NewYork Paris Hà Nội Khách thứ :

NIỀM TIN TƯƠNG LAI

     

Đề xuất một số việc cần làm để phát huy tiềm năng của Kiều bào trong công cuộc phát triển đất nước - TS Nguyễn Xuân Mãn

1- Phát triển đất nước đòi hỏi phải có các nguồn lực, trong đó nguồn nhân lực (NNL) có trình độ cao là then chốt.

Trong nguồn nhân lực thì nhân tài là bộ phận cần đặc biệt quan tâm để có quyết sách phù hợp và đúng đắn.Từ cổ xưa đến nay, nhân tài luôn đứng ở vị trí trung tâm của xã hội và đóng vai trò quan trọng đối vói sự phát triển, hưng thịnh của mỗi quốc gia.

Ở Việt Nam từ xưa các bậc đế vương đã coi “ Hiền tài là Nguyên khí Quốc gia”. Hồ Chủ tịch đã từng nói: “Có cán bộ tốt, việc gì cũng xong”, “ Muôn việc thành công hoặc thất bại đều do cán bộ tốt hoặc kém”. Đảng và nhà nước ta luôn quan tâm đến phát triển nguồn nhân lực, phát triển nhân tài; coi giáo dục-đào tạo và khoa học- công nghệ là “Quốc sách hàng đầu”.

Trung Quốc lấy “ Tôn trọng trí thức tôn trọng nhân tài” làm kế lớn trăm năm chấn hưng đất nước. Coi nguồn nhân lực ( mà bộ phận trung tâm là nhân tài ) là vấn đề chiến lược, là then chốt của phát triển. Đặng Tiểu Bình đã nhấn mạnh: “ Sự hưng suy, thành bại của một quốc gia, một dân tộc không ở nguồn vốn, không ở thiết bị, mà then chốt là ở chỗ có hay không có hàng loạt nhân tài kiệt xuất”.

Sự phát triển của Cộng Hòa Liên Bang Đức, Nhật Bản sau Thế chiến thứ II; sự bay cao của các con “ rồng” châu Á hiện nay đã minh chứng rõ điều đó.

2 - Cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài ( gọi tắt là Việt kiều ) :

Là một bộ phận, là một nguồn lực to lớn trong tổng thể nguồn nhân lực của chúng ta và phải được quan tâm, sử dụng, đãi ngộ trong phát triển kinh tế - xã hội đất nước. Nhận thức được tầm quan trọng đó Bộ Chính trị Trung ương Đảng CSVN( Khóa IX) đã ban hành Nghị quyết số 36-NQ/BCT, ngày 26/3/2004 về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài.

Việc khai thác khả năng của đồng bào ở nước ngoài về phát triển đất nước đã được Hàn Quốc thực thi rất tốt ngay trong những năm 70 của thế kỷ trước. Nhiều chính sách đãi ngộ đồng bào về đất nước đầu tư và phát triển Khoa Học Công Nghệ , Giáo Dục - Đào Tạo được Chính phủ Hàn Quốc đặc biệt coi trọng và chăm lo. Có thể nói sự tăng trưởng kinh tế của Hàn Quốc thời gian qua có một phần đóng góp tích cực của những kiều bào ở nước ngoài.

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhận thấy vai trò to lớn của Việt kiều nên ngay sau Cách mạng tháng Tám thành công Người đã quan tâm, thu hút họ về nước cùng nhân dân cùng dân tộc xây dựng tổ quốc.

Nhiều người đã từ bỏ quyền lợi vật chất về đất nước đồng cam, cộng khổ để giúp cho đất nước. Nhiều trí thức trở thành các nhà khoa học, giáo dục, bác sỹ,.. đầu đàn.

3- Kiều bào ta ở nước ngoài có rất nhiều ưu thế và thuận lợi, có thể nêu ra những nét chính sau đây :

Thứ nhất, họ là những người được học tập, tích lũy kinh nghiệm và tiếp thu những thành tựu khoa học kỹ thuật tiên tiến. Nhiều người đã có những công trình nghiên cứu có giá trị, có đóng góp cho sự phát triển của khoa học và công nghệ của đất nước nơi họ sinh sống. Bản thân họ tích lũy được những kinh nghiệm từ thực tiễn trong các nhà máy, công ty,..với trình độ tay nghè cao.

