NewYork Paris Hà Nội Khách thứ :

NIỀM TIN TƯƠNG LAI

     

Từ ngày 1-8-2009 sẽ gộp sổ đỏ, sổ hồng thành một giấy cho nhà, đất

Hôm qua ( 19-6-2009 ), Quốc hội đã biểu quyết thông qua dự án luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản, theo đó sẽ gộp sổ đỏ, sổ hồng thành một giấy.

Miễn phí đổi sang giấy mới

Khoản 20 điều 4 của Luật Đất đai được sửa đổi, bổ sung như sau: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thống nhất thành một giấy, do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp.

Tên loại giấy mới này là “Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất”.

Luật cũng đã bổ sung quy định việc Chính phủ hướng dẫn về hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Chính phủ sẽ hướng dẫn cụ thể để xử lý các trường hợp phát sinh biến động, như khi thực hiện các quyền mà chỉ thay đổi về quyền sử dụng đất hoặc quyền sở hữu nhà ở hoặc quyền sở hữu tài sản khác gắn liền với đất.

Cơ quan quản lý tài nguyên và môi trường ở cấp tỉnh và huyện là đầu mối tiếp nhận hồ sơ và thực hiện các thủ tục.

Ngoài ra, các loại giấy chứng nhận đã cấp trước thời điểm luật này có hiệu lực thi hành vẫn có giá trị pháp lý, không phải đổi lại nếu không có nhu cầu. Trường hợp người đã được cấp giấy chứng nhận có nhu cầu thì được đổi sang loại giấy mới mà không phải nộp lệ phí.

Không sửa Luật bảo vệ môi trường

Phạm vi điều chỉnh của luật này từ sửa đổi bổ sung một số điều của 6 luật đã rút xuống còn 5 luật: Xây dựng, Đấu thầu, Doanh nghiệp, Đất đai và Nhà ở.

Như vậy, tiếp thu ý kiến chuyên gia và đại biểu QH, điều 19 và khoản 4 điều 22 của Luật Bảo vệ môi trường không được sửa đổi như dự thảo đã trình Quốc hội. Theo đa số ý kiến, môi trường là vấn đề bức xúc, quy định chặt chẽ như luật hiện hành nhưng vẫn xảy ra nhiều vụ vi phạm, nay lại nới rộng hơn thì sẽ không thể kiểm soát được.

Như vậy, các nhà đầu tư vẫn sẽ phải tuân thủ quy định là trình báo cáo đánh giá tác động môi trường đồng thời với dự án đầu tư.

Trước đó, ban soạn thảo dự kiến sửa đổi theo hướng, báo cáo đánh giá tác động môi trường chỉ cần trình trước khi dự án khởi công.

Về sửa một số điều của Luật Đấu thầu, theo giải trình của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, luật hiện hành đã quy định hồ sơ mời thầu phải có yêu cầu cụ thể và tiêu chuẩn đánh giá về nhân sự đối với từng gói thầu nhưng chưa quy định chế tài xử lý trong trường hợp vi phạm.

Vì vậy, có nhiều chủ đầu tư không coi trọng vấn đề này, dẫn đến tình trạng khá nhiều lao động nước ngoài, đặc biệt là lao động phổ thông vào Việt Nam làm những công việc mà lao động trong nước hoàn toàn có đủ khả năng thực hiện.

Để khắc phục tình trạng này, luật đã bổ sung nội dung này vào các hành vi bị cấm tại Điều 12 để có biện pháp xử lý kịp thời, nhằm góp phần ngăn chặn tình trạng trên.

Luật sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 1/8/2009.

Lê Nhung