NewYork Paris Hà Nội Khách thứ :

NIỀM TIN TƯƠNG LAI

     

Sự ra đời của Câu lạc bộ Khoa học và Kỹ thuật Việt kiều - OVS ( TS Trần Hà Anh )

Bạn đọc thân mến,

Trang tin điện tử của Câu lạc bộ Khoa học và Kỹ thuật Việt kiều đến tay bạn đọc sau khi chúng tôi hoàn thành các thủ tục để sử dụng Website http://www.ovsclub.com.vn này, là công cụ thông tin – liên lạc thường xuyên của Câu lạc bộ tới bạn đọc.

Cách nay 3 tháng, sau gần một năm vận động thành lập, Câu lạc bộ đã ra mắt tại Thành phố Hồ Chí Minh, mở đầu cho những hoạt động của anh chị em trí thức, chuyên gia Việt kiều hướng về phục vụ cho sự phát triển của quê hương. Câu lạc bộ ra đời từ sự gặp gỡ giữa nguyện vọng của anh chị em Việt kiều mong muốn góp phần xây dựng đất nước, và nhu cầu trong nước cần đến sự hỗ trợ của anh chị em. Nguyện vọng ấy, nhu cầu ấy đòi hỏi sự ra đời của một tổ chức làm cầu nối hai chiều để giúp gắn kết anh chị em với các cơ quan, tổ chức, các doanh nghiệp, các địa phương trong nước. Câu lạc bộ cũng là nơi để anh chị em trao đổi thảo luận và gửi gắm những suy nghĩ của mình, đóng góp chất xám, tay nghề và những sáng kiến để giải quyết những vấn đề đang đặt ra trong quá trình phát triển đất nước.

Từ ngày ra mắt đến nay, tuy thời gian khởi động chưa lâu, nhưng Câu lạc bộ cũng đã triển khai được một số công việc cụ thể với những kết quả đáng phấn khởi (xin xem bản báo cáo hoạt động trong một bài riêng). Câu lạc bộ được nhiều anh chị em với tư cách cá nhân hoặc đại diện cho cơ quan, tổ chức hưởng ứng tham gia với những đóng góp thiết thực về vật chất và tinh thần, giúp cho Câu lạc bộ có điều kiện hoạt động tốt hơn. Nhiều anh chị em đã tìm đến trụ sở của Câu lạc bộ hoặc viết thư góp ý kiến để Câu lạc bộ hoạt động ngày càng có hiệu quả. Nhiều anh chị em đã tham gia tích cực vào việc chuẩn bị hình thành trang Web này.

Với tất cả mọi cá nhân, mọi cơ quan, tổ chức đã thể hiện sự hỗ trợ đối với Câu lạc bộ, chúng tôi xin chân thành và nhiệt liệt cảm ơn, hy vọng rằng Câu lạc bộ sẽ xứng đáng với lòng tin và sự đóng góp của quí vị. Câu lạc bộ mong tiếp tục nhận được, và ngày càng nhiều, sự hưởng ứng của anh chị em trong việc đăng ký tham gia và giới thiệu bạn bè mình tham gia Câu lạc bộ, và tích cực tham gia các hoạt động của Câu lạc bộ.

Trang tin này là của tất cả chúng ta, vì vậy chúng tôi mong anh chị em cung cấp cho nó nhiều thông tin về các hoạt động chuyên môn của mình, đồng thời giới thiệu các thành tựu về khoa học – công nghệ trong và ngoài nước mà anh chị em được biết. Có như thế thì trang tin mới trở nên phong phú, hấp dẫn.

Xin gửi tới bạn đọc lời chào trân trọng.

TP HCM , ngày 28 tháng 12 năm 2005

Ts KH. Trần Hà Anh

Trưởng Ban Điều hành lâm thời

Câu lạc bộ Khoa học và Kỹ thuật Việt kiều

BAN ĐIỀU HÀNH LÂM THỜI Câu lạc bộ KHOA HỌC & KỸ THUẬT VIỆT KIỀU

Ban Điều hành lâm thời Câu lạc bộ khoa học và kỹ thuật Việt kiều được thành lập theo Quyết định số 403/QĐ-UBNV ngày 28/12/2005 và Quyết định số 38/QĐ-UBNV ngày 13/02/2006 của Chủ nhiệm Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài TP.Hồ Chí Minh, gồm :

