NewYork Paris Hà Nội Khách thứ :

NIỀM TIN TƯƠNG LAI

     

Việt Nam ưu tiên phát triển công nghệ cao

Vừa qua, tại Bộ Công nghiệp đã diễn ra Hội thảo đối thoại Chiến lược phát triển công nghệ cao ( Conference in Hi-Tech Park ) với sự chủ trì của Thứ trưởng Bộ Công nghiệp Đỗ Hữu Hào và có sự tham gia của nhiều đơn vị trong và ngoài Bộ.

Nội dung Hội thảo liên quan đến các vấn đề sử dụng nguồn đầu tư ( kêu gọi ODA, FDI, ngân sách nhà nước….) để xây dựng hạ tầng, nguồn nhân lực cho phát triển công nghệ cao tại Việt Nam, đặc biệt nghiên cứu phát triển công nghệ cao trong Công nghiệp. Một số mô hình khu công nghệ cao, thành phố khoa học, cũng được trình bày tại Hội thảo, nhằm giúp các nhà quản lý, các chuyên gia trong công tác hoạch định chính sách và sử dụng các nguồn lực hợp lý để phát triển công nghệ cao phục vụ đất nước nói chung và ngành Công nghiệp trong tương lai.

Thứ trưởng Bộ Công nghiệp Đỗ Hữu Hào khẳng định Chính phủ Việt Nam luôn ưu tiên cho phát triển công nghệ cao ở Việt Nam và khuyến khích ứng dụng rộng rãi công nghệ cao trong các ngành kinh tế và dịch vụ.

Phát biểu tại hội thảo "Đối thoại Chiến lược phát triển công nghệ cao ở Việt Nam", ngày 21/11 tại Hà Nội, Thứ trưởng Đỗ Hữu Hào cho biết trước mắt Việt Nam sẽ tập trung ưu tiên phát triển trong một số lĩnh vực công nghệ như thông tin và truyền thông, sinh học, vật liệu, cơ khí chế tạo máy-tự động hoá, bước đầu hình thành hạ tầng kỹ thuật cùng nguồn nhân lực để tiến tới làm chủ công nghệ cao phù hợp với thực tiễn đất nước.

Ông Nguyễn Thanh Hòa, Phó Vụ trưởng Vụ Công nghệ cao thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ, cho biết Bộ này đang xây dựng chiến lược phát triển công nghệ cao đến năm 2010, với phương hướng ứng dụng có hiệu quả công nghệ cao đối với các ngành kinh tế có tiềm năng phát triển, đòi hỏi sự cạnh tranh lớn và các chương trình tạo ra các sản phẩm chủ lực của nền kinh tế

Chiến lược cũng tập trung thúc đẩy một số sản phẩm công nghệ cao trên cơ sở chuyển giao công nghệ từ nước ngoài dưới nhiều hình thức, coi trọng vai trò của các công ty đa quốc gia để từng bước tự sản xuất được các sản phẩm công nghệ cao.

Theo ông Hòa, mục tiêu của Việt Nam là đến năm 2010 nâng cao trình độ ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông tương đương với khu vực và quốc tế, ứng dụng công nghệ sinh học trong sản xuất nông nghiệp, thủy sản, y dược và bảo vệ môi trường, ứng dụng các công nghệ vật liệu tiên tiến để sản xuất thép, hợp kim đặc biệt, vật liệu điện tử và quang tử.

Tại hội thảo, các đại biểu tập trung thảo luận về chiến lược quốc gia ưu tiên phát triển công nghệ cao, phân tích, đánh giá chuyên sâu về hai lĩnh vực điện tử và tự động hóa, cùng các giải pháp thu hút đầu tư vào các ngành công nghiệp và công ty của Việt Nam.

