội cho họ bước vào thị trường nghề nghiệp.
3. Khuyến khích các công ty lớn liên kết với các trung tâm đổi mới vùng.
Việc thu hút các nhà đầu tư lớn ổn định để kích thích hoạt động công nghiệp, bằng cách hỗ trợ cho một số công ty nhỏ hơn và các ngành công nghiệp cung ứng. Đây là một trong những đặc tính của phương pháp luận theo nhóm. Khuyến khích các công ty lớn đầu tư vào các RIC bằng cách thu hút đầu tư chính cho R&D vào các lĩnh vực: CNSH thực vật; sức khoẻ động vật; sản xuất vacxin; công nghiệp hóa chất mịn; bộ gen dược phẩm.
4. Xây dựng công nghiệp CNSH trong các ngành được chỉ định theo yêu cầu quốc gia, nhu cầu thị trường và tiềm năng vùng.
Mục tiêu đầu tiên của chiến lược này là tạo ra một số RIC, nhằm xây dựng cơ sở công nghệ cần thiết để hỗ trợ cho công nghiệp CNSH. Đồng thời, phổ biến phát triển sản phẩm hay dịch vụ mới, mà các công ty mới tự xoay xở có thể đạt được, nhằm phục vụ thị trường trong và ngoài nước. Việc lựa chọn các lĩnh vực thích hợp nhất của các RIC sẽ là yếu tố thành công của chiến lược này. Trong đó, đặc biệt chú trọng vào vấn đề sức khoẻ con người
Việc ưu tiên cấp bách nhất trong ngành y tế là tạo ra vacxin HIV an toàn và hiệu lực. Bởi vậy, đã đến lúc phải giải quyết vấn đề này bằng "Sáng kiến Vacxin AIDS cho người Nam Phi". Tuy nhiên, đây vẫn là một vấn đề cấp bách, việc gì có thể làm để tăng tốc độ phát triển loại vacxin như vậy cũng phải cố gắng, bao gồm cả việc phân phối các nguồn bổ sung vào Sáng kiến này.
5. Tăng cường dinh dưỡng và an ninh lương thực
CNSH nông nghiệp có thể tăng cường giá trị dinh dưỡng của lương thực, thực phẩm. Ví dụ, có thể tạo ra các giống cây bản xứ mới, chứa hàm lượng axit amin cao hoặc chịu bệnh tốt hơn. Đây là lĩnh vực đặc biệt quan trọng đối với Nam Phi, nơi mà số lượng người đang sống trong cảnh nghèo đói và suy dinh dưỡng quá lớn. Tuy nhiên, Nam Phi đã có một số sáng kiến trong các tổ chức nghiên cứu, nhằm giải quyết vấn đề an ninh lương thực. Những sáng kiến này sẽ được hỗ trợ và khuyến khích, nếu Nam Phi vượt qua được sự bất bình đẳng trước đây và xây dựng được nền kinh tế nông thôn năng suất và bền vững.
6. Tăng cường sản xuất cây trồng trong môi trường thay đổi và giảm tác động của nông nghiệp đối với môi trường (CNSH thực vật)
Điều kiện môi trường ở Nam Phi rất khắc nghiệp, đồng ruộng thấp quá mức. Ngoài ra, sự thay đổi khí hậu sẽ tác động và có thể hạn chế năng suất cạnh tranh, trong việc sử dụng các loại cây trồng hiện tại ở các khu vực. Các hệ thống sản xuất cây trồng quy mô lớn tự nhiên không thân thiện với môi trường, do ô nhiễm hóa chất, axit hóa đất và nhu cầu cấp nước. Như vậy, các giống truyền thống sẽ phát triển rất chậm hoặc không thể phát triển. Để ứng phó với những thách thức này, cơ hội duy nhất là sử dụng CNSH.
Các lĩnh vực cần tập trung nghiên cứu và biện pháp thực hiện
Tăng năng suất sản phẩm phòng chống bệnh cho động vật: Nam Phi phải đối mặt với những thách thức trong lĩnh vực sức khoẻ và bệnh động vật, bao gồm cả động vật nuôi và hệ động vật tự nhiên. Các vấn đề đặc biệt cần phải chú ý bao gồm: phát triển vacxin cho bệnh quan trọng; xác định giống nòi trên cơ sở dấu vân ADN; phát hiện bệnh bằng việc sử dụng phương pháp đánh dấu chuẩn phân tử (đặc biệt là phát triển các bộ KIT chẩn đoán nhỏ, nhưng có độ nhạy cao để phát hiện sớm các bệnh lây nhiễm cao, như bệnh lở mồm long móng).
Hỗ trợ phát triển công nghiệp bền vững bằng việc sử dụng CNSH: Mặc dù, Nam Phi có nguồn tài nguyên nhiên thiên rất đa dạng, tuy nhiên, những hoạt động công nghiệp còn hạn chế. Vì vậy, không có khả năng bổ sung hay bảo vệ các nguồn này. Trong một số lĩnh vực đặc biệt, cần sử dụng CNSH và đạt được mục đích, đó là: phát triển kỹ thuật chế biến sinh học cạnh tranh để sử dụng các nguồn thực, động vật và vi khuẩn để sản xuất các sản phẩm hóa chất; chế biến nông sản để tăng cường một số đặc tính, như hàm lượng dinh dưỡng tăng và độc tính giảm; phát triển các quy trình và thiết bị để hỗ trợ phát triển công nghiệp bền vững, đặc biệt, tối thiểu hóa mọi tác động xấu đến môi trường do phát triển ngành công nghiệp; phát triển các phương pháp mới để sửa chữa sinh học các khu vực ô nhiễm nặng, giảm tiêu thụ năng lượng và phát tán của cacbon đioxit; soạn thảo và ban hành các luật và nghị định thư về an toàn sinh học cần thiết.
Xây dựng một khung pháp lý để phát triển và thương mại hóa CNSH: Khung pháp lý sẽ cung cấp cơ chế để phát triển CNSH. Đây là lĩnh vực phát triển rất nhanh, vì thế, cần phải xây dựng và thực hiện các quy định và luật mới để không hạn chế những lợi ích mà CNSH có thể mang lại. Nam Phi còn xem xét luật hiện hành với các mối liên quan đối với CNSH và đề xuất luật mới hoặc sửa đổi. Hiện ở Nam Phi đã có một số luật liên quan đến CNSH, như Đạo luật về Sinh vật biến đổi gen và Đạo luật về Sâu hại nông nghiệp, Đạo luật về Quản lý môi trường và Luật về tri thức bản xứ, chuyển giao công nghệ và tính đa dạng sinh học. Bên cạnh đó, nước này đã hình thành cơ chế cấp phát tài chính bền vững cho CNSH, thành lập Quỹ Mạo hiểm để hỗ trợ chuyển giao công nghệ từ các phòng thí nghiệm nghiên cứu đến các công ty khởi sự.