NewYork Paris Hà Nội Khách thứ :

NIỀM TIN TƯƠNG LAI

     

Những chính sách mới về việc mở rộng cửa cho bà con Việt kiều mua nhà ở Việt Nam

Bộ Xây dựng đã trình lên chính phủ dự thảo nghị định sửa đổi bổ sung nghị định 90 của Chính phủ về việc người Việt Nam ở nước ngoài mua nhà ở Việt Nam. Theo đó, dự thảo được sửa đổi theo hướng mở rộng đối tượng được sở hữu nhà ở tại Việt Nam.

Ông Nguyễn Mạnh Hà, cục trưởng cục quản lý nhà ( bộ Xây dựng ) cho biết :

Trước kia, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được mua nhà ở Việt Nam thuộc 4 nhóm đối tượng là Việt kiều về đầu tư, nhà khoa học, người có công, người được phép về sống ổn định tại Việt Nam thì được sở hữu nhà ở như người Việt Nam ở trong nước, những người Việt Nam định cư ở nước ngoài không thuộc 4 nhóm đối tượng trên nhưng đã về Việt Nam cư trú với thời hạn được phép từ 6 tháng trở lên thì được sở hữu một nhà ở.

Lần này, dự thảo được sửa đổi theo hướng mở rộng đối tượng được sở hữu nhà ở tại Việt Nam và chỉ phân ra 2 trường hợp cụ thể: một là, trường hợp người Việt Nam định cư ở nước ngoài là công dân Việt Nam ( bao gồm người có quốc tịch Việt Nam và người mang hộ chiếu nước ngoài nhưng vẫn còn quốc tịch Việt Nam ) được sở hữu nhà ở như người Việt Nam ở trong nước ( không hạn chế số lượng nhà ở được sở hữu ); hai là, trường hợp người Việt Nam định cư ở nước ngoài là người gốc Việt Nam nếu thuộc các nhóm đối tượng quy định tại khoản 1 Điều 126 của Luật Nhà ở thì được sở hữu nhà ở tại Việt Nam như người Việt Nam ở trong nước.

Trong trường hợp người Việt Nam định cư ở nước ngoài là người gốc Việt Nam không thuộc các nhóm đối tượng quy định tại khoản 1 Điều 126 của Luật Nhà ở thì chỉ được sở hữu một nhà ở.Đồng thời với việc sửa đổi trên thì dự thảo cũng quy định rõ các loại giấy tờ để chứng minh đối tượng là người VN định cư ở nước ngoài làm cơ sở để thuận lợi trong thực hiện.

Thưa ông, làm gì để chứng minh người gốc Việt Nam ở nước ngoài là người Việt Nam ?

Để xác định chứng minh là người gốc Việt Nam ở nước ngoài thì đương sự chỉ cần một số giấy tờ sau đây trình bày với cơ quan chức năng để được xác nhận như : hộ chiếu ghi là gốc người Việt Nam, giấy xác nhận của cơ quan đại diện ngoại giao ở nước ngoài. Bản thân có giấy chứng minh nhân dân hoặc giấy chứng minh của bố hoặc mẹ mà các cấp chính quyền của chế độ cũ đã xác nhận.

Do vậy, lần này nghị định rất “ thoáng” ở chỗ là người Việt Nam định cư ở nước ngoài gốc VN nếu đã về Việt Nam và có thời hạn cư trú ghi trong hộ chiếu hoặc trong giấy tờ nhập xuất cảnh từ 06 tháng trở lên hoặc được cấp Giấy miễn Thị thực theo quy định của pháp luật thì được sở hữu 1 nhà ở.

Người Việt Nam ở nước ngoài khi mua nhà ở Việt Nam thì cần những thủ tục gì ?

Người Việt Nam định cư ở nước ngoài khi mua nhà ở tại Việt Nam thì chỉ cần thoả thuận với bên bán nhà ở và ký kết hợp đồng theo mẫu quy định tại phụ lục số 5 của Nghị định số 90/2006/NĐ-CP.

