NewYork Paris Hà Nội Khách thứ :

NIỀM TIN TƯƠNG LAI

     

Việt Nam mở cửa ngân hàng cho bên ngoài

Hôm Thứ Bảy, chính phủ công bố các nhà đầu tư nước ngoài chiến lược không phải là các ngân hàng được phép nâng cổ phần nắm giữ trong các ngân hàng nội địa.

Mức trần mới là 15%, nâng từ mức cũ 10%.

Tuy nhiên, giới hạn mới không áp dụng cho các ngân hàng ngoại quốc, là các đối tượng tiếp tục chịu mức tối đa 10%, và tổng số cổ phần các ngân hàng có thể nắm giữ tại một ngân hàng trong nước vẫn không được quá 30%.

Tuyên bố được đưa ra dựa trên nghị định mới mà chính phủ ký hôm Thứ Sáu.

Quyết định mới được đưa ra giữa lúc đang có sự rung chuyển mạnh mẽ trong ngành ngân hàng tại Việt Nam, một nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhưng lĩnh vực tài chính vẫn ở mức độ chưa phát triển.

Theo hãng tin AFP, cho đến nay, mới chỉ có 8% trong tổng số 85 triệu dân Việt Nam có tài khoản ngân hàng mà thôi.

Người ta hy vọng nghị định mới sẽ giúp các ngân hàng trong nước phát triển.

Việc Việt Nam gia nhập Tổ Chức Thương Mại Thế Giới hồi tháng Giêng đưa các ngân hàng nội địa vào cảnh phải cạnh tranh gay gắt với các tập đoàn ngân hàng quốc tế khổng lồ đang lăm le nhảy vào kinh doanh.

Theo nội dung bản tuyên bố, trong các trường hợp đặc biệt thì chính phủ có thể cho phép nhà đầu tư nước ngoài chiến lược không thuộc ngành ngân hàng được nắm giữ tới 20% cổ phần trong một ngân hàng nội địa, nếu Ngân Hàng Nhà Nước đệ trình yêu cầu.

Nhà đầu tư nước ngoài chiến lược chỉ được phép chuyển nhượng cổ phần nắm giữ tại một ngân hàng nội địa sau khi mua ít nhất là năm năm.

Sự điều chỉnh không hẳn đều khiến mọi đối tượng hài lòng, khi mà các nhà đầu tư không chiến lược, không thuộc lĩnh vực ngân hàng nay bị giảm phần nắm giữ từ 10% ở mức hiện hành xuống chỉ còn 5% theo quy định mới.

Tuy nhiên, văn bản mới không hề có định nghĩa rõ ràng về các đối tượng có thể được coi là "nhà đầu tư chiến lược".

Hãng tin Reuters trích lời một nhà môi giới người Việt ở Hà Nội: "Mức giới hạn thấp hơn như thế sẽ hạn chế được nạn đầu cơ".

Gần đây, một số ngân hàng nước ngoài đã mua 10% cổ phần trong các ngân hàng Việt Nam, mở đường cho việc xâm nhập thị trường và để lại dấu ấn qua việc chuyển giao vốn, kỹ năng quản lý cũng như kỹ năng công nghiệp cho các đối tác địa phương.

BNP Paribas đã ký kết với Ngân hàng Phương Đông, ANZ hợp tác với Sacombank, còn tập đoàn khổng lồ trong khu vực là Standard Chartered cùng HSBC thì đặt mối gắn kết với Ngân hàng Á châu và Techcombank.

Tóm tắt một số thay đổi

Hiện thời:

- Quyền sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại một ngân hàng trong nước tối đa là 30%, trong đó, một nhà đầu tư nước ngoài nắm tối đa 10%, không phân biệt thành phần .

Quy định mới:

- Tổng sở hữu của các nhà đầu tư nước ngoài không quá 30% cổ phần một ngân hàng trong nước, trong đó :

- Nhà đầu tư nước ngoài chiến lược không phải là ngân hàng được nắm tối đa 15%, hoặc trong trường hợp đặc biệt có đề nghị của Ngân Hàng Nhà Nước, 20%.

- Nhà đầu tư nước ngoài hoạt động trong lĩnh vực tài chính được nắm tối đa 10%.

- Nhà đầu tư nước ngoài không phải là ngân hàng, không phải là nhà đầu tư chiến lược được nắm tối đa 5%.