Tiến sĩ khoa học Trần Hà Anh, Trưởng Ban

Phó giáo sư- Tiến sĩ Nguyễn Lương Dũng, Phó Trưởng ban thường trực

Giáo sư - Tiến sĩ Nguyễn Đăng Hưng, Phó Trưởng ban

Tiến sĩ Lương Bạch Vân, Phó Trưởng ban

Tiến sĩ Nguyễn Trí Dũng, Phó Trưởng ban

Kỹ sư Ngô Đức Chí, Phó Trưởng ban

Chuyên gia kinh tế Bùi Kiến Thành, Phó Trưởng ban

Văn phòng Câu lạc bộ khoa học và kỹ thuật Việt kiều tạm thời đặt tại địa chỉ :

147 Nguyễn Đình Chiểu, phường 6, quận 3, TPHCM

E-mail : ovsclub@gmail.com hoặc ovsclub@yahoo.com

Website : http://www.ovsclub.com.vn

ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC & HOẠT ĐỘNG

CHƯƠNG I : TÊN GỌI - TÔN CHỈ - MỤC ĐÍCH

ĐIỀU 1:

- Tên gọi: Câu lạc bộ Khoa học và Kỹ thuật người Việt Nam ở nước ngoài, gọi tắt là Câu lạc bộ Khoa học & Kỹ thuật Việt Kiều (dưới đây viết tắt là Câu lạc bộ hay là CLB).

- Tên tiếng Anh là Overseas Vietnamese Club for Science and Technology, viết tắt là OVS Club.

Trụ sở đặt tại số 147 Nguyễn Đình Chiểu, phường 6, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh.

ĐIỀU 2:

Câu lạc bộ là nơi quy tụ chuyên gia, trí thức Việt kiều nhằm giao lưu, trao đổi thông tin, kinh nghiệm, ... liên quan đến các lĩnh vực khoa học (kể cả khoa học xã hội và nhân văn) và kỹ thuật, công nghệ; qua đó tổ chức tương thân tương trợ và đóng góp cụ thể và thiết thực cho công cuộc xây dựng và phát triển của thành phố Hồ Chí Minh và Việt Nam.

ĐIỀU 3: Mục đích của CLB là :

- Tập hợp, tạo điều kiện để trí thức Việt kiều có thể đóng góp chuyên môn và kinh nghiệm cho sự phát triển của thành phố Hồ Chí Minh và của Việt Nam.

- Góp phần làm cầu nối giữa trí thức khoa học và kỹ thuật ở trong và ngòai nước; giữa các tổ chức khoa học, trung tâm nghiên cứu của thế giới với tổ chức khoa học, trung tâm nghiên cứu trong nước.

CHƯƠNG II : NHIỆM VỤ CÂU LẠC BỘ

ĐIỀU 4: Câu lạc bộ có nhiệm vụ:

- Phối hợp với cơ quan quản lý nhà nước, các đơn vị có chức năng để ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ vào điều kiện cụ thể của thành phố Hồ Chí Minh và Việt Nam.

- Phát huy khả năng của trí thức Việt kiều tham gia đóng góp vào các đề tài nghiên cứu khoa học (nghiên cứu theo đơn đặt hàng) và đào tạo nguồn nhân lực do trong nước đặt ra.

- Trao đổi các thông tin khoa học, kỹ thuật và các chủ trương, chính sách, pháp luật có liên quan.

- Quan hệ hợp tác với các trường Đại học, Cao đẳng, các Viện nghiên cứu khoa học vàphát triển công nghệ và các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp có liên quan ở trong và ngoài nước.

- Tham gia tư vấn trong khâu chuẩn bị hoặc tham gia phản biện các công trình nghiên cứu khoa học, các dự án của Trung ương và thành phố khi có yêu cầu.

- Tự quản trong phạm vi hoạt động theo qui định của pháp luật Việt Nam.

ĐIỀU 5: Câu lạc bộ tổ chức các hình thức sinh họat như sau:

- Sinh hoạt thành viên.

- Tổ chức vận động đầu tư và đóng góp chất xám của Việt kiều vào khoa học và kỹ thuật.

- Phát hành Bản tin nội bộ gởi đến thành viên và thực hiện thông tin trên mạng qua trang chủ của Câu lạc bộ.

CHƯƠNG III : THÀNH VIÊN CÂU LẠC BỘ

ĐIỀU 6:

- Thành viên CLB là người Việt Nam đã hoặc đang ở nước ngoài, người nước ngoài gốc Việt Nam có kinh nghiệm và sự hiểu biết trên các lĩnh vực khoa học và kỹ thuật.

- Thành viên liên kết là cá nhân, tổ chức khoa học và kỹ thuật Việt Nam hoặc nước ngoài có mục đích phù hợp với họat động của CLB.