Trong trường hợp mua nhà của tổ chức có chức năng kinh doanh nhà ở thì không cần phải công chứng hoặc chứng thực của Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền và tổ chức này có trách nhiệm làm thủ tục để cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận sở hữu nhà ở và bàn giao các giấy tờ có liên quan đến người mua trong thời gian tối đa là 30 ngày. Trình tự, thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài thì thực hiện như đối với người Việt Nam trong nước

Nhiều bà con Việt Kiều phản ánh là mua nhà của các doanh nghiệp kinh doanh bất động sản rất khó bởi vì các doanh nghiệp này chưa có sổ đỏ, sổ hồng để bàn giao cho bà con ?

Dự thảo lần này cũng khắc phục một số quy định chưa hợp lý đối với trường hợp bán nhà ở của các doanh nghiệp kinh doanh bất động sản cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài như quy định khi mua phải có giấy chứng nhận quyền sở hữu của bên bán nhà mà chỉ cần có bản sao Quyết định phê duyệt dự án hoặc Giấy chứng nhận đầu tư kèm theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Hiện tại số lượng người Việt Nam định cư ở nước ngoài mua nhà ở Việt Nam là bao nhiêu ?

Theo thống kê mới nhất của cục quản lý nhà (Bộ Xây dựng) thì đến thời điểm này, tổng số người VN định cư ở nước ngoài mua nhà ở tại Việt Nam là 137 người, phần lớn tập trung tại TP. HCM.

Đỗ Hữu Lực

Việt kiều được mua nhà ở Việt Nam

Những người đã từng có quốc tịch Việt Nam, không cần thiết phải về đầu tư hoặc cư trú lâu dài trong nước cũng sẽ được sở hữu một căn nhà. Đó là đề xuất sửa đổi Nghị định 90 vừa được Bộ Xây dựng trình Chính phủ.

Theo Bộ Xây dựng, mặc dù Luật Nhà ở đã cho phép người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở trong nước, tuy nhiên nhiều bà con Việt kiều phản ánh là vẫn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc khi mua và sở hữu nhà ở.

Qua nghiên cứu, Bộ Xây dựng đề xuất, đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài, gồm người có quốc tịch và người mang hộ chiếu nước ngoài nhưng vẫn còn quốc tịch Việt Nam, thì đương nhiên họ có các quyền và nghĩa vụ như người sinh sống ở trong nước. Do vậy, họ được quyền sở hữu nhà ở (thông qua hình thức xây dựng, mua bán, tặng cho, đổi nhà ở) như người ở trong nước (không hạn chế về số lượng nhà ở được sở hữu).

Còn người gốc Việt Nam (từng có quốc tịch Việt Nam hoặc có cha, mẹ đẻ, ông bà nội, ngoại hiện nay hoặc trước đây đã từng có quốc tịch Việt Nam) thì sẽ được sở hữu nhà ở như người trong nước nếu về đầu tư lâu dài tại Việt Nam; là người có công với cách mạng; nhà khoa học, các chuyên gia hoặc người có nhu cầu về sống ổn định tại Việt Nam (theo khoản 1, điều 126 Luật Nhà ở).

Tuy nhiên, với những người gốc Việt không về đầu tư hoặc sống ổn định lâu dài tại Việt Nam thì chỉ được sở hữu một nhà ở (một nhà ở hoặc một căn hộ).

Ngoài ra, người định cư ở nước ngoài gốc Việt Nam nếu không thuộc các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 126 của Luật Nhà ở mà đã về Việt Nam và có thời hạn cư trú ghi trong hộ chiếu hoặc trong giấy tờ nhập xuất cảnh từ 6 tháng trở lên hoặc được cấp Giấy miễn thị thực theo quy định của pháp luật vẫn được sở hữu một nhà ở.

