NewYork Paris Hà Nội Khách thứ :

NIỀM TIN TƯƠNG LAI

     

Chủ tịch Hội đồng châu Âu Herman Van Rompuy thăm Việt Nam

Chủ Tịch Hội đồng châu Âu Herman Van Rompuy và Chủ Tịch nước Trương Tấn Sang duyệt Đội danh dự tại Lễ đón chính thức .

Chủ tịch Hội đồng châu Âu Herman Van Rompuy kêu gọi Việt Nam tôn trọng các cam kết cải cách , trong đó bao gồm : lĩnh vực quản lý lãnh đạo , nhà nước pháp quyền và nhân quyền . Chủ tịch Hội đồng châu Âu Herman Van Rompuy lần đầu tiên thăm Việt Nam ( 31-10-2012 đến 2-11-2012 ) .

Hình Ông Herman Van Rompuy gặp Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng

Chủ Tịch Hội đồng châu Âu Herman Van Rompuy gặp Chủ Tịch nước Trương Tấn Sang .

Chủ Tịch Hội đồng châu Âu Herman Van Rompuy gặp Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng .

Chủ Tịch Hội đồng châu Âu Herman Van Rompuy gặp Chủ Tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng .