NewYork Paris Hà Nội Khách thứ :

NIỀM TIN TƯƠNG LAI

     

Dự án nào được coi là dự án Công Nghệ Cao về Công Nghệ Sinh Học ?

Dự án công nghệ cao về công nghệ sinh học là những dự án sản xuất hoặc chế tạo các sản phẩm sau :

- Công nghệ sản xuất vacxin thế hệ mới cho người;

- Công nghệ sản xuất kháng sinh cho người;

- Công nghệ nuôi cấy mô, tế bào dùng trong y tế;

- Công nghệ sản xuất chỉ khâu phẫu thuật và các màng sinh học dùng trong y tế;

- Công nghệ bảo quản, lưu trữ, tách chiết các phế phẩm từ máu dùng trong chẩn đoán, điều trị cho người;

- Công nghệ sản xuất vacxin thú y ( gia súc, gia cầm ) thế hệ mới;

- Công nghệ sản xuất KIT chẩn đoán trị liệu cây trồng và vật nuôi;

- Công nghệ sản xuất giống cây trồng bằng mô hom cải tiến, bằng nuôi cấy mô – tế bào, bằng nuôi cấy bao phấn và chuyển gien giống chịu sâu bệnh và điều kiện khí hậu bất lợi;

- Công nghệ xử lý chất thải ( rắn, lỏng ) bằng công nghệ sinh học.

Tiêu chuẩn chung cho các dự án công nghệ cao về công nghệ sinh học là gì ?

- Công nghệ ứng dụng trong dự án phải là công nghệ mới.

- Dây chuyền công nghệ đạt trình độ tiên tiến.

- Việc áp dụng công nghệ mới phải tạo ra được sản phẩm có năng suất chất lượng, giá trị gia tăng cao và phù hợp nhu cầu kinh tế xã hội, đặc điểm, văn hoá đạo đức Việt Nam.

- Bảo đảm tiêu chuẩn an toàn sinh học của thế giới, của khu vực Châu Á và của Việt Nam.

- Bảo đảm các tiêu chuẩn về môi trường theo quy định của nhà nước Việt Nam.

Các lĩnh vực công nghệ cao rất được khuyến khích phát triển trong Khu công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh :

Khu Công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh - Saigon Hi-Tech Park

86 Lê Thánh Tôn, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại: (84.8) 8275359 - Fax: (84.8) 8275641

Email : shtp@hochiminhcity.gov.vn

Website : http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn