NewYork Paris Hà Nội Khách thứ :

NIỀM TIN TƯƠNG LAI

     

Thế Vận Hội Olympic 2012 ở Luân Đôn - Anh Quốc

Hình Ảnh Thế Vận Hội Olympic 2012 ở Luân Đôn .

Hình Ảnh cựu Tổng thống Hoa Kỳ George W. Bush , Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama và Phó Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden .

Cựu Thủ tướng nước Đức Gerhard Schroeder , Cựu Tổng thống Hoa Kỳ George W. Bush và Thủ tướng nước Đức - Bà Angela Merkel .

Cựu Thủ Tướng nước Anh Tony Blair , cựu Tổng thống Hoa Kỳ George W. Bush và Thủ Tướng nước Anh David Cameron .

Cựu Thủ tướng nước Ý Silvio Berlusconi , cựu Tổng thống Hoa Kỳ George W. Bush và cựu Thủ tướng nước Ý Mario Monti .

Cựu Thủ Tướng nước Úc John Howard , cựu Tổng thống Hoa Kỳ George W. Bush và cựu Thủ Tướng nước Úc - Bà Julia Gillard .