NewYork Paris Hà Nội Khách thứ :

NIỀM TIN TƯƠNG LAI

     

Khánh thành Trung tâm Hành chính Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Ngày 2-5-2012 , trung tâm hành chính - chính trị tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ( tại thị xã Bà Rịa ), nơi tất cả các cơ quan ban ngành từ TP Vũng Tàu chuyển về đây làm việc, đã đi vào hoạt động . Trung tâm hành chính - chính trị mới nằm tại P.Phước Trung , thị xã Bà Rịa .

Theo ghi nhận, trong ngày đầu tiên trung tâm hành chính rút khỏi địa bàn, TP Vũng Tàu đã bớt cảnh nhộn nhịp người xe như trước đây. Các quán ăn sáng, cà phê ở khu vực trung tâm TP Vũng Tàu cũng vắng khách đáng kể. Tại trung tâm hành chính mới, bộ phận tiếp nhận hồ sơ, nơi tiếp dân của các sở, ngành đều có nhân viên trực để đảm bảo công việc, nhưng lượng người đến liên hệ công tác không đông.