NewYork Paris Hà Nội Khách thứ :

NIỀM TIN TƯƠNG LAI

     

Trung tâm Công nghệ định vị vệ tinh đầu tiên NAVIS tại Việt Nam

Ngày 1/10/2010, đại học Bách khoa Hà Nội và Liên minh châu Âu khánh thành Trung tâm Hợp tác Nghiên cứu và Phát triển công nghệ định vị sử dụng vệ tinh đầu tiên tại khu vực Đông Nam Á ( NAVIS ) và trung tâm thứ ba trên thế giới.

Đây là kết quả từ những nỗ lực chung của các trường đại học kỹ thuật hàng đầu tại châu Âu và châu Á, gồm đại học Bách khoa Torino, Viện Nghiên cứu ISMB - Torino (Italia) ; đại học Bách khoa Catalunya (Tây Ban Nha); đại học France-Comté, Pháp, Viện Công nghệ châu Á - AIT (Thái Lan) và đại học Bách khoa Hà Nội.

Trung tâm sẽ đào tạo, nghiên cứu khoa học, và chuyển giao công nghệ thuộc lĩnh vực công nghệ định vị sử dụng vệ tinh, đặc biệt là hệ thống định vị toàn cầu GALILEO của châu Âu, tại các nước Đông Nam Á nhằm xây dựng môi trường hợp tác Á-Âu và các quốc gia khác về công nghệ định vị sử dụng vệ tinh.

Theo đại diện đại học Bách khoa Hà Nội, NAVIS là trung tâm đầu tiên tại châu Á và trung tâm thứ 3 trên thế giới chuyên nghiên cứu về định vị toàn cầu dùng vệ tinh Galileo, được đặt tại tầng 6 Thư viện điện tử Tạ Quang Bửu, với phòng thí nghiệm, phòng nghiên cứu cùng 18 cán bộ nghiên cứu ban đầu.

Tiến Dũng