Đoàn Loan

Việt kiều sẽ được sở hữu nhà như người trong nước

"Người Việt Nam định cư ở nước ngoài là công dân Việt Nam được quyền sở hữu nhà ở tại Việt Nam như người trong nước", đây là một trong những quy định mới nhất trong dự thảo Nghị định 90/2006/NĐ-CP sửa đổi được Bộ Xây dựng trình lên Thủ tướng ngày 10-3-2008.

Làm rõ hai khái niệm

Theo dự thảo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài là công dân Việt Nam gồm người có quốc tịch Việt Nam và người mang hộ chiếu nước ngoài nhưng vẫn còn quốc tịch Việt Nam. Dự thảo cũng nói rõ là không hạn chế người Việt Nam định cư ở nước ngoài về số lượng nhà ở được sở hữu.

Trước nay theo Điều 126, Luật Nhà ở năm 2006 quy định, Việt kiều được quyền sở hữu nhà như công dân trong nước khi thuộc 1 trong 4 nhóm đối tượng, bao gồm: người về đầu tư lâu dài ở Việt Nam, người có công với cách mạng, nhà khoa học, các chuyên gia hoặc người có nhu cầu về sống ổn định tại Việt Nam; đồng thời giao cho Bộ Ngoại giao phối hợp với Bộ Công an hướng dẫn cụ thể về những đối tượng này. Theo Bộ Xây dựng, sở dĩ bà con Việt kiều gặp nhiều khó khăn, vướng mắc trong việc mua và sở hữu nhà ở theo quy định của Luật Nhà ở là vì đến nay vẫn chưa có hướng dẫn cụ thể.

Cũng theo Bộ Xây dựng, Luật Quốc tịch quy định Việt kiều gồm 2 nhóm: công dân Việt Nam và người gốc Việt Nam cư trú, làm ăn, sinh sống lâu dài ở nước ngoài. Chế độ sở hữu nhà của các đối tượng này do vậy cũng khác nhau. Trong dự thảo Nghị định 90 sửa đổi, Bộ Xây dựng đề nghị quy định: "Việt kiều là công dân Việt Nam sẽ được sở hữu nhà ở như người Việt Nam ở trong nước; Việt kiều là người gốc Việt Nam (người từng có quốc tịch Việt Nam, người có cha đẻ, mẹ đẻ, ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại hiện nay hoặc trước đây đã từng có quốc tịch Việt Nam) cũng được quyền sở hữu nhà ở như người Việt trong nước khi thuộc 1 trong 4 nhóm đối tượng theo Điều 126, Luật Nhà ở. Những người khác chỉ được sở hữu 1 nhà ở (hoặc một căn hộ)".

Theo Bộ trưởng Nguyễn Hồng Quân, đa số các bộ, ngành khi góp ý đều nhất trí rằng, hướng giải quyết trên là phù hợp vì Chính phủ chỉ hướng dẫn cụ thể đối tượng người Việt Nam định cư ở nước ngoài thuộc diện quy định tại khoản 1 điều 126 của Luật Nhà ở, tức là chỉ quy định cho đối tượng người Việt Nam định cư ở nước ngoài gốc Việt, còn những người là công dân Việt Nam thì không áp dụng khoản này mà áp dụng như người Việt Nam ở trong nước.

Đơn giản hóa thủ tục

Một điểm dự kiến sửa đổi nữa là quy định về việc Việt kiều chỉ được thực hiện các giao dịch về nhà ở khi có Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở của bên bán nhà - quy định mà Bộ Xây dựng cho là chưa hợp lý, ngăn cản việc Việt kiều có thể mua nhà trong các dự án của các doanh nghiệp kinh doanh bất động sản như công dân trong nước, dự thảo Nghị định sửa đổi cho phép việc mua bán trong trường hợp này chỉ cần "bản sao quyết định phê duyệt dự án hoặc giấy chứng nhận đầu tư".

