NewYork Paris Hà Nội Khách thứ :

NIỀM TIN TƯƠNG LAI

     

Công Nghệ Cơ Học - Mechanical technology :


Việt nam có thể có cơ hội phát triển một công nghiệp thiết kế xe, vượt qua trình độ lắp ráp. Khi đạt được trình độ thiết kế, ngành sản xuất xe mới thực sự đóng vai trò động cơ của kỹ nghệ và kinh tế quốc gia : tạo công ăn việc làm ( ngành xe hơi của Pháp cung cấp 10% công ăn việc làm cho xã hội, nghĩa là 2,5 triệu người làm việc gián tiếp và trực tiếp ), xây dựng được mạng lưới kỹ nghệ sản xuất phụ tùng, đầu tầu của những nghiên cứu về quản lý xí nghiệp, cơ khí, điện tử, vật liệu….. Nhưng khó là làm sao chuyển được từ trình độ lắp ráp sang trình độ thiết kế, và sản xuất toàn bộ xe. Trong hậu bán thế kỷ hai mươi, ngoài Nhật bản, chỉ có Hàn quốc là nước duy nhất đã thành công trong việc phát triển một ngành kỹ nghệ xe hơi có tầm vóc quốc tế. Thái Lan phát triển kỹ nghệ cùng thời với Hàn quốc nhưng bây giờ vẫn còn ở mức độ lắp ráp và giới hạn trong thị trường nội bộ.


Ngành Công Nghiệp Xe Hơi Việt Nam - Car Industry in VietnamNgành Công Nghiệp Xe Hơi Thế Giới - World Car Industry


email.gif email1.gif    book.gif