NewYork Paris Hà Nội Khách thứ :

NIỀM TIN TƯƠNG LAI

     

Thêm một ứng dụng Công Nghệ Nano thành công

Trung tâm Nghiên cứu và Triển khai (SHTP LABS) thuộc Khu Công nghệ cao TPHCM vừa ứng dụng thành công đầu dò kính hiển vi điện tử lực phân tử từ carbon nano tube đa thành.

Đây là thiết bị công nghệ khoa học quan trọng dùng để khảo sát các hạt thể nano, là những hạt thể có độ lớn nhỏ hơn 100 nano mét. Đầu dò của kính hiển vi này làm từ tinh thể silic của công nghệ vi cơ điện tử đang được sử dụng rộng rãi trên toàn thế giới. Gắn carbon nano tube vào đầu dò này sẽ quan sát được ảnh nano rõ nét hơn.

Theo tiến sĩ Nguyễn Chánh Khê, Giám đốc khoa học SHTP LABS, đây là kết quả của sự hợp tác khoa học công nghệ giữa SHTP LABS và 4 Wind Technologies LLC (NASA) trong thời gian vừa qua. Sản phẩm đã được thử nghiệm thành công trong phòng thí nghiệm và sẽ chuyển sang giai đoạn sản xuất thử để chào hàng cho khách hàng tại Mỹ.

Th.Vinh