Mặt khác, Luật Nhà ở quy định bất kể người Việt Nam định cư ở nước ngoài nào nếu về Việt Nam cư trú với thời hạn từ 6 tháng trở lên thì được sở hữu 1 nhà ở (hoặc căn hộ). Theo Bộ Xây dựng, hiện nay Nhà nước đã có chính sách miễn thị thực cho Việt kiều khi về Việt Nam nên Nghị định 90 cũng được sửa đổi theo hướng quy định những người được cấp giấy miễn thị thực cũng đủ điều kiện được sở hữu nhà ở tại Việt Nam. "Vì giá trị của giấy miễn thị thực nhiều hơn 6 tháng", tờ trình giải thích.

Nếu tờ trình này được thông qua, sẽ là bước tiến quan trọng trong việc thực thi chính sách nhà ở rộng mở của Nhà nước đối với kiều bào vốn bị mang tiếng là "mở nhưng không thông" lâu nay.

Các loại giấy tờ chứng minh đối tượng là người Việt Nam định cư ở nước ngoài :

- Người Việt Nam định cư ở nước ngoài có quốc tịch Việt Nam là người mang hộ chiếu của Việt Nam.

- Người mang hộ chiếu nước ngoài nhưng vẫn còn quốc tịch Việt Nam là người mang hộ chiếu nước ngoài kèm theo một trong các giấy tờ sau đây: Giấy chứng nhận có quốc tịch Việt Nam, Giấy xác nhận đăng ký công dân, bản sao trích lục Quyết định cho trở lại quốc tịch Việt Nam, bản sao trích lục Quyết định cho nhập quốc tịch Việt Nam;

- Người Việt Nam định cư ở nước ngoài gốc Việt Nam là người mang hộ chiếu nước ngoài kèm theo một trong các loại giấy tờ sau đây: Giấy xác nhận mất quốc tịch Việt Nam, Giấy xác nhận gốc Việt Nam hoặc các giấy tờ cũ chứng minh có quốc tịch Việt Nam của bản thân mình hoặc của một trong những người là cha đẻ, mẹ đẻ, ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại....

( trích dự thảo Nghị định 90/2006/NĐ-CP sửa đổi )

An Nguyên

Gần 2 triệu Việt kiều có thể được mua nhà trong nước

Những người không còn quốc tịch Việt Nam nhưng có vợ (chồng) sinh sống trong nước, hoặc có trình độ đại học trở lên và đang làm việc trong các lĩnh vực kinh tế - xã hội có thể được mua nhà với số lượng không hạn chế.

Đây là quy định mới trong Luật Nhà ở mà Bộ Xây dựng và Tư pháp mới đề nghị Thủ tướng cho phép trình Quốc hội sửa đổi để tạo điều kiện cho thêm nhiều người Việt Nam ở nước ngoài mua nhà trong nước.

Theo đó, Luật Nhà ở sửa đổi sẽ chia Việt kiều thành 3 nhóm được mua nhà, nhóm thứ nhất gồm những người còn quốc tịch Việt Nam.

Trong trường hợp là người gốc Việt, nhưng không còn quốc tịch, và thuộc một trong các diện - về đầu tư trực tiếp tại Việt Nam; đã kết hôn với người Việt Nam sống trong nước; người có công với đất nước, hoặc có trình độ đại học trở lên đang làm việc trong lĩnh vực kinh tế-xã hội - Việt kiều sẽ có quyền sở hữu nhà như người sống trong nước.

Cả hai nhóm đối tượng trên được phép mua số lượng nhà theo mong muốn.

Nhóm thứ ba là những người gốc Việt không thuộc các diện như trên, nhưng được phép cư trú tại Việt Nam từ 6 tháng trở lên hoặc được cấp giấy miễn thị thực, thì được sở hữu một căn nhà.

