NewYork Paris Hà Nội Khách thứ :

NIỀM TIN TƯƠNG LAI

     

Danh sách 10 nền kinh tế mạnh nhất thế giới 2006:

Vị trí Tên nước Tổng sản phẩm quốc nội GDP ( tỷ USD )
1 Mỹ 13262,07
2 Nhật Bản 4463,59
3 Đức 2890,09
4 Trung Quốc 2554,20
5 Anh 2357,58
6 Pháp 2227,33
7 Italy 1841,04
8 Canada 1273,14
9 Tây Ban Nha 1216,74
10 Liên Xô - Russia 975,34

Danh sách 10 công ty hàng đầu thế giới 2005 :

Thứ hạng Công ty Doanh thu ( tỷ USD ) Lợi Nhuận ( tỷ USD )
1 Wal-Mart Stores (Mỹ) 287,9 10,3
2 BP (Anh) 285,1 15,4
3 Exxon Mobil (Mỹ) 270,8 25,3
4 Royal Dutch/Shell Group (Anh - Hà Lan) 268,7 18,2
5 General Motors (Mỹ) 193,5 2,8
6 DaimlerChrysler (Đức) 176,7 3,1
7 Toyota Motor (Nhật) 172,6 10,9
8 Ford Motor (Mỹ) 172,2 3,5
9 General Electric (Mỹ) 152,9 16,8
10 Total (Pháp) 152,6 11,9

Xuất khẩu Việt Nam 2005 : Dầu khí ( 7 tỉ USD ) , dệt may ( 4,8 tỉ USD ) , da giày ( 3 tỉ USD ) , thuỷ sản ( 2,5 tỉ USD ) , đồ gỗ ( 1,5 tỉ USD ) , gạo ( 1,4 tỉ USD ), linh kiện điện tử ( hơn 1 tỉ USD ) ...