NewYork Paris Hà Nội Khách thứ :

NIỀM TIN TƯƠNG LAI

     

Xây Trung tâm công nghệ sinh học tại Đồng Nai

Tỉnh Đồng Nai vừa khởi động dự án xây dựng Trung tâm nghiên cứu ứng dụng công nghệ sinh học, có tổng vốn đầu tư 530 tỷ đồng, trên diện tích hơn 200 ha ở xã Cẩm Đường, huyện Cẩm Mỹ.

Đây là mô hình trung tâm công nghệ sinh học đầu tiên trong cả nước, và là tiền đề để tiến tới hình thành đô thị công nghệ sinh học tại Việt Nam trong tương lai.

Trung tâm có nhiệm vụ nghiên cứu ứng dụng công nghệ sinh học trong việc tạo ra các giống cây trồng, vật nuôi có năng suất, chất lượng cao, có khả năng cạnh tranh trên thị trường đồng thời là nơi ứng dụng các thành tựu công nghệ sinh học tiên tiến về chẩn đoán, điều trị và y tế dự phòng, khắc phục ô nhiễm và bảo vệ môi trường.

Trung tâm sẽ đóng vai trò gắn kết khoa học kỹ thuật công nghệ với sản xuất, kết nối giữa các cơ sở nghiên cứu khoa học, nông dân và doanh nghiệp tại địa phương và các vùng lân cận.

Theo kế hoạch, đến năm 2010, Trung tâm sẽ hoàn thành việc xây dựng hạ tầng cơ sở và triển khai ứng dụng công nghệ sinh học để các sản phẩm nông sản sạch đặc trưng có tính cạnh tranh cao. Đến năm 2020, Trung tâm sẽ hình thành và phát triển một số doanh nghiệp công nghệ sinh học phục vụ nhu cầu tiêu dùng trong nước và xuất khẩu.

Dự kiến Trung tâm sẽ thu hút hơn 10.000 cán bộ và công nhân kỹ thuật thuộc ngành công nghệ sinh học.

Trung tâm ứng dụng công nghệ sinh học : tương lai mở cho sự phát triển Công nghệ sinh học Đồng Nai

Công nghệ sinh học hiện nay đang được xem là làn sóng thứ 5 trong lịch sử phát triển khoa học công nghệ của nhân loại. Tuy nhiên, trình độ công nghệ sinh học của Việt Nam chỉ vào loại trung bình của khu vực ASEAN và vào loại thấp so với thế giới, chưa đáp ứng được yêu cầu của sự nghiệp phát triển. Trong đó, đối với Đồng Nai, việc ứng dụng công nghệ sinh học còn ở mức thấp so với cả nước.

Có thể nhận thấy rằng, trong thời gian vừa qua, việc nghiên cứu, ứng dụng công nghệ sinh học vào thực tế ở Đồng Nai đã bắt đầu được chú trọng nhưng cũng chỉ đang phát triển ở những bước manh nha đầu tiên. Trên địa bàn tỉnh đã có một số cơ sở sản xuất nhân nhanh Invitro ( trong ống nghiệm ) và trồng thử nghiệm các giống cây có giá trị nhưng vẫn chưa tạo được thị trường hàng hóa cây cấy mô. Việc nghiên cứu sản xuất các loại phân bón vi sinh vật cố định đạm, tạo chất kích thích tăng trưởng thực vật, vi sinh vật phân giải lân ứng dụng trong nông nghiệp chỉ ở mức thấp. Các nghiên cứu ứng dụng sản xuất chế phẩm sinh học bảo vệ thực vật có nguồn gốc vi sinh vật và thực vật mới chỉ được bắt đầu. Một trong những ứng dụng quan trọng của công nghệ sinh học vào môi trường là nghiên cứu sản xuất chế phẩm sinh học và xây dựng qui trình xử lý làm sạch môi trường đất, đặc biệt là nước phế thải từ hoạt động sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, chế biến nông phẩm tại Đồng Nai hầu như chưa có dù đây là vấn đề “nóng” hiện nay.

Trước thực tế về trình độ công nghệ sinh học của tỉnh còn ở mức thấp, nhằm xây dựng một không gian nghiên cứu để ứng dụng công nghệ sinh học hiện đại ứng dụng vào nông nghiệp, môi trường, thực phẩm và y tế theo hướng tạo tiền đề xây dựng và phát triển khu công nghệ cao về công nghệ sinh học, tiến đến hình thành đô thị công nghệ cao trong tương lai. Và đẩy nhanh việc áp dụng những ứng dụng về công nghệ sinh học vào sản xuất, kinh tế làm tăng năng suất, hiệu quả cây trồng vật nuôi và phát triển theo hướng bền vững. Trong thời gian tới một trung tâm nghiên cứu ứng dụng công nghệ sinh học sẽ ra đời. Theo qui hoạch của Tỉnh ủy, trung tâm nằm tại xã Xuân Đường ( huyện Cẩm Mỹ ) với diện tích hơn 207 ha. Đây sẽ là nơi tập trung lực lượng sản xuất hiện đại, kết hợp sản xuất, kinh doanh, nghiên cứu, tiếp thu, chuyển giao, phát triển công nghệ cao và đào tạo nguồn nhân lực. Được biết, trung tâm sẽ hoạt động theo hướng mở để huy động và sử dụng nhiều nguồn nhân lực cả trong, ngoài tỉnh. Được xây dựng theo mô hình Business Park Version gồm tổ hợp nghiên cứu - ứng dụng – sản xuất công nghệ cao – đô thị và dịch vụ tổng hợp. Dự kiến, trung tâm sẽ phân thành 6 khu : khu trung tâm điều hành – hành chính – dịch vụ, khu đô thị công nghệ, khu trung tâm nghiên cứu ứng dụng và chuyển giao công nghệ sinh học, các xí nghiệp chuyển giao và sản xuất sản phẩm ứng dụng, khu vườn thực nghiệm, bảo tồn gen, các khu hạ tầng kỹ thuật khác.

Hiện nay, dự án về trung tâm công nghệ sinh học đã được UBND tỉnh thông qua qui hoạch chi tiết 1/12000 và đang trong quá trình xây dựng kế hoạch đền bù giải phóng mặt bằng, xây dựng đường giao thông. Cùng những tiềm năng của tỉnh hiện có, việc đưa trung tâm công nghệ sinh học đi vào hoạt động sẽ góp phần hình thành một đô thị Khoa học – Công nghệ và sản xuất công nghệ cao của tỉnh Đồng Nai trong tương lai gần.

Nguyễn Lê