NewYork Paris Hà Nội Khách thứ :

NIỀM TIN TƯƠNG LAI

     

Ngân hàng Trung ương Châu Âu ( European Central Bank – ECB )

Ngân hàng Trung ương Châu Âu ( tiếng Anh : European Central Bank – ECB ) là một trong những ngân hàng trung ương quan trọng nhất trên thế giới, chịu trách nhiệm về chính sách tiền tệ của 13 quốc gia thuộc khu vực đồng Euro.

Ngân hàng trung ương Châu Âu thành lập ngày 1 tháng 6 năm 1998, trụ sở đặt tại thành phố Frankfurt, Đức.

Cơ cấu và tổ chức

Tổ chức của ngân hàng trung ương Châu Âu ( ECB ) theo mô hình của ngân hàng trung ương Đức (Bundesbank) và Landesbank (Đức). Điều hành ngân hàng là ban giám đốc, đứng đầu là Chủ tịch và hội đồng các thống đốc bao gồm thành viên của ban giám đốc và đại diện các ngân hàng trung ương trong thuộc hệ thống các ngân hàng trung ương Châu Âu ( ESCB ).

Ban giám đốc điều hành

Ban điều hành của Ngân hàng Trung ương Châu Âu ( ECB ) gồm 6 người hoạch định các chiến lược cho chính sách của ngân hàng. Họ được chỉ định bằng quyết định đồng thuận của các thành viên khu vực đồng Euro. Như một mặc định không thành văn, bốn thành viên của ban điều hành phải là các đại điện của ngân hàng trung ương Pháp, Đức, Ý và Tây Ban Nha.

Chủ tịch

Năm 1999, Wim Duisenberg – cựu chủ tịch ngân hàng trung ương Hà Lan, cựu bộ trưởng tài chính Hà Lan được bầu làm chủ tịch đầu tiên của Ngân hàng trung ương Châu Âu. Người thay thế ông vào tháng 11 năm 2003 là Jean-Claude Trichet – cựu thống đốc ngân hàng trung ương Pháp. Hiện nay, làm phó cho Jean-Claude Trichet tại ECB là Lucas Papademos – nhà kinh tế học người Hi Lạp.

Hệ thống các ngân hàng trung ương Châu Âu

Hệ thống các ngân hàng trung ương Châu Âu ( ESCB ) bao gồm Ngân hàng Trung ương Châu Âu ( ECB ) và các ngân hàng trung ương của 27 thành viên Liên minh Châu Âu. Bởi lý do này mà cơ quan quản lý tiền tệ của khu vực đồng Euro được gọi là Eurosystem, nó bao gồm Ngân hàng Trung ương Châu Âu ( ECB ) và các thống đốc của các ngân hàng quốc gia khu vực đồng Euro.