NewYork Paris Hà Nội Khách thứ :

NIỀM TIN TƯƠNG LAI

     

Danh sách 233 Quốc Gia trên thế giới được sắp xếp theo thứ tự diện tích lãnh thổ ( List of countries and outlying territories by total area )

1 ha = 0,01 km2

100 ha = 1 km2

Vị Trí ( Rank ) Quốc Gia ( Country ) Diện Tích - Area ( km2 ) Diện Tích - Area ( Square_mile ) Phần trăm ( % of Total )
1 Russia Russia 17.098.242 6.601.668     11,5%
2 CanadaCanada 9.984.670 3.855.100      6,7%
3
People's Republic of China People's Republic of China 9.639.688 3.721.904      6,5%
4
United States United States 9.629.091 3.717.813      6,5%
5 Brazil Brazil 8.514.877 3.287.612      5,7%
6 Australia Australia 7.692.024 2.969.907      5,2%
7 India India 3.287.263 1.269.219      2,3%
8 Argentina Argentina 2.780.400 1.073.500      2%
9 Kazakhstan Kazakhstan 2.724.900 1.052.100      1,8%
10 Sudan Sudan 2.505.813 967.500      1,7%
11 Algeria Algeria 2.381.741 919.595      1,6%
12 Democratic Republic of the Congo Democratic Republic of the Congo 2.344.858 905.355      1,6%
13 Greenland Greenland 2.166.086 836.330      1,5%
14 Saudi Arabia Saudi Arabia 2.149.690 830.000      1,4%
15 Mexico Mexico 1.964.375 758.449      1,3%
16 Indonesia Indonesia 1.860.360 718.290      1,3%
17 Libya Libya 1.759.540 679.360      1,2%
18 Iran Iran 1.628.750 628.860      1,1%
19 Mongolia Mongolia 1.564.100 603.900      1,1%
20 Peru Peru 1.285.216 496.225      0,86%
21 Chad Chad 1.284.000 496.000      0,86%
22 Niger Niger 1.267.000 489.000      0,85%
23 Angola Angola 1,246,700 481,400      0.85%
24 Mali Mali 1.240.192 478.841      0,83%
25 South Africa South Africa 1.221.037 471.445      0,82%
26 Colombia Colombia 1.141.748 440.831      0,76%
27 Ethiopia Ethiopia 1.104.300 426.400      0,74%
28 Bolivia Bolivia 1.098.581 424.164      0,74%
29 Mauritania Mauritania 1.025.520 395.960      0,69%
30 Egypt Egypt 1.002.000 387.000      0,67%
31 Tanzania Tanzania 945.087 364.900      0,63%
32 Nigeria Nigeria 923.768 356.669      0,62%
33 Venezuela Venezuela 912.050 352.140      0,61%
34 Namibia Namibia 824.116 318.193      0,55%
35 Mozambique Mozambique 801.590 309.500      0,54%
36 Pakistan Pakistan 881.912 340.508      0,59%
37 Turkey Turkey 783.562 302.535      0,53%
38 Chile Chile 756.102 291.933      0,51%
39 Zambia Zambia 752.612 290.585      0,51%
40 Myanmar Myanmar 676.578 261.228      0,45%
41 Afghanistan Afghanistan 652.090 251.770      0,44%
42 Somalia Somalia 637.657 246.201      0,43%
43 France France 632.760 244.310      0,43%
44 Central African Republic Central African Republic 622.984 240.535      0,42%
45 Ukraine Ukraine 603.500 233.000      0,41%
46 Madagascar Madagascar 587.041 226.658      0,39%
47 Botswana Botswana 582.000 225.000      0,39%
48 Kenya Kenya 580.367 224.081      0,39%
49 Yemen Yemen 527.968 203.850      0,35%
50 Thailand Thailand 513.120 198.120      0,34%
51 Spain Spain 505.992 195.365      0,34%
52 Turkmenistan Turkmenistan 488.100 188.500      0,33%
