NewYork Paris Hà Nội Khách thứ :

NIỀM TIN TƯƠNG LAI

     

Phòng thí nghiệm Công Nghệ Nano lớn nhất Việt Nam

Ngày 18-12-2006, Đại học Quốc gia TP HCM đã khai trương Phòng thí nghiệm công nghệ Nano với tổng kinh phí đầu tư 4,5 triệu USD. Đây là cơ sở hiện đại và lớn nhất Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực khoa học và công nghệ micro Nano.

Phòng thí nghiệm sẽ hoạt động theo ba nhiệm vụ chính : nghiên cứu, phát triển vật liệu và công nghệ micro nano; ứng dụng các dịch vụ khoa học công nghệ về vật liệu và công nghệ micro Nano ; đào tạo cán bộ về lĩnh vực này. Trong hoạt động nghiên cứu và ứng dụng, chuyên gia khoa học công nghệ trong và ngoài nước có thể đến Phòng thí nghiệm để thực hiện công trình nghiên cứu một cách độc lập, hoặc cùng hợp tác nghiên cứu về micro Nano.

Ngoài ra, phòng thí nghiệm cũng được quyền hợp tác nghiên cứu và đào tạo sau đại học với các tổ chức giáo dục, đào tạo nước ngoài thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ micro Nano. Thời gian qua, phòng thí nghiệm đã thiết lập hợp tác quốc tế được với 13 trường, viện, trung tâm nghiên cứu của các nước như Mỹ, Pháp, Hà Lan, Thụy Sĩ, Hàn Quốc, Singapore...