NewYork Paris Hà Nội Khách thứ :

NIỀM TIN TƯƠNG LAI

     

Ngân hàng thế giới sẽ hỗ trợ 4 tỉ đô la Mỹ tín dụng ưu đãi cho Việt Nam theo Chiến lược Đối tác Quốc gia mới

HÀ NỘI, 06 tháng Hai, 2007 – Ngân hàng Thế giới hôm nay công bố sẽ hỗ trợ khoản tín dụng không lãi suất trị giá hơn 800 triệu đô la Mỹ mỗi năm trong vòng năm năm tới cho Việt Nam, dựa trên những thành tựu nước này đã đạt được trong 15 năm qua. Tổng số tiền tín dụng ưu đãi trong giai đoạn 2007 – 2011 sẽ là 4 tỉ đô la Mỹ.

Phát biểu tại lễ công bố Chiến Lược Đối tác Quốc gia mới của Ngân hàng Thế giới cho Việt Nam, ông James Adam, Phó Chủ tịch Ngân hàng Thế giới mới, phụ trách khu vực Châu Á Thái Bình Dương nói Việt Nam là một ví dụ về mô hình phát triển với hàng triệu người đã thoát khỏi đói nghèo, trong khi đó lợi ích của nền kinh tế thị trường đã được phân bổ tương đối đồng đều cho mọi tầng lớp xã hội.

Theo ông Adam, thông qua Hiệp hội Phát triển Quốc tế - cơ quan của Ngân hàng Thế giới cung cấp tín dụng ưu đãi cho các nước nghèo nhất – Ngân hàng Thế giới sẽ tập trung nguồn lực vào các lĩnh vực quan quan trọng nhất để giúp Việt Nam thực hiện Kế hoạch Phát triển Kinh tế Xã hội năm năm tới. Kế hoạch này nhằm giảm nghèo và đưa đất nước tiến lên thành nước có thu nhập trung bình vào năm 2010.

Chiến Lược Đối tác Quốc gia mới của Ngân hàng Thế giới cho Việt Nam hỗ trợ nâng cao năng lực thể chế cần thiết để thúc đẩy và bảo vệ một nền kinh tế phức tạp và đa dạng hơn – từ quy định quản lý cơ sở hạ tầng và an sinh xã hội đến một hệ thống lập kế hoạch và quản lý ngân sách hiện đại.

Bốn lĩnh vực Ngân hàng Thế giới dự kiến tham gia hỗ trợ là:

- Cải thiện môi trường kinh doanh;

- Thúc đẩy hòa nhập xã hội;

- Quản lý tài nguyên thiên nhiên và môi trường tốt hơn; và

- Cải thiện quản lý và điều hành.

“Việt Nam nhận thức rất rõ về những thách thức sắp tới và nỗ lực phát triển từ một nước thu nhập thấp lên nước thu nhập trung bình sẽ đòi hỏi sự lãnh đạo mạnh cũng như hỗ trợ từ cộng đồng phát triển”, ông Adam nói. “Phương pháp tiếp cận đối tác của Chính phủ là nhằm đảm bảo các đối tác phát triển cùng hướng tới mục tiêu chung theo một cách thống nhất”.

Lễ công bố Chiến Lược Đối tác Quốc gia cho giai đoạn từ 2007 đến 2011 được tổ chức tại Hà Nội với sự tham gia của ông Phùng Khắc Kế, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Lễ công bố cũng được tổ chức trùng vào thời điểm Hội nghị bàn tròn quốc tế về Quản lý hướng tới Kết quả Phát triển, cũng được tổ chức tại Hà Nội với sự tham gia của 400 chuyên gia và quan chức chính phủ từ hơn 40 nước, 33 tổ chức và quốc gia tài trợ.

“Ngân hàng Thế giới đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển của Việt Nam trong 13 năm qua”, ông Phùng Khắc Kế nói. “Bên cạnh nguồn lực tài chính mạnh mà Ngân hàng đã cung cấp, Ngân hàng Thế giới còn đóng vai trò quan trọng trong việc đưa Chính phủ và các nhà tài trợ khác cùng đi trên một lộ trình cải tổ trong đó Việt Nam sẽ hoàn thành quá trình chuyển đổi sang một nền kinh tế thị trường. Chúng tôi hy vọng Ngân hàng Thế giới sẽ tiếp tục xu hướng trên trong Chiến Lược Đối tác Quốc gia mới.”

Tỉ lệ nghèo đói của Việt Nam đã giảm từ 58% năm 1993 xuống dưới 20% năm 2004.

Chiến Lược Đối tác Quốc gia chỉ ra một số thành tựu phát triển chính Việt Nam, bao gồm:

- Tạo nhiều công ăn việc làm trong khu vực tư nhân với thu nhập ổn định – từ 11% tổng số dân trong độ tuổi làm việc năm 1998 lên 18% năm 2004.

- Tiến triển nhanh trong việc thực hiện các Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ với việc đạt được các mục tiêu đặt ra về số học sinh được đi học, phổ cập giáo dục và cải thiện chất lượng giáo dục.

- Sự khác biệt về số lượng học sinh nam và nữ được đi học đã gần như được loại bỏ.

Tuy nhiên, Chiến lược cũng chỉ ra rằng đói nghèo vẫn còn tồn tại ở nhiều nơi và đặc biệt nhiều ở khu vực nông thôn (tỉ lệ nghèo đói ở nông thôn là 25% so với 4% tại thành thị). Đói nghèo vẫn tồn tại dai dẳng trong các dân tộc thiểu số, và mặc dù họ chỉ chiếm 13% dân số nhưng tỉ lệ đói nghèo chiếm 39% tổng số người nghèo. Và vẫn còn những điểm nghèo trong các thành phố, đặc biệt là đối với dân nhập cư.

Ông Adam nói mặc dù phương pháp tiếp cận của Ngân hàng Thế giới là tập trung vào những cải tố sâu rộng hơn mà Việt Nam cần tiến hành để cải thiện tính cạnh tranh và hội nhập vào nền kinh tế quốc tế, trong khi cũng phải chú ý đến hệ thống điều hành quản lý tốt hơn, hệ thống bảo vệ xã hội hiện đại hơn, quản lý môi trường tốt hơn và cơ sở hạ tầng tốt hơn.

“Đẩy mạnh cải cách ngành ngân hàng và chống tham nhũng, là những lĩnh vực mà cải cách diễn ra chậm hơn những lĩnh vực khác, sẽ đóng vai trò đặc biệt quan trọng”.

Kể từ năm 1993, khi Ngân hàng Thế giới quay trở lại Việt Nam, Hiệp hội Phát triển Quốc tế đã cấp khoảng 6 tỉ đô la Mỹ tín dụng ưu đãi không lãi suất và viện trợ không hoàn lại cho Việt Nam để hỗ trợ Việt Nam phát triển và xóa đói nghèo.

Quỹ IDA đã được sử dụng vào nhiều mục đích, trong đó có việc xây dựng đường sá và các cơ sở hạ tầng quan trọng khác, nối hàng triệu người ở nông thôn với lưới điện quốc gia, cải thiện chất lượng giáo dục, nâng cao năng suất nông nghiệp, và cung cấp các dịch vụ cơ bản như cấp nước cho khoảng 3 triệu người ở khu vực thành thị.