TTXVN

Khuyến khích xã hội hóa công tác đào tạo nhân lực công nghệ cao

Quy định chung về nhân lực công nghệ cao trong Luật công nghệ cao có một số nội dung đáng chú ý là: Bộ giáo dục và đào tạo, Bộ lao động - thương binh - xã hội (Tổng cục dạy nghề) và Bộ KH&CN sẽ chịu trách nhiệm trong các vấn đề liên quan đến đào tạo, thu hút, sử dụng nhân lực công nghệ cao; thực hiện các cơ chế, chính sách ưu đãi đặc biệt, chế độ ưu đãi cao nhất về phát triển nhân lực công nghệ cao (thuế và các ưu đãi ngoài thuế) cho các tổ chức ( viện, trường, doanh nghiệp...), cá nhân tham gia.

Đào tạo nhân lực công nghệ cao phải gắn với thực tiễn

Luật công nghệ cao nêu rõ: “Phát triển nhân lực công nghệ cao là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của hệ thống giáo dục và đào tạo quốc gia nhằm thực hiện chính sách của nhà nước đối với hoạt động công nghệ cao”. Đào tạo nhân lực công nghệ cao phải gắn với thực tiễn, nhiệm vụ ứng dụng, phát triển công nghệ cao đáp ứng nhu cầu sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa; bảo đảm về số lượng, chất lượng và cơ cấu nhân lực công nghệ cao; sử dụng hiệu quả và đãi ngộ thỏa đáng. Nhân lực công nghệ cao phải được đào tạo đồng bộ về cơ cấu, trình độ bao gồm nhà khoa học, nghiên cứu viên, chuyên gia công nghệ, cán bộ quản lý, kỹ thuật viên, công nhân kỹ thuật. Nhà nước sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân trong nước; tổ chức, cá nhân nước ngoài tham gia phát triển nhân lực công nghệ cao; dành ngân sách, các nguồn lực, áp dụng mức ưu đãi cao nhất theo quy định của pháp luật để phát triển nhân lực công nghệ cao.

Về vấn đề ngân sách dành cho đào tạo, luật quy định rõ ngân sách giáo dục và đào tạo hàng năm phải có kinh phí để chọn cử học sinh, sinh viên có kết quả học tập xuất sắc; giảng viên, nghiên cứu viên, chuyên gia công nghệ, cán bộ quản lý, kỹ thuật viên, công nhân kỹ thuật để đào tạo, bồi dưỡng ở nước ngoài về công nghệ cao.

Xây dựng cơ sở đào tạo công nghệ cao theo hướng xã hội hóa

Nhà nước khuyến khích tổ chức, cá nhân đầu tư, liên doanh, liên kết với tổ chức khác để đầu tư xây dựng cơ sở đào tạo nhân lực công nghệ cao với các chế độ ưu đãi, hỗ trợ (về đất đai, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế nhập khẩu, quỹ về khoa học, công nghệ..., chi phí đào tạo).

Thực hiện cơ chế, chính sách ưu đãi đặc biệt để thu hút, sử dụng nhân lực công nghệ cao

- Môi trường làm việc và sống thuận lợi.

- Chế độ tiền lương, phụ cấp, bảo hiểm.

- Bổ nhiệm vị trí then chốt về khoa học và công nghệ.

- Chế độ ưu đãi cao nhất về thuế thu nhập cá nhân.

- Điều kiện tham gia hoạt động hợp tác quốc tế.

- Tôn vinh, khen thưởng...

Đối với vấn đề hợp tác quốc tế về phát triển nhân lực công nghệ cao, luật quy định: đẩy mạnh hợp tác quốc tế trong lĩnh vực phát triển nhân lực công nghệ cao, ưu tiên hợp tác đào tạo sinh viên ngành kỹ thuật công nghệ cao tại các trường đại học, cao đẳng, dạy nghề tiên tiến khu vực và thế giới; thu hút, sử dụng có hiệu quả người có trình độ cao, lực lượng trẻ tài năng hợp tác nghiên cứu, giảng dạy, ươm tạo công nghệ cao, ươm tạo và phát triển doanh nghiệp công nghệ cao tại Việt Nam.

TS. ĐẶNG DUY THỊNH

( Viện chiến lược - chính sách KH&CN )