- Thành viên danh dự là cá nhân được Ban Điều hành CLB mời tham gia CLB.

- Thành viên liên kết và thành viên danh dự không tham gia bỏ phiếu bầu Ban Điều hành nêu ở Điều XI trong bản Điều lệ này.

ĐIỀU 7: Điều kiện và thủ tục kết nạp thành viên CLB và thành viên liên kết

- Hội đủ tư cách thành viên như định nghĩa ở trên.

- Tán thành Điều lệ và tự nguyện đăng ký tham gia CLB.

ĐIỀU 8: Quyền lợi của thành viên

- Được tham gia các hoạt động, sinh hoạt của CLB.

- Được sự hỗ trợ, giúp đỡ của CLB theo điều kiện và khả năng của CLB.

ĐIỀU 9: Nghĩa vụ của thành viên CLB

- Tuân thủ Điều lệ CLB.

- Tham dự các sinh hoạt của CLB.

- Đóng góp, xây dựng CLB ổn định và phát triển.

- Vận động thành viên mới.

- Đóng lệ phí CLB.

CHƯƠNG IV : TỔ CHỨC CÂU LẠC BỘ

ĐIỀU 10:

- Câu lạc bộ Khoa học và Kỹ thuật Việt kiều do Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngòai TP. HCM chủ trương thành lập, là một tổ chức phi lợi nhuận, do thành viên CLB tự điều hành theo qui định của luật pháp Việt Nam.

- Câu lạc bộ có bộ máy như sau:

* Ban Điều hành (gồm Trưởng Ban, các Phó Trưởng Ban và các Ủy viên) có trách nhiệm quản lý, điều hành các hoạt động của Câu lạc bộ theo quy định ở Điều IV của Điều lệ này.

* Các Tiểu ban chuyên môn (mỗi Tiểu ban gồm Trưởng Tiểu ban và các Phó Trưởng Tiểu ban) hoạt động trên một lĩnh vực khoa học hoặc kỹ thuật cụ thể. Các Trưởng Tiểu ban chuyên môn đồng thời là Ủy viên Ban Điều hành CLB.

ÐIỀU 11:

- Nhiệm kỳ của Ban Điều hành là 2 (hai) năm.

- Thành phần tham gia ứng cử và đề cử vào Ban Điều hành CLB phải là thành viên và được bầu ra theo thể thức bỏ phiếu kín:

* Mỗi thành viên Ban Điều hành đắc cử phải đạt trên 50% số phiếu của thành viên tham dự Đại hội.

* Trong trường hợp cần thiết, thể thức bỏ phiếu của thành viên vắng mặt sẽ được Ban Bầu cử quy định cụ thể.

- Kết quả bầu cử Ban Điều hành CLB được công nhận bằng văn bản của Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài TP.HCM.

- Trong điều kiện cụ thể, Ban Điều hành CLB mời Ban cố vấn.

ĐIỀU 12: Ban Điều hành CLB có trách nhiệm:

- Quyết định tổ chức bộ máy và nhân sự của các bộ phận thuộc Câu lạc bộ.

- Quản lý, điều hành các hoạt động của CLB theo nội dung và hình thức các sinh hoạt phù hợp với mục đích và tính chất hoạt động của Câu lạc bộ theo quy định của luật pháp Việt Nam.

ĐIỀU 13:

Câu lạc bộ hoạt động trên nguyên tắc tự trang trải, thông qua lệ phí của thành viên và các khoản thu hợp pháp khác. Việc thu chi tài chính của CLB là công khai, minh bạch đối với thành viên CLB. Mức lệ phí do Ban Điều hành CLB qui định.

ĐIỀU 14 - ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều lệ này có giá trị sau khi được Đại hội CLB thông qua và được Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài TP.HCM công nhận bằng văn bản.

Điều lệ sửa đổi do Ban Điều hành đề xuất, phải được Đại hội CLB thông qua, sau đó phải được sự chấp thuận bằng văn bản của Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài TP.HCM.

Khu Công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh

86 Lê Thánh Tôn, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại: (84.8) 8275359 - Fax: (84.8) 8275641

Email : shtp@hochiminhcity.gov.vn

Website : http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn

Công ty phát triển Công viên Phần Mềm Quang Trung

Phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12, TP.Hồ Chí Minh

Tel: (84-8) 7155055, Fax: (84-8) 7155985

Email : promotion@quangtrungsoft.com.vn

Website : http://www.quangtrungsoft.com.vn