Theo ước tính của ban soạn thảo, trong 3 triệu người Việt Nam ở nước ngoài hiện nay, sẽ có gần 2 triệu người đủ điều kiện mua nhà trong nước nếu Luật Nhà ở được sửa đổi theo hướng này. Tuy nhiên, một thành viên ban soạn thảo cho rằng, trước mắt, số lượng Việt kiều có nhu cầu mua nhà vào khoảng vài chục nghìn người.

Theo quy định hiện hành, Việt kiều muốn mua nhà trong nước cần được xác nhận là người gốc Việt Nam, và là một trong 4 đối tượng, gồm người đầu tư lâu dài tại Việt Nam; người có công đóng góp với đất nước; nhà văn hóa, nhà khoa học có nhu cầu về hoạt động thường xuyên tại Việt Nam và người có nhu cầu về sống ổn định tại Việt Nam.

Nếu không thuộc 4 nhóm trên, họ cần cư trú tại Việt Nam trong 6 tháng/năm trở lên. Nay với nhóm này, Việt kiều chỉ cần có giấy miễn thị thực. Các quy định cũng chưa nói rõ các loại giấy tờ cần thiết để chứng minh nguồn gốc Việt Nam và thuộc nhóm đối tượng nào, nên khó khăn cho người muốn mua nhà.

Tính đến nay, số lượng Việt kiều mua được nhà tại Việt Nam vẫn rất hạn chế, trong đó ở TP HCM có không quá 100 trường hợp, trong khi tại Hà Nội hàng năm nay không nhận được hồ sơ. Các trung tâm môi giới nhà đất cho hay, thực tế khá nhiều Việt kiều đã mua nhà, nhưng đều nhờ người thân ở trong nước đứng tên, vì các thủ tục thường mất thời gian.

Theo Bộ Xây dựng, quy định mới mở rộng hơn rất nhiều, đặc biệt là những người có kỹ năng đặc biệt mà Việt Nam có nhu cầu. Cũng theo cơ quan quản lý xây dựng và nhà ở, quy định này tạo thêm sự bình đẳng về quyền sở hữu nhà ở tại Việt Nam giữa công dân trong nước và người Việt Nam ở nước ngoài.

Hiện Bộ Xây dựng đã lấy ý kiến các Bộ, ngành liên quan như Bộ Tư pháp, Tài chính, Ngoại giao, Công an. Các cơ quan cũng đều đồng ý với hướng sửa đổi này.

Ngọc Châu

Sẽ mở rộng đối tượng Việt kiều được sở hữu nhà.

Ngày 10-9-2008, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Hồng Quân đã có Tờ trình số 80/TTr-BXD gửi Thủ tướng Chính phủ về dự án Luật sửa đổi, bổ sung Điều 126 của Luật Nhà ở, liên quan đến quyền sở hữu nhà ở tại Việt Nam của người Việt Nam định cư ở nước ngoài.

Theo Tờ trình, Điều 126 của Luật Nhà ở sẽ được sửa đổi, bổ sung theo hướng chia đối tượng người Việt Nam định cư ở nước ngoài thành 3 dạng khác nhau cho phù hợp với thực tế hiện nay, đồng thời quy định bổ sung đối tượng được sở hữu nhà ở tại Việt Nam.

Đó là, đối với những người còn quốc tịch Việt Nam ( vẫn là công dân Việt Nam ) hoặc những người gốc Việt Nam (không còn quốc tịch Việt Nam) nhưng thuộc các đối tượng: về đầu tư trực tiếp tại Việt Nam theo pháp luật đầu tư, đã kết hôn với công dân Việt Nam ở trong nước, người có công với đất nước, người có trình độ từ đại học trở lên đang làm việc trong lĩnh vực kinh tế-xã hội... có quyền sở hữu nhà ở tại Việt Nam như công dân Việt Nam ở trong nước (có quyền sở hữu nhà ở không hạn chế về số lượng).

Riêng đối với những người gốc Việt Nam không thuộc đối tượng nêu trên mà được phép cư trú tại Việt Nam từ 6 tháng trở lên hoặc được cấp Giấy miễn thị thực, có quyền sở hữu 01 nhà ở tại Việt Nam.

