NewYork Paris Hà Nội Khách thứ :

NIỀM TIN TƯƠNG LAI

     

Danh bạ các trang Web của các trường Đại Học - Cao Đẳng quân sự Việt Nam

Hiện nay ở Việt Nam có tất cả 20 trường đại học quân sự và 1 trường cao đẳng quân sự đào tạo sĩ quan cho tất cả các ngành,cơ quan, đơn vị trong Bộ Quốc phòng Việt Nam. Trong đó có 19 trường tuyển học sinh phổ thông và hạ sĩ quan, binh sĩ. Học viện Quốc phòng ở Hà Nội chỉ tuyển sinh các sĩ quan đã tốt nghiệp các trường Học viện quân sự cấp trung. Học viện Lục quân Đà Lạt chỉ tuyển sinh các sĩ quan đã tốt nghiệp các trường sĩ quan: lục quân 1, lục quân 2, tăng - thiết giáp, công binh, pháo binh, phòng hóa, thông tin, đặc công.

Các trường quân sự do Bộ Quốc phòng phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo quản lý, chỉ đạo về mặt nội dung chương trình đào tạo. Sinh viên muốn dự thi vào các trường này cần phải đạt các tiêu chuẩn về sức khoẻ, lý lịch. Ngoài ra, một số học viện có đào tạo hệ dân sự, phục vụ quá trình phát triển của đất nước. Các sinh viên hệ dân sự phải đóng tiền học và không phải đạt các tiêu chuẩn về sức khoẻ, chính trị.

Học viện Biên phòng http://www.bienphong.com.vn
Học viện Chính trị Quân sự *
Học viện Hải quân *
Học viện Hậu cần *
Học viện Khoa học Quân sự *
Học viện Kỹ thuật Quân sự *
Học viện Lục quân Đà Lạt *
Học viện Phòng không - Không quân *
Học viện Quân y *
Học viện Quốc phòng Việt Nam *
Trường Sĩ quan Công binh *
Trường Sĩ quan Không quân *
Trường Sĩ quan Lục quân 1 *
Trường Sĩ quan Lục quân 2 *
Trường Sĩ quan Pháo binh *
Trường Sĩ quan Phòng hóa *
Trường Sĩ quan Tăng-Thiết giáp *
Trường Sĩ quan Thông tin *
Trường Sĩ quan Đặc công *
Đại học Văn hóa - Nghệ thuật Quân đội http://www.vnq.edu.vn
Cao đẳng Kỹ thuật Vinhem Pic *

Các trường đại học và học viện công an

Các trường công an đào tạo sỹ quan công an. Các trường này cũng mang tính chất đào tạo đặc thù riêng để phù hợp với ngành Công an. Các trường công an do Bộ Công an, mà trực tiếp là Tổng cục Xây dựng Lực lượng Công an nhân dân quản lý. Muốn được theo học tại các trường công an, thí sinh cũng phải đạt được những tiêu chuẩn về thể chất và phẩm chất chính trị. Hiện nay, mới chỉ có Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy đào tạo hệ dân sự ngành Kỹ sư An toàn Phòng cháy chữa cháy.

Học viện An ninh Nhân dân Hà Nội *
Học viện Cảnh sát Nhân dân Hà Nội http://www.hvcsnd.edu.vn
Đại học An ninh Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh *
Đại học Cảnh sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh http://www.pup.edu.vn
Đại học Phòng cháy Chữa cháy *