NewYork Paris Hà Nội Khách thứ :

NIỀM TIN TƯƠNG LAI

     

Nhìn lại kinh tế Việt Nam năm 2008 và hướng sang năm 2009 - Chuyên gia ngân hàng và đầu tư Vũ Giản , Kiều bào Thụy Sĩ

Những thành quả của nền kinh tế Việt nam trong năm 2008 đã được nhiều báo cáo ghi nhận là trong khó khăn kinh tế trên khắp thế giới, Việt nam vẫn đạt mức tăng trưởng GDP 6,23% mà tiềm năng vẫn còn lớn và lạm phát được hãm lại dưới 30% ( khoảng 23% cho cả năm 2008 ? ). Những lý do khiến tăng trưởng chậm lại ( so với 2007 ) và lạm phát gia tăng ( tình trạng Stag-flation = stagnation and Inflation ) của nền kinh tế Việt nam trong năm 2008 đã được phân tích trong bài trong bài phỏng vấn ( ngày 23/10/08 và từ đấy đã được đăng trên Vietnamnet-NVX ) của phóng viên Việt nam, Thông tấn xã cạnh LHQ và WTO ở Genève về cuộc « Khủng khoảng tài chính và kinh tế trên thế giới 2008 và tác dụng tới Việt nam ».

Trong bài viết này tác giả đã đưa ngay một số giải pháp cho kinh tế Việt nam trong đó có đề nghị « xoay chiều » sản xuất hướng vào người tiêu dùng Việt nam ( gần 87 triệu dân ) của THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC thay vì hướng ra xuất khẩu chỉ vì tăng trường của kinh tế Việt nam cũng đã « xoay chiều » từ giai đoạn 2001-2005 ( khi đóng góp vào tăng trưởng GDP theo thứ tự là xuất khẩu, tiêu dùng và tích lũy ) qua giai đoạn 2006-2008 đã đảo ngược thứ tự đóng góp vào tăng trưởng GDP đầu tiên là tích lũy, tiêu dùng và xuất khẩu.

Ai cũng biết là để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế thì phải khuyến khích người dân lấy tiền tích lũy ra tiêu dùng mua hàng hóa sản xuất trong nước có chất lượng ít ra cũng ngang với hàng nhập khẩu nhưng giá bán phải thấp hơn.

Sau đó GS Mỹ Michael PORTER qua Việt Nam « hiến kế » ( bài đăng ngày 15-01-2009 trên NVX ) thì cũng nhắc lại rằng : « Hiện nay nền Kinh tế Việt Nam còn phụ thuộc quá nhiều vào xuất khẩu. Tương lai việc xuất khẩu ngày càng càng khó khăn hơn nên cần quan tâm thích đáng đến THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC ». Ông cũng khuyên chính phủ Việt nam cần xây dựng một chiến lược « cả gói » cụ thể minh bạch để thu hút nhân tài trước hết là Việt kiều.

Và mới đây, bài viết quan trọng của Thủ tướng Việt Nam ngày đầu năm Dương lịch 2009 cũng đã nhấn mạnh : « Mở rộng THỊ TRƯỜNG NỘI ĐỊA, tăng cường nội tiêu ( với cả sản xuất và tiêu dùng ) không chỉ là yêu cầu cấp bách trong bối cảnh thị trường xuất khẩu bị thu hẹp mà phải là hướng phát triển quan trọng….Thị trường nội địa còn là điểm tựa để các doanh nghiệp nước ta vươn lên trong cạnh tranh nơi các doanh nghiệp Việt nam có lợi thế hơn so với thị trường nước ngoài ».

Bây giờ hãy bỏ qua chuyện quá khứ « gần đây »này, để hướng tới tương lai « ngắn hạn » của Kinh tế Việt nam trong năm 2009 bao gồm 3 kịch bản sau :

1) Bi quan : tăng trưởng GDP : 4,3%,gần với dự báo của Economist Intelligence Unit ( EIU : 4,3% ), Deutsche Bank ( 4,1% ) lạm phát trên 10% . Tình trạng : kinh tế Việt Nam đình đốn.

2) Trung bình : tăng trưởng GDP : 5,2% gần với dự báo 5% của Quỹ tiền tệ Quốc Tế (IMF) và Ngân hàng phát triển Á châu ( ADB ) lạm phát : 6-8 %. Tình trạng : Kinh tế Việt Nam sẽ hổi phục từ năm 2011.

3) Lạc quan : tăng trưởng 6,5% theo dự báo của Ngân hàng Thế giới World Bank ( cao hơn 6,23% , 2008 ), lạm phát dưới 10%. Tình trạng : Kinh tế Việt Nam phục hồi từ 2010. Dự báo này gần với mục tiêu tăng trưởng kinh tế 6,5% và kiềm chế lạm phát tăng dưới 15% mà Quốc hội Việt nam đã đặt ra cho năm 2009.

Những dự báo của các tổ chức quốc tế không phải là dự đóan « mò » hay « báo cáo »thành tích mà đều có thể được điều chỉnh theo quá trình thực thi chính sách kinh tế của mỗi nước. Dù sao khi nhiều dự báo cùng hướng về một phía tăng trưởng « trung bình» cho Việt nam thì đáng để các chuyên gia người Việt ở trong và ngoài nước cùng phân tích lý do ngõ hầu « hiến kế » cho các nhà lãnh đạo.