53 Cameroon Cameroon 475.442 183.569      0,32%
54 Papua New Guinea Papua New Guinea 462.840 178.700      0,31%
55 Uzbekistan Uzbekistan 447.400 172.700      0,30%
56 Morocco Morocco 446.550 172.410      0,30%
57 Sweden Sweden 441.370 170.410      0,30%
58 Iraq Iraq 438.317 169.235      0,29%
59 Paraguay Paraguay 406.752 157.048      0,27%
60 Zimbabwe Zimbabwe 390.757 150.872      0,26%
61 Japan Japan 377.930 145.920      0,25%
62 Germany Germany 357.114 137.882      0,24%
63 Republic of the Congo Republic of the Congo 342.000 132.000      0,23%
64 Finland Finland 338.419 130.664      0,23%
65 Vietnam Vietnam 331.212 127.882      0,22%
66 Malaysia Malaysia 330.803 127.724      0,22%
67 Norway Norway 323.802 125.021      0,22%
68 Côte d'Ivoire Côte d'Ivoire 322.463 124.504      0,22%
69 Poland Poland 312.685 120.728      0,21%
70 Oman Oman 309.500 119.500      0,21%
71 Italy Italy 301.336 116.346      0,20%
72 Philippines Philippines 300.000 120.000      0,20%
73 Burkina Faso Burkina Faso 274.222 105.878      0,18%
74 New Zealand New Zealand 270.467 104.428      0,18%
75 Gabon Gabon 267.668 103.347      0,18%
76 Western Sahara 266.000 103.000      0,18%
77 Ecuador Ecuador 256.369 98.985      0,18%
78 Guinea Guinea 245.857 94.926      0,17%
79 United Kingdom United Kingdom 242.900 93.800      0,16%
80 Uganda Uganda 241.038 93.065      0,16%
81 Ghana Ghana 238.539 92.100      0,16%
82 Romania Romania 238.391 92.043      0,16%
83 Laos Laos 236.800 91.400      0,16%
84 Guyana Guyana 214.969 83.000      0,14%
85 Belarus Belarus 207.600 80.200      0,14%
86 Kyrgyzstan Kyrgyzstan 199.951 77.202      0,13%
87 Senegal Senegal 196.722 75.955      0,13%
88 Syria Syria 185.180 71.500      0,12%
89 Cambodia Cambodia 181.035 69.898      0,12%
90 Uruguay Uruguay 176.215 68.037      0,12%
91 Suriname Suriname 163.820 63.250      0,11%
92 Tunisia Tunisia 163.610 63.170      0,11%
93 Nepal Nepal 147.181 56.827      0,10%
94 Bangladesh Bangladesh 143.998 55.598      0,10%
95 Tajikistan Tajikistan 143.100 55.300      0,10%
96 Greece Greece 131.957 50.949      0,09%
97 Nicaragua Nicaragua 130.373 50.337      0,09%
98 North Korea North Korea 120.538 46.540      0,08%
99 Malawi Malawi 118.484 45.747      0,08%
100 Eritrea Eritrea 117.600 45.400      0,08%
101 Benin Benin 112.622 43.484      0,08%
102 Honduras Honduras 112.492 43.433      0,08%
103 Liberia Liberia 111.369 43.000      0,07%
104 Bulgaria Bulgaria 110.879 42.811      0,07%
105 Cuba Cuba 109.886 42.427      0,07%
106 Guatemala Guatemala 108.889 42.042      0,07%
107 Iceland Iceland 103.000 40.000      0,07%
108 South Korea South Korea 99.678 38.486      0,07%
109 Hungary Hungary 93.028 35.918      0,06%
110 Portugal Portugal 92.090 35.560      0,06%
111 Jordan Jordan 89.342 34.495      0,06%
112 Serbia Serbia 88.361 34.116      0,05%
113 Azerbaijan Azerbaijan 86.600 33.400      0,06%
114 Austria Austria 83.871 32.383      0,06%
115 United Arab Emirates United Arab Emirates 83.600 32.300      0,06%
