NewYork Paris Hà Nội Khách thứ :

NIỀM TIN TƯƠNG LAI

     

Vai trò của Khu Công nghệ Phần mềm Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh trong Nghiên Cứu Khoa Học và chuyển giao công nghệ

Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh là một tổ chức phức hợp bao gồm nhiều thành phần với các chức năng khác nhau như đào tạo, nghiên cứu khoa hoc, chuyển giao công nghệ, quản lý nhà nước… Rõ ràng rằng việc phối hợp giữa các tổ chức với các chức năng khác nhau để tạo thành một sức mạnh hệ thống của toàn Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh là một công tác quan trọng nhất, cho phép chúng ta phát huy thế mạnh của một mô hình Đại học Quốc gia duy nhất của nước ta.

Nắm bắt được nhu cầu đó, vừa qua Giám đốc Khu Công nghệ Phần mềm Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh đã có vài ý kiến về vấn đề:

"VAI TRÒ CỦA KHU CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh TRONG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC & CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ CỦA Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh"

Khu Công nghệ Phần mềm có mục tiêu làm cầu nối giữa công nghiệp và đại học, một trong những nhiệm vụ quan trọng mà Khu Công nghệ Phần mềm cần hoàn thành đó là góp phần đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ của các đơn vị trong Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh theo phương châm tạo ra các sản phẩm được thực tế chấp nhận và có hàm lượng Khoa Học Công Nghệ cao.

Đánh giá về hoạt động nghiên cứu khoa học, Giám đốc Khu Công nghệ Phần mềm cho biết cần thực hiện theo các bước:

Xác định vấn đề cần nghiên cứu

Trong công đoạn xác định vấn đề cần nghiên cứu này, Khu Công nghệ Phần mềm là một tổ chức có một vị trí đặc biệt thuận lợi trong Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Hiện nay, Khu Công nghệ Phần mềm đang triển khai công tác xây dựng một môi trường công nghiệp trong lòng đại học thông qua việc tạo dựng một môi trường làm việc thuận lợi, chuyên nghiệp để có thể hợp tác với nhiều công ty công nghệ trên thế giới. Đồng thời, Khu Công nghệ Phần mềm cũng đẩy mạnh công tác vườn ươm nhằm xây dựng, hoặc hợp tác cùng xây dựng và cho ra đời nhiều doanh nghiệp Khoa Học Công Nghệ xuất thân từ đại học. Những doanh nghiệp Khoa Học Công Nghệ với nhiều nguồn gốc, qui mô, mô hình tổ chức khác nhau chính là nơi đặt hàng cho rất nhiều các đề tài khoa học.

Tìm kiếm, tổ chức các điều kiện để thực hiện nghiên cứu, bao gồm :

- Thứ nhất: Cơ chế, chính sách, tài chính.

Trong công tác này, Khu Công nghệ Phần mềm có thể tiến hành chuyển đổi các vấn đề cần nghiên cứu thành các đề tài, dự án nhằm huy động nguồn kinh phí phục vụ công tác nghiên cứu theo các qui định của nhà nước, các quỹ nghiên cứu phát triển của nhà nước và các quỹ từ xã hội. Bên cạnh đó, Khu Công nghệ Phần mềm còn xây dựng các đề án khả thi có tính thuyết phục cao về kinh doanh nhằm thuyết phục các nhà đầu tư, các doanh nghiệp cùng hợp tác hỗ trợ nghiên cứu.

- Thứ hai : Tổ chức, tập hợp nhân lực, đội ngũ cán bộ nghiên cứu :

Về tập hợp đội ngũ, Khu Công nghệ Phần mềm có khả năng xây dựng các cơ chế, tổ chức điều kiện làm việc mềm dẻo và theo dự án nhằm huy động nguồn nhân lực của các đơn vị trong Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh cho phép triển khai từng nghiên cứu và chuyển giao công nghệ . Khu Công nghệ Phần mềm cũng đang xây dựng đề án Viện Nghiên cứu Phát triển trực thuộc Khu Công nghệ Phần mềm để đặc trách công tác tổ chức nghiên cứu này.

- Thứ ba : Đảm bảo cơ sở vật chất, điều kiện kỹ thuật.

Khu Công nghệ Phần mềm đang từng bước triển khai công tác xây dựng vườn ươm doanh nghiệp Khu Công nghệ Phần mềm. Một khi đã hội đủ các điều kiện về tài chính, nhân sự và cơ sở vật chất, công tác triển khai công tác nghiên cứu có thể được tiến hành. Công đoạn tiếp theo, cần phải làm tốt công tác tổ chức thực hiện, giám sát tiến độ và chất lượng của công việc.

Đây là công tác cần thực hiện trong suốt quá trình nghiên cứu nhằm đảm bảo nguồn vốn được sử dụng hiệu quả, tổ chức nhân sự phù hợp và đủ mạnh phục vụ nghiên cứu. Tổ chức thực hiện còn bao hàm cả công tác giám sát, triển khai nghiên cứu để sớm phát hiện ra những vướng mắc, khó khăn có thể làm thất bại công cuộc nghiên cứu.

Trên cơ sở đó, Khu Công nghệ Phần mềm đang nghiên cứu các mô hình quản lý triển khai đề tài sao cho việc cấp kinh phí được theo sát với tiến độ và hiệu quả của công việc.

Đăng ký bản quyền, thực hiện chuyển giao công nghệ và thương mại hóa sản phẩm.

Trong chuyển giao công nghệ, thương mại hóa sản phẩm nghiên cứu là rất quan trọng. Đó chính là thước đo chất lượng của sản phẩm khoa học. Để đảm bảo công tác chuyển giao được thuận lợi, đăng ký bản quyền các phát minh, sáng chế có một vai trò quan trọng nhằm đảm bảo lợi ích lâu dài cho người nghiên cứu cũng như sự tồn tại của sản phẩm trên thực tế.

Đây vẫn còn là một điểm tối trong công tác chuyển giao công nghệ. Khu Công nghệ Phần mềm và các đơn vị thành viên đã bắt đầu cho ra đời những sản phẩm mà việc đăng ký bản quyền cho chúng trở nên cấp thiết. Khu Công nghệ Phần mềm cũng đã xác định sẽ tập trung hơn nữa trong vấn đề này, phối hợp cùng các đơn vị khác trong Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh nhằm tạo ra các chuyển biến về chất cho công tác bảo vệ thành quả Khoa Học Công Nghệ.

Nguyễn Thị Ý Nhi