NIỀM TIN TƯƠNG LAI

     

Trang trại chăn nuôi - Farm Animal Breeding :


" Trong một vài năm qua ngành chăn nuôi đã vươn lên mạnh mẽ là nhờ các Trang trại chăn nuôi tập trung đã đưa các tiến bộ kỹ thuật vào chăn nuôi về : giống vật nuôi , thức ăn , chuồng trại , quy trình kỹ thuật chăm sóc . Phần lớn các giống gia súc , gia cầm trên thế giới được nhập vào nước ta với các chỉ tiêu kỹ thuật ngang bằng với các nước trong khu vực và các nước phát triển trên thế giới. Loại hình kinh tế chăn nuôi trang trại đã góp phần khai thác và sử dụng có hiệu quả diện tích đất hoang hóa ( đất đồi , đất gò cát , đất ven sông , đất ven biển và diện tích mặt nước ) nâng cao năng suất , chất lượng , tạo ra những vùng sản xuất tập trung cung cấp một nguồn thực phẩm khổng lồ , đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm , thúc đẩy quá trình chuyển đổi cơ cấu cây trồng , vật nuôi tạo điều kiện cho công nghiệp chế biến phát triển , tạo công ăn việc làm, tăng thu nhập cho người dân nông thôn , góp phần hình thành một phương thức sản xuất mới " .email.gif email1.gif    book.gif