116 Czech Republic Czech Republic 78.867 30.451      0,05%
117 Panama Panama 75.517 29.157      0,05%
118 Sierra Leone Sierra Leone 71.740 27.700      0,05%
119 Republic of Ireland Ireland 70.273 27.133      0,05%
120 Georgia (country) Georgia 69.700 26.900      0,05%
121 Sri Lanka Sri Lanka 65.610 25.330      0,04%
122 Lithuania Lithuania 65.300 25.200      0,04%
123 Latvia Latvia 64.559 24.926      0,04%
124 Norway Svalbard and Jan Mayen 62.422 24.101      0,04%
125 Togo Togo 56.785 21.925      0,04%
126 Croatia Croatia 56.594 21.851      0,04%
127 Bosnia and Herzegovina Bosnia and Herzegovina 51.209 19.772      0,03%
128 Costa Rica Costa Rica 51.100 19.700      0,03%
129 Slovakia Slovakia 49.035 18.933      0,03%
130 Dominican Republic Dominican Republic 48.671 18.792      0,03%
131 Estonia Estonia 45.227 17.462      0,03%
132 Denmark Denmark 43.094 16.639      0,03%
133 Switzerland Switzerland 41.284 15.940      0,03%
134 Bhutan Bhutan 38.394 14.824      0,03%
135 Netherlands Netherlands 37.354 14.422      0,03%
136 Republic of China Taiwan 36.188 13.972      0,02%
137 Guinea-Bissau Guinea-Bissau 36.125 13.948      0,02%
138 Moldova Moldova 33.846 13.068      0,02%
139 Belgium Belgium 30.528 11.787      0,02%
140 Lesotho Lesotho 30.355 11.720      0,02%
141 Armenia Armenia 29.743 11.484      0,02%
142 Solomon Islands Solomon Islands 28.896 11.157      0,02%
143 Albania Albania 28.748 11.100      0,02%
144 Equatorial Guinea Equatorial Guinea 28.051 10.831      0,02%
145 Burundi Burundi 27.834 10.747      0,02%
146 Haiti Haiti 27.750 10.710      0,02%
147 Rwanda Rwanda 26.338 10.169      0,02%
148 Republic of Macedonia Republic of Macedonia 25.713 9.928      0,02%
149 Djibouti Djibouti 23.200 9.000      0,02%
150 Belize Belize 22.966 8.867      0,02%
151 Israel Israel 22.072 8.522      0,01%
152 El Salvador El Salvador 21.041 8.124      0,01%
153 Slovenia Slovenia 20.273 7.827      0,01%
154 France New Caledonia 18.575 7.172      0,01%
155 Fiji Fiji 18.272 7.055      0,01%
156 Kuwait Kuwait 17.818 6.880      0,01%
157 Swaziland Swaziland 17.364 6.704      0,01%
158 East Timor East Timor 14.874 5.743      >0,01%
159 The Bahamas The Bahamas 13.943 5.383      >0,01%
160 Montenegro Montenegro 13.812 5.333      >0,01%
161 Vanuatu Vanuatu 12.189 4.706      >0,01%
162 Falkland Islands Falkland Islands 12.173 4.700      >0,01%
163 Qatar Qatar 11.586 4.473      >0,01%
164 The Gambia The Gambia 11.295 4.361      >0,01%
165 Jamaica Jamaica 10.991 4.244      >0,01%
166 Lebanon Lebanon 10.452 4.036      <0,01%
167 Cyprus Cyprus 9.251 3.572      <0,01%
168 Puerto Rico Puerto Rico 8.870 3.420      <0,01%
169 Palestinian territories Palestinian territories 6.020 2.320      <0,01%
170 Brunei Brunei 5.765 2.226      <0,01%
171 Trinidad and Tobago Trinidad and Tobago 5.130 1.980      <0,01%
172 Cape Verde Cape Verde 4.033 1.557      <0,01%
173 French Polynesia French Polynesia 4.000 1.500      <0,01%
