NewYork Paris Hà Nội Khách thứ :

NIỀM TIN TƯƠNG LAI

     

Các bài giảng bằng Video về : Dinh dưỡng hóa sinh ứng dụng ( Applied Nutritional Biochemistry ) - Bệnh Tiểu đường ( Prevention and Diet Therapy of Diabetes and Nephropathy ) và Thực phẩm chức năng ( Prevention of Diseases by Functional Foods ) của GS TS Nguyễn Văn Chuyển , Kiều bào Nhật Bản

I. Dinh dưỡng hóa sinh ứng dụng ( Applied Nutritional Biochemistry ).

Bài giảng bằng tiếng Việt của GS TS Nguyễn Văn Chuyển " Để đọc được bài viết này Bạn phải cài phần mềm Microsoft Office PowerPoint ".

http://www.nlsp.net/test/jwu/ngyuen/ppt/01.zip

Để nghe bài giảng tiếng Việt bằng Video của GS TS Nguyễn Văn Chuyển , bạn chỉ cần bấm vào Trang Web :

http://www.nlsp.net/test/jwu/ngyuen/data/01_01/kr2005_ngyuen_01_01b.htm

http://www4.jwu.ac.jp/iasp/Nutrition/01/frame3.htm

Description : This lesson includes the following content :

1. Life Style , Nutrition , Health and Diseases.

2. Dietary Habits and Diseases.

3. Foods Colors.

4. What is Nutritional Balance ? Nutrients.

5. How to Calculate the Nutritional Balance ?

6. Relations of Genes and Nutrition.

7. Exercise and Health.

8. Quality of Life.

9. Summary.

10. Before saying SAYONARA.

II. Bệnh Tiểu đường ( Prevention and Diet Therapy of Diabetes and Nephropathy ).

Để nghe bài giảng tiếng Việt bằng Video của GS TS Nguyễn Văn Chuyển , bạn chỉ cần bấm vào Trang Web :

http://www.nlsp.net/test/jwu/ngyuen/data/08/kr2005_ngyuen_08b.wvx

http://www4.jwu.ac.jp/iasp/Nutrition/10/frame3.htm

Description : This lesson includes the following content :

1. Prevention and Diet Therapy of Diabetes and Nephropathy.

2. Nutritional approach to the prevention and therapy of diabetes mellitus and its nephrotic complication.

3. Diabetes Epidemic in Japan.

4. Recognition of Diabetes.

5. Obesity and Diabetes Mellitus.

6. Pathogenesis of Diabetes.

7. Lifestyle (Nutrition) and Type 2 Diabetes.

8. Prevention and Therapy.

9. Summary.

10. Before saying SAYONARA.

III. Thực phẩm chức năng ( Prevention of Diseases by Functional Foods ).

Để nghe bài giảng tiếng Việt bằng Video của GS TS Nguyễn Văn Chuyển , bạn chỉ cần bấm vào Trang Web :

http://www.nlsp.net/test/jwu/ngyuen/data/11/kr2005_ngyuen_11b.wvx

http://www4.jwu.ac.jp/iasp/Nutrition/12/frame3.htm

Description : This lesson includes the following content :

1. Prevention of Diseases by Functional Foods.

2. Dietary Fibers.

3. Physiological Peptides.

4. Fatty acids.

5. Oxidation by Reactive Oxygen Species.

6. Carotenoids.

7. Polyphenols.

8. Probiotics.

9. Summary.

10. Before saying SAYONARA.

GS TS Nguyễn Văn Chuyển - Đại Học NIHON JOSHI (TOKYO)

- Sinh năm 1944 tại Việt Nam.

- Nhận học bổng du học Nhật Bản năm 1963.

- Tốt nghiệp Đại học năm 1968, Cao học năm 1970.

- Tiến sĩ chuyên ngành Thực phẩm & Dinh dưỡng năm 1973 Đại học Tổng hợp Tokyo.

- Hiện là Giáo sư Khoa Thực Phẩm và Dinh dưỡng trường Đại học Phụ nữ Nhật Bản.

- Được Bộ Y Tế Việt Nam trao tặng kỷ niệm huy chương: “ Vì sức khỏe nhân dân” năm 2005.

Quá trình hoạt động khoa học:

1993-1996: Trưởng phân khoa Thực phẩm & Dinh dưỡng, Đại học Phụ nữ Nhật Bản.

1996-2000: Trưởng khoa Thực phẩm & Dinh dưỡng, Đại học Phụ nữ Nhật Bản.

1998-2000: Chủ biên tạp chí: Nippon Nogeikagaku Kaishi".

1998-2000: Chủ biên tạp chí: Bios.Biotech.Biochem.

2002: Chủ biên tạp chí :"Nippon Eiyo Shokuryo Gakkaishi".