NewYork Paris Hà Nội Khách thứ :

NIỀM TIN TƯƠNG LAI

     

Từ ngày 1-9-2009 , thêm nhiều người Việt Nam định cư ở nước ngoài sẽ được mua và sở hữu nhà ở trong nước

Với việc Quốc hội bấm nút thông qua Luật sửa đổi bổ sung điều 126 của Luật Nhà ở và điều 121 của Luật Đất đai sáng nay ( 18/6/2009 ), thêm nhiều đối tượng người Việt Nam định cư ở nước ngoài sẽ được mua và sở hữu nhà ở trong nước.

Cơ hội cho 70% kiều bào còn quốc tịch

Điều 126 Luật Nhà quy định đối tượng là những người đang định cư ở nước ngoài có (còn) quốc tịch Việt Nam, được cơ quan có thẩm quyền cho phép cư trú tại Việt Nam từ 3 tháng trở lên thì "có quyền sở hữu nhà ở để bản thân và các thành viên trong gia đình sinh sống tại Việt Nam".

Như vậy, có thể hiểu đối tượng nói trên, sẽ được mua và sở hữu nhà ở trong nước không hạn chế số lượng.

Khoảng 70% trong tổng số hơn 3 triệu người Việt Nam đang ở nước ngoài vẫn đang giữ quốc tịch gốc, tức cơ hội sẽ mở rộng hơn cho đông đảo kiều bào nói chung được mua và sở hữu nhà ở trong nước.

Tuy nhiên, trao đổi với VNnet bên hành lang phiên họp Quốc hội, ông Ngô Quang Xuân, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội cho rằng, điều còn chưa rõ là điều kiện "cư trú 3 tháng trở lên". Theo ông, luật nên quy định rõ hơn là cư trú liên tục hay tính gộp các thời gian kiều bào có mặt tại Việt Nam trong một năm.

Cùng với sửa đổi quy định mở rộng đối tượng, điều 121 của Luật Đất đai sửa đổi kèm theo nhằm quy định rõ hơn về quyền và nghĩa vụ sử dụng đất ở của kiều bào được mua và sở hữu nhà ở trong nước. Một trong những quy định "thoáng" hơn trước đây đó là kiều bào được phép cho thuê, ủy quyền quản lý nhà ở trong thời gian không sử dụng.

Trước sửa đổi luật, chỉ có 140 trường hợp kiều bào mua nhà thành công. Luật sửa đổi do Quốc hội thông qua sẽ có hiệu lực thi hành từ 1/9/2009 tới.

Theo luật sửa đổi, những đối tượng người Việt nam định cư ở nước ngoài được mua và sở hữu nhà ở trong nước như sau :

1. Người Việt Nam định cư ở nước ngoài thuộc các đối tượng sau đây được cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cho phép cư trú tại Việt Nam từ ba tháng trở lên thì có quyền sở hữu nhà ở để bản thân và các thành viên trong gia đình sinh sống tại Việt Nam ( tức không hạn chế số lượng ) :

a) Người có quốc tịch Việt Nam.

b) Người gốc Việt Nam thuộc diện người về đầu tư trực tiếp tại Việt Nam theo pháp luật về đầu tư; người có công đóng góp cho đất nước; nhà khoa học, nhà văn hoá, người có kỹ năng đặc biệt mà cơ quan, tổ chức của Việt Nam có nhu cầu và đang làm việc tại Việt Nam; người có vợ hoặc chồng là công dân Việt Nam sinh sống ở trong nước.

2. Người gốc Việt Nam không thuộc các đối tượng quy định tại điểm b khoản 1 Điều này được cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp giấy miễn thị thực và được phép cư trú tại Việt Nam từ ba tháng trở lên thì có quyền sở hữu một nhà ở riêng lẻ hoặc một căn hộ chung cư tại Việt Nam để bản thân và các thành viên trong gia đình sinh sống tại Việt Nam.

