NewYork Paris Hà Nội Khách thứ :

NIỀM TIN TƯƠNG LAI

     

Những dự án nào được coi là dự án Công Nghệ Cao về Vi Điện Tử, Tin Học, Viễn Thông, Tự Động Hóa, Cơ Khí chính xác ?

Những dự án công nghệ cao về vi điện tử, tin học, viễn thông, tự động hóa, cơ khí chính xác là những dự án sản xuất hoặc chế tạo các sản phẩm sau :

- Công nghệ chế tạo linh kiện phát sáng như laser bán dẫn (laser diode), LED, OLED (linh kiện phát sáng hữu cơ) ;

- Công nghệ sản xuất các thiết bị điện tử y tế cao cấp (scanner, điện tim, điện não, nội soi, vi phẫu thuật….);

- Công nghệ sản xuất máy tính và các thiết bị ngoại vi;

- Công nghệ sản xuất các thiết bị đo lường điện tử digital;

- Công nghệ gia công cơ khí điện tử bằng tia laser và plasma ;

- Công nghệ chế tạo robot phục vụ tự động hóa sản xuất;

- Công nghệ sản xuất các sản phẩm phần mềm hướng tới multimedia;

- Công nghệ phần mềm để xác định mô hình phân tử, chế tạo ốc hệ mô phỏng;

- Công nghệ sản xuất các hệ giao tiếp người – máy thông qua ngôn ngữ và hình ảnh ;

- Các phần mềm máy tính dùng trong các hệ thống điều khiển các thiết bị tự động, trong các thiết bị thông tin, các hệ thống thiết bị quản lý công nghệ và quản lý doanh nghiệp.

- Công nghệ chuyển tải không đồng bộ ATM ;

- Công nghệ phân cấp đồng bộ số SDH ;

- Công nghệ sản xuất tổng đài điện thoại kỹ thuật số dung lượng lớn (10.000 số trở lên) có khả năng cung cấp multimedia, sử dụng trong mạng thông minh (IN) và mạng số đa dịch vụ băng rộng (B-ISDN) ;

- Công nghệ sản xuất các hệ chuyển mạch thông minh (theo nguyên lý neuron) ;

- Công nghệ sản xuất các thiết bị đầu cuối multimedia, thiết bị truy nhập mạng, các thiết bị đầu cuối của hệ thống thông tin vệ tinh và vũ trụ ;

- Công nghệ sản xuất điện thoại di động toàn cầu ;

- Công nghệ sản xuất các thiết bị thu phát mã hóa trong các dải sóng khác nhau.

Tiêu chuẩn chung cho các dự án về vi điện tử, tin học, viễn thông, tự động hóa, cơ khí chính xác ?

- Có doanh thu từ việc sản xuất và bán các sản phẩm công nghiệp kỹ thuật cao chiếm từ 70% trở lên tổng doanh thu của dự án.

- Dây chuyền công nghệ phải đạt trình độ tiên tiến, sản phẩm có thể xuất khẩu được, hoặc sản phẩm tiêu thụ trong nước phải có chất lượng tương đương sản phẩm nhập khẩu cùng loại. Hệ thống quản lý chất lượng sản phẩm của Doanh nghiệp đạt tiêu chuẩn ISO 9000.

- Giá trị trang thiết bị công nghệ tính bình quân cho một đầu người là 40.000 USD trở lên. Đối với các dự án chuyên sản xuất các phần mềm máy tính thì được coi như đạt tiêu chuẩn quy định tại mục này.

- Tỷ lệ giá trị các linh kiện, bộ phận có kỹ thuật cao do bản thân dự án sản xuất (Tỷ lệ nội địa hóa) phải đạt ít nhất là 2% doanh thu hàng năm hoặc tổng giá trị các linh kiện, bộ phận có kỹ thuật cao đó do dự án sản xuất và do các doanh nghiệp công nghiệp khác tại Việt Nam sản xuất phải đạt ít nhất là 15% doanh thu hàng năm của dự án.

- Số lao động trong dự án :

* Phải có ít nhất 40% tổng số cán bộ có trình độ cao đẳng, đại học trở lên của dự án được thực tập nghiệp vụ ở nước ngoài (tại các cơ sở nghiên cứu – triển khai và/hoặc tại các cơ sở sản xuất hiện đại).

* 100% cán bộ trung cấp và công nhân phải được dự án đào tạo nghiệp vụ hoặc tay nghề, trong đó ít nhất 5% được đào tạo trên dây chuyền sản xuất hiện đại ở nước ngoài.

- Chi phí cho công tác nghiên cứu – triển khai, đào tạo, huấn luyện chiếm tỷ lệ không dưới 2% doanh thu hàng năm.

* Nếu hoạt động nghiên cứu – triển khai, đào tạo, huấn luyện được thực hiện miễn phí (hoặc một phần miễn phí) thì giá trị miễn phí cũng được tính.

* Riêng đối với các dự án có doanh thu lớn, hàng năm từ 10.000.000 USD trở lên thì tổng chi phí nghiên cứu – triển khai, đào tạo, huấn luyện hàng năm ít nhất là 200.000 USD.

* Nếu dự án có hợp đồng chuyển giao công nghệ đã được Bộ khoa học, Công nghệ và Môi trường phê duyệt thì dự án được xem như đạt tiêu chuẩn quy định tại điểm này.

- Doanh thu hàng năm tính theo đầu người phải đạt tương đương 70.000 USD trở lên.

* Đối với các dự án có vôn pháp định trên 30.000.000 USD và với số lao động trên 1.000 người không phải tính chỉ tiêu này.

- Đảm bảo các tiêu chuẩn về môi trường theo quy định của nhà nước Việt Nam.

Các lĩnh vực công nghệ cao rất được khuyến khích phát triển trong Khu công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh :

Khu Công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh - Saigon Hi-Tech Park

86 Lê Thánh Tôn, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại: (84.8) 8275359 - Fax: (84.8) 8275641

Email : shtp@hochiminhcity.gov.vn

Website : http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn