NewYork Paris Hà Nội Khách thứ :

NIỀM TIN TƯƠNG LAI

     

Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam chính thức ra đời

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã ký Quyết định 198/2006/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án hình thành Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, đa sở hữu, trong đó Nhà nước sở hữu chi phối về vốn, trên cơ sở sắp xếp, tổ chức lại Tổng Công ty Dầu khí Việt Nam và các đơn vị thành viên.

Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam sẽ kinh doanh đa ngành, trong đó thăm dò, khai thác, chế biến và phân phối dầu khí là ngành kinh doanh chính, làm nòng cốt để ngành công nghiệp dầu khí Việt Nam phát triển bền vững, có khả năng cạnh tranh, hội nhập kinh tế quốc tế có hiệu quả và bảo đảm an ninh năng lượng cho sự phát triển của đất nước.

Cơ cấu Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam bao gồm: Công ty mẹ- Tập đoàn Dầu khí Việt Nam; 4 tổng công ty hoạt động theo mô hình công ty mẹ- công ty con, trong đó công ty mẹ do Tập đoàn Dầu khí Việt Nam nắm giữ 100% vốn điều lệ; 4 công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Tập đoàn Dầu khí Việt Nam sở hữu 100% vốn điều lệ (thực hiện trong năm 2006 - 2007); 14 công ty do Tập đoàn Dầu khí Việt Nam nắm giữ trên 50% vốn điều lệ; một số công ty do Tập đoàn Dầu khí Việt Nam nắm giữ dưới 50% vốn điều lệ và doanh nghiệp khoa học công nghệ cùng 2 cơ sở đào tạo là Trường đào tạo nhân lực dầu khí và Trường Đại học Dầu khí.

PETROVIETNAM – Công nghệ và Hoạt động Nghiên cứu phát triển

“Công nghệ là chìa khoá để mở ra sự phát triển, bởi vì nó nâng cao khả năng cạnh tranh và gia tăng giá trị”, đây là điều mà PETROVIETNAM luôn ý thức rõ ràng.

Để nhanh chóng khắc phục và vượt qua những hạn chế và yếu kém, bắt kịp với trình độ khoa học – công nghệ tiến tiến của ngành công nghiệp dầu khí thế giới, Petrovietnam đã xác định, chọn lựa những lĩnh vực cần được ưu tiên phát triển, xây dựng cho mình các cơ sở nền tảng cẩn thiết về công nghệ, nghiên cứu khoa học phục vụ đắc lực cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

Chính sách công nghệ của PETROVIETNAM

PETROVIETNAM khẳng định sự đóng góp quan trọng của công nghệ đối với những thành công thu được trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

PETROVIETNAM tích cực đẩy mạnh đầu tư cho các lĩnh vực khoa học - công nghệ để đạt được thành công cao nhất trong hoạt động kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh và nắm bắt được nhiều cơ hội kinh doanh mới trong tương lai.

Thực hiện đánh giá, xác định hiệu quả của công tác ứng dụng công nghệ mới đối với sự gia tăng giá trị của các mục tiêu kinh doanh được xác lập.

Tiếp tục tăng cường công tác nghiên cứu khoa học, ứng dụng và phát triển công nghệ có hiệu quả trên cơ sở xác định, chọn lựa những lĩnh vực ưu tiên để tập trung đầu tư theo chiến lược đã đề ra.

Xây dựng hệ thống quản lý và nguồn lực phục vụ hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ có chất lượng, hình thành và phát triển môi trường nghiên cứu khoa học - công nghệ hoạt động có hiệu quả.

Quan tâm xây dựng và hình thành môi trường văn hoá học tập, tích cực đổi mới công nghệ, tạo điều kiện và cơ hội để đội ngũ nhân viên phát triển và nâng cao năng lực.

ĐỊA CHỈ:

Văn phòng Tổng công ty Dầu khí Việt Nam

22, phố Ngô Quyền, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội - Việt Nam

Điện thoại tổng đài: 84-4-8252526

Điện thoại: 84-4-8249129, 8259030, 8264720

Fax: 84-4-8265942 / 8249126

Email: vp@hn.pv.com.vn

Văn phòng đại diện phía Nam:

Tại Tp Hồ Chí Minh

Số 46, Trương Định, Q.3, Tp HCM

Điện thoại: 84-8-9322032 / 2033, 2061

Fax: 84-8-9322031

Tại Tp Vũng Tàu

Số 40/5, Thủ Khoa Huân, Tp VT

Điện thoại tổng đài: 84-64-859813 / 816

Fax: 84-64-852481