Thứ hai, họ có những năng lực thực hiện, tổ chức và phối hợp lực lượng trong nhiều lĩnh vực khoa học-công nghệ của nhiều nước trên thế giới; có kinh nghiệm quản lý trong kinh tế thị trường cạnh tranh gay gắt.

Thứ ba, mối quan hệ hợp tác, giao lưu quốc tế của họ khá thuận lợi trong bối cảnh toàn cầu hóa về kinh tế và hội nhập quốc tế và khu vực.

Thứ tư, họ là những cầu nối cho các công ty trong và ngoài nước liên kết làm ăn theo quy chuẩn quốc tế.

Thư năm, nhiều Việt kiều có tiềm lực cả về vốn và về nhân lực; họ có thể đầu tư về đất nước một cách thuận lợi.

Thứ sáu, tình cảm dân tộc, tình yêu quê hương đất nước và những nét văn hóa-phong tục-tập quán và tâm lý của người Việt cũng tạo nên một động lực bên trong thúc dục họ làm tốt hơn.

4- Để góp phần vào chủ đề “Phát huy hơn nữa tiềm năng chất xám của cộng đồng kiều bào trong công cuộc phát triển đất nước”

Chúng tôi đề xuất một số việc nên làm giúp tăng cường hiệu quả khai thác khả năng đóng góp của Việt kiều vào sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam.

Thứ nhất, tạo điều kiện cho Việt kiều làm thủ tục đi lại được nhanh chóng, thuận lợi; tránh phiền hà, gây ức chế ngại ngần mỗi khi họ có nhu cầu về thăm quê hương hoặc cần liên hệ với các tổ chức, cá nhân trong nước. Tuy việc này Nhà nước đã có chủ trương nhưng trên thực tế đôi khi Việt kiều vẫn gặp không ít khó khăn.

Thứ hai, xây dựng trang thông tin điện tử cung cấp các nội dung sau :

- Dịch vụ hỗ trợ Việt kiều.

- Các đối tác trong nghiên cứu khoa học - công nghệ, giáo dục - đào tạo, kinh tế, văn hóa… và nhiều lĩnh vực khác của địa phương và của quốc gia để họ có thể phối hợp.

- Danh mục điện thoại, địa chỉ, thư điện tử của các nhà khoa học, các nhà giáo dục , cơ quan chính quyền, các doanh nghiệp trong nước mà Việt kiều quan tâm.

- Danh mục điện thoại, địa chỉ, thư điện tử của Việt kiều cùng lĩnh vực chuyên môn và khả năng của họ.

Thứ ba, Xây dựng trụ sở tiếp đón Việt kiều tại các đầu mối lớn : Hà Nội, Tp.HCM, Đà Nẵng với nhiều tiện ích: ăn ở, đi lại thuận lợi cùng các dịch vụ trợ giúp về visa, vé máy bay, du lịch, trợ giúp liên hệ với các tổ chức, cá nhân trong nước…Các dịch vụ này có thu phí nhưng không cao như tại khách sạn, nhà hàng.

Vốn xây dựng có thể lấy từ ngân sách Nhà nước, tiền đóng góp của Việt kiều cùng sự đầu tư của các tổ chức và các đơn vị trong và ngoài nước.

Thứ tư, Thường xuyên tổ chức giao lưu gặp gỡ giữa Việt kiều và các tổ chức, cá nhân trong nước để tìm hiểu nhu cầu, khả năng của các bên.

Thứ năm, Cung cấp các dự án, các công việc mà phía Việt Nam quan tâm để kêu gọi Việt kiều cùng tham gia .

Trên đây là một vài ý kiến cá nhân tham gia trong hội thảo này.

Chúng tôi hy vọng vào việc tăng cường hợp tác của các tổ chức và cá nhân trong nước và chính sách của Nhà nước ta với cộng đồng Việt kiều nhằm khai thác tiềm năng mọi mặt của họ trong công cuộc xây dựng đất nước.

TS Nguyễn Xuân Mãn

Viện Cơ học Ứng dụng Viện Khoa Học & Công Nghệ Việt Nam