Quốc hội thông qua việc mở rộng cửa cho Việt kiều mua nhà

Sáng nay 18-6-2009, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung điều 126 của Luật nhà ở và điều 121 của Luật đất đai điều chỉnh theo hướng mở rộng các đối tượng và điều kiện cho người Việt nam định cư ở nước ngoài ( Việt kiều ) được mua và sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất tại Việt nam.

Cụ thể, Việt kiều thuộc các đối tượng : người có quốc tịch Việt nam ; người gốc Việt nam thuộc diện người về đầu tư trực tiếp tại Việt nam theo pháp luật về đầu tư; người có công đóng góp cho đất nước; nhà khoa học, nhà văn hóa, người có kỹ năng đặc biệt mà cơ quan, tổ chức của Việt Nam có nhu cầu và đang làm việc tại Việt Nam; người có vợ hoặc chồng là công dân Việt Nam sinh sống trong nước được cơ quan có thẩm quyền của Việt nam cho phép cư trú tại Việt nam từ ba tháng trở lên thì có quyền sở hữu nhà ở để bản thân và các thành viên trong gia đình sinh sống tại Việt nam.

Riêng người gốc Việt nam không thuộc các đối tượng quy định nêu trên, được cơ quan có thẩm quyền của Việt nam cấp giấy miễn thị thực và được phép cư trú tại Việt nam từ ba tháng trở lên, thì có quyền sở hữu một nhà ở riêng lẻ hoặc một căn hộ chung cư tại Việt nam để bản thân và các thành viên trong gia đình sinh sống tại Việt nam.

Như vậy so với quy định trước đây thì luật vừa được Quốc hội thông qua bổ sung thêm ba nhóm đối tượng, đó là: “người có quốc tịch Việt Nam”, “người gốc Việt Nam có chuyên môn, kỹ năng đặc biệt” và “người gốc Việt Nam có vợ hoặc chồng là công dân Việt Nam đang sinh sống ở trong nước”.

Bà con Việt kiều được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt nam, bên cạnh các quyền và nghĩa vụ đã được quy định trong Luật hiện hành, còn có các quyền và nghĩa vụ sau đây: Chuyển quyền sử dụng đất ở khi bán, tặng cho, để thừa kế, đổi nhà ở cho tổ chức, cá nhân trong nước, người Việt nam định cư ở nước ngoài thuộc diện được sở hữu nhà ở tại Việt nam để ở; tặng cho nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở cho Nhà nước, cộng đồng dân cư, tặng cho nhà tình nghĩa...

Trường hợp tặng cho, để thừa kế cho đối tượng không thuộc diện được sở hữu nhà ở tại Việt nam thì đối tượng này chỉ được hưởng giá trị của nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở; Thế chấp nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại tổ chức tín dụng được phép hoạt động tại Việt nam; Được bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất theo quy định của pháp luật Việt nam; Cho thuê, ủy quyền quản lý nhà ở trong thời gian không sử dụng.

Theo báo cáo của Chính phủ, việc Quốc hội thông qua luật này có thể có tác động đến thị trường bất động sản ở trong nước. Nhưng hiện nay nguồn cung về nhà ở trong nước là khá lớn, qua thống kê về tình hình phát triển nhà ở trong năm năm trở lại đây cho thấy bình quân mỗi năm cả nước xây dựng khoảng 37 triệu m2 nhà ở, riêng năm 2008 cả nước xây dựng được khoảng 50 triệu m2, trong đó tại đô thị là 28 triệu m2, riêng tại TP.HCM và TP.Hà Nội mỗi năm xây dựng được 5-6 triệu m2 và gần 2 triệu m2.

Ngoài ra, thực tế cũng cho thấy khi luật này được ban hành thì không phải tất cả hơn 3 triệu người Việt nam định cư ở nước ngoài đều có thể mua nhà ở tại Việt nam, mà chỉ có số đối tượng có nhu cầu, thật sự có năng lực tài chính và đủ điều kiện theo quy định của pháp luật thì mới có thể mua được nhà ở tại Việt nam.

Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 1-9-2009.

V.V.Thành