Như vậy, so với quy định tại Điều 126 của Luật Nhà ở, sửa đổi lần này đã mở rộng hơn diện được sở hữu nhiều nhà ở tại Việt Nam, đó là: những người là công dân Việt Nam không phân biệt đối tượng, những người kết hôn với công dân Việt Nam ở trong nước, những người có kỹ năng đặc biệt mà Việt Nam có nhu cầu, những người có trình độ đại học trở lên và mở rộng diện được sở hữu một nhà ở là người gốc Việt Nam được cấp Giấy miễn thị thực.

Theo Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Hồng Quân, việc quy định đối tượng như trên là để có sự bình đẳng về quyền được sở hữu nhà ở tại Việt Nam giữa công dân Việt Nam ở trong nước với công dân Việt Nam ở nước ngoài, đồng thời bảo đảm sự công bằng về quyền được sở hữu nhà ở giữa người Việt Nam định cư ở nước ngoài với người nước ngoài, theo quy định của Nghị quyết số 19/2008/QH12 mà Quốc hội vừa thông qua tại kỳ họp tháng 6/2008.

Bộ Xây dựng cũng đã có văn bản gửi lấy ý kiến các Bộ, ngành có liên quan như Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính, Bộ ngoại giao, Bộ Công an về việc bổ sung đối tượng người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam theo quy định của Luật Nhà ở nêu trên. Các ý kiến góp ý đều nhất trí với hướng sửa đổi do Bộ Xây dựng soạn thảo.

Trên cơ sở hướng sửa đổi như trên, ngày 13/8/2008, theo uỷ quyền Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tư pháp đã ký Tờ trình số 111/TTr-CP của Chính phủ trình Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về việc bổ sung Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội năm 2008, trong đó có đề nghị sửa đổi, bổ sung đối tượng người Việt nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam theo nội dung sửa đổi đã nêu trên.

Chuẩn bị để Việt kiều được mua nhà

Các cơ quan chức năng đang hoàn chỉnh để dự kiến từ 1-1-2009 chính sách về nhà ở cho người nước ngoài và Việt kiều sẽ có hiệu lực. Về vấn đề này, ông Nguyễn Mạnh Hà - cục trưởng Cục Quản lý nhà và bất động sản - cho biết :

Đối với Việt kiều thì thủ tục thoáng hơn rất nhiều. Cụ thể, những người còn quốc tịch Việt Nam ( vẫn là công dân Việt Nam ) hoặc những người gốc Việt Nam ( không còn quốc tịch Việt Nam ) nhưng thuộc các đối tượng về đầu tư trực tiếp tại Việt Nam theo pháp luật đầu tư, đã kết hôn với công dân Việt Nam ở trong nước, người có công với đất nước, người có trình độ từ đại học trở lên đang làm việc trong lĩnh vực kinh tế - xã hội... có quyền sở hữu nhà ở tại Việt Nam như công dân Việt Nam ở trong nước, có quyền sở hữu nhà ở không hạn chế về số lượng. Đặc biệt, những người gốc Việt Nam không thuộc đối tượng nêu trên mà được phép cư trú tại Việt Nam từ sáu tháng trở lên hoặc được cấp giấy miễn thị thực có quyền sở hữu một nhà ở tại Việt Nam.

Người nước ngoài muốn mua nhà phải có hộ chiếu hoặc các giấy tờ thay thế hộ chiếu. Tùy trường hợp phải xuất trình các giấy tờ chứng minh, nếu là nhà đầu tư thì phải có tên trong giấy chứng nhận đầu tư hoặc các giấy tờ tương ứng với giấy chứng nhận đầu tư do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp. Nếu là người kết hôn với công dân Việt Nam thì phải có giấy đăng ký kết hôn kèm theo hộ chiếu Việt Nam hoặc hộ khẩu thường trú và chứng minh nhân dân của một bên là công dân Việt Nam. Nếu là người nước ngoài có công với đất nước Việt Nam thì phải có huân chương hoặc huy chương do Chủ tịch nước trao tặng. Cá nhân nước ngoài thường trú tại Việt Nam từ 12 tháng trở lên là đủ điều kiện mua nhà ở Việt Nam.

