NewYork Paris Hà Nội Khách thứ :

NIỀM TIN TƯƠNG LAI

     

Học Đại Học nào ở Mỹ ra Trường , lương cao nhất ?

Có bao giờ bạn thắc mắc rằng liệu một sinh viên tốt nghiệp từ một trường nổi tiếng có tiêu chuẩn học tập cao như Stanford sẽ chắc chắn lãnh lương cao, hay là xuất thân từ một trường nổi tiếng về mục ăn chơi ( party school ) như University of Florida vẫn có thể kiếm được việc làm tốt, trả lương hậu?

Một công ty online chuyên về vấn đề lương bổng, PayScale.com, vừa đưa ra một bản báo cáo về lương của các sinh viên tốt nghiệp, mang tên “2009 College Salary Report” liệt kê các mức lương cao nhất và thấp nhất của sinh viên vừa ra trường và sự thay đổi trong mức lương 10 năm sau đó.

Trong khi bản báo cáo có những chi tiết mà hầu như chúng ta ai cũng biết là những ngành nghề như xã hội ( social work ) ở vào mức lương thấp nhất, nhiều người sẽ ngạc nhiên khi biết rằng sinh viên tốt nghiệp trường đại học Darthmouth khấm khá về mặt tài chánh 10 năm sau khi ra trường, hơn là sinh viên từ trường Harvard.

Cho dù bạn xuất thân từ trường nhỏ, ít ai nghe nói đến hay trường lớn, ở trong số thành phần “Ivy League”, hãy xem danh sách dưới đây để biết là trường cũ của bạn có ở trong danh sách 10 trường có sinh viên lãnh lương cao nhất khi vừa ra trường và 10 năm sau đó hay không.

Đại Học Vừa ra Trường ( Lương 1 năm ) 10 năm sau đó ( Lương 1 năm )
1. Dartmouth College 58.000 USD 129.000 USD
2. Massachusetts Institute of Technology ( MIT ) 71.000 USD 126.000 USD
3. Harvard University 60.000 USD 126.000 USD
4. Harvey Mudd College 71.000 USD 125.000 USD
5. Stanford University 67.500 USD 124.000 USD
6. Princeton University 65.000 USD 124.000 USD
7. Colgate University 51.900 USD 122.000 USD
8. University of Notre Dame 55.300 USD 121.000 USD
9. Yale University 56.000 USD 120.000 USD
10. University of Pennsylvania 60.400 USD 118.000 USD

Có thể bạn không đi học ở những trường trong danh sách này, nhưng còn một yếu tố khác cũng đóng góp vào việc được lãnh lương cao: đó là ngành học của bạn.

Theo giám đốc phân tích của PayScale, ông Al Lee, thì điều còn quan trọng hơn cả trường theo học trong việc ảnh hưởng mức lương có được, là ngành học. Lấy thí dụ, một sinh viên tốt nghiệp ngành Anh văn từ đại học Harvard, có thể sẽ lãnh lương đến cả 100.000 USD nhưng người đó sẽ là ngoại lệ trong giới những người chọn ngành này.

Vậy thì ngành học nào giúp người ta kiếm tiền cao nhất ?

Ðó là những ngành có liên hệ đến con số, theo ông Al Lee. Bảy trong số 10 sinh viên tốt nghiệp cử nhân có mức lương cao nhất là những người trong ngành kỹ sư, kinh tế, vật lý và điện toán.

Bạn hãy xem bảng danh sách dưới đây :

Ngành Vừa ra Trường ( Lương 1 năm ) 10 năm sau đó ( Lương 1 năm )
1. Aerospace Engineering - Kỹ thuật hàng không vũ trụ 59.600 USD 109.000 USD
2. Chemical Engineering - Hoá học 65.700 USD 107.000 USD
3. Computer Engineering - Kỹ thuật Máy tính 61.700 USD 105.000 USD
4. Electrical Engineering - Kỹ thuật điện 60.200 USD 102.000 USD
5. Economics - Kinh tế 50.200 USD 101.000 USD
6. Physics - Vật lý 51.100 USD 98.800 USD
7. Mechanical Engineering - Cơ khí 58.900 USD 98.300 USD
8. Computer Science - Khoa học Máy tính 56.400 USD 97.400 USD
9. Industrial Engineering - Kỹ thuật Công nghiệp 57.100 USD 95.000 USD
10. Environmental Engineering - Kỹ thuật Môi trường 53.400 USD 94.500 USD

Một số chi tiết lý thú khác trong bảng phân tích của PayScale :

- Người học ngành triết ( philosophy major ) lãnh lương cao hơn người học ngành quản trị xí nghiệp hay điều dưỡng ( nursing ), mười năm sau khi tốt nghiệp.

- Hai trong số 10 công việc mà các sinh viên tốt nghiệp Harvard thường làm nhất là giám đốc cơ quan thiện nguyện và giáo sư trung học.

- Sinh viên tốt nghiệp trường Loma Linda University có mức lương khởi sự trung bình vào khoảng 71.400 USD một năm. Hơn mức lương khởi sự trung bình của một sinh viên tốt nghiệp từ Princeton khoảng 6.000 USD.

- Người học ngành Anh văn lãnh lương cao nhất là những người làm việc viết lách về kỹ thuật ( technical writers ), như những người soạn các tập hướng dẫn sử dụng sản phẩm của các công ty.

- Những người học ngành Khoa Học Chính Trị ( Political Science ) có mức lương cao nhất là các chuyên gia phân tích tình báo ( Intelligence Analysts ).