174 Samoa Samoa 2.831 1.093      <0,01%
175 Luxembourg Luxembourg 2.586 998      <0,01%
176 ComorosComoros 2.235 863      <0,01%
177 Mauritius Mauritius 2.040 790      <0,01%
178 Faroe Islands Faroe Islands 1.393 538      <0,01%
179 Hong Kong Hong Kong 1.104 426      <0,01%
180 São Tomé and Príncipe São Tomé and Príncipe 964 372      <0,01%
181 Turks and Caicos Islands Turks and Caicos Islands 948 366      <0,01%
182 Netherlands Antilles Netherlands Antilles 800 310      <0,01%
183 Dominica Dominica 751 290      <0,01%
184 Bahrain Bahrain 750 290      <0,01%
185 Tonga Tonga 747 288      <0,01%
186 Kiribati Kiribati 726 280      <0,01%
187 Singapore Singapore 705 272      <0,01%
188 Federated States of Micronesia Federated States of Micronesia 702 271      <0,01%
189 Isle of Man Isle of Man 572 221      <0,01%
190 Guam Guam 541 209      <0,01%
191 Saint Lucia Saint Lucia 539 208      <0,01%
192 Andorra Andorra 468 181      <0,01%
193 Northern Mariana Islands Northern Mariana Islands 464 179      <0,01%
194 Palau Palau 459 177      <0,01%
195 Seychelles Seychelles 455 176      <0,01%
196 Antigua and Barbuda Antigua and Barbuda 442 171      <0,01%
197 Barbados Barbados 430 170      <0,01%
198 Saint Vincent and the Grenadines Saint Vincent and the Grenadines 389 150      <0,01%
199 United States Virgin Islands United States Virgin Islands 347 134      <0,01%
200 Grenada Grenada 344 133      <0,01%
201 Malta Malta 316 122      <0,01%
202 Maldives Maldives 300 120      <0,01%
203 Cayman Islands Cayman Islands 264 102      <0,01%
204 Saint Kitts and Nevis Saint Kitts and Nevis 261 101      <0,01%
205 Niue Niue 260 100      <0,01%
206 France Saint Pierre and Miquelon 242 93      <0,01%
207 Cook Islands Cook Islands 236 91      <0,01%
208 American Samoa American Samoa 199 77      <0,01%
209 Marshall Islands Marshall Islands 181 70      <0,01%
210 Aruba Aruba 180 69      <0,01%
211 Liechtenstein Liechtenstein 160 62      <0,01%
212 British Virgin Islands British Virgin Islands 151 58      <0,01%
213 Wallis and Futuna Wallis and Futuna 142 55      <0,01%
214 Saint Helena Saint Helena 122 47      <0,01%
215 Jersey Jersey 116 45      <0,01%
216 Montserrat Montserrat 102 39      <0,01%
217 Tristan da Cunha Tristan da Cunha 98 38      <0,01%
218 Anguilla Anguilla 91 35      <0,01%
219 United Kingdom Ascension Island 88 34      <0,01%
220 Guernsey Guernsey 78 30      <0,01%
221 San Marino San Marino 61 24      <0,01%
222 Bermuda Bermuda 54 21      <0,01%
223 France Saint Martin 53 20      <0,01%
224 Norfolk Island Norfolk Island 36 14      <0,01%
225 Macau Macau 29 11      <0,01%
226 Tuvalu Tuvalu 26 10      <0,01%
227 Nauru Nauru 21 8,1      <0,01%
228 France Saint Barthélemy 21 8,1      <0,01%
229 Tokelau Tokelau 12 4,6      <0,01%
230 Gibraltar Gibraltar 6 2,3      <0,01%
231 Pitcairn Islands Pitcairn Islands 5 1,9      <0,01%
232 Monaco Monaco 1,95 0,75      <0,01%
233 Vatican City Vatican City 0,44 0,17      <0,01%