Thưa ông, con cháu của người gốc Việt Nam ở nước ngoài nhưng ông bà, bố mẹ đã mất và hiện họ không có giấy tờ gì của tổ chức nào ở Việt Nam thì có được mua nhà ở Việt Nam ?

Những trường hợp này, để chứng minh là người gốc Việt Nam chỉ cần giấy căn cước, chứng minh nhân dân của ông bà, bố mẹ. Nếu mất những giấy tờ đó thì phải được cơ quan ngoại giao của Việt Nam tại nước hoặc vùng lãnh thổ đó chứng nhận hay xác nhận. Việc người gốc Việt Nam chứng minh là người Việt Nam không khó, chỉ cần hai người hàng xóm hoặc anh em họ hàng xác nhận là người Việt Nam và được cơ quan có thẩm quyền xác nhận là đủ điều kiện sở hữu nhà ở tại Việt Nam.

Trường hợp Việt kiều mua nhà ở Việt Nam nhưng đã nhờ người thân đứng tên, nay họ muốn đứng tên chủ sở hữu thì làm thế nào ?

Khi chính sách có hiệu lực thi hành, những người này và người được nhờ đứng tên đến cơ quan có thẩm quyền làm thủ tục sang tên theo nhiều hình thức như bán, tặng, cho… như những cá nhân là người Việt Nam ở trong nước. Theo ước tính của Bộ Xây dựng, hiện nay khoảng 21.000 người nước ngoài và 100.000 Việt kiều có nhu cầu sở hữu nhà ở tại Việt Nam.

ĐỖ HỮU LỰC

Chuyển tiền không khó

Một lãnh đạo ngân hàng cho biết ngân hàng trong nước khó có thể cho Việt kiều vay tiền để mua nhà ở Việt Nam, vì họ không có việc làm và thu nhập tại Việt Nam. Nhưng điều này không ảnh hưởng đến việc mua nhà tại Việt Nam vì Việt kiều có thói quen dùng tiền tích lũy, tiết kiệm để mua nhà, ít dùng tiền vay. Đây cũng là một thuận lợi vì khoản tích lũy của người Việt khá nhiều ở dạng tiền mặt và việc thanh toán tiền mua tại Việt Nam chỉ yêu cầu tiền hợp pháp, chứ không đòi hỏi phải chứng minh nguồn gốc tiền mua nhà.

Về thủ tục chuyển tiền về nước, theo nhiều ngân hàng thì rất thuận lợi. Nếu Việt kiều có tiền trên tài khoản ở nước ngoài có thể về Việt Nam rút ra, hoặc ở nước ngoài chuyển về cho người thân trong nước nhận giúp thông qua tài khoản hoặc chi trả kiều hối, mức phí không đáng kể.

Trường hợp Việt kiều mang tiền mặt khi về nước thì ở đầu vào, tức phía Việt Nam, cũng rất dễ dàng. Hiện chính sách quản lý ngoại hối của Việt Nam tạo điều kiện cho cá nhân chuyển tiền vào Việt Nam, chỉ cần người đó khai báo hải quan số lượng ngoại tệ mang vào. Việc khai báo này chủ yếu giúp cá nhân đó có cơ sở để gửi tiền vào ngân hàng hoặc mang trở ra khi xuất cảnh khỏi Việt Nam. Ví dụ khi nhập cảnh khai báo mang vào 100.000 USD, khi xuất cảnh về nước đem ra 15.000 USD thì phải có giấy này để biết rằng số ngoại tệ đó do cá nhân mang vào trước đó.

T.Sơn