NewYork Paris Hà Nội Khách thứ :

NIỀM TIN TƯƠNG LAI

     

Công Nghệ Hàng Không - Aviation Technology :


“Máy bay rất đắt tiền, đắt đến từng bộ phận nhỏ trong đó. Vật liệu, điện tử, viễn thông… trong máy bay toàn thứ tối tân, tốt nhất. Phải tốn hơn 15 tỷ USD để nghiên cứu cho ra một chiếc máy bay. Những kỹ thuật gì tân tiến nhất thế giới đều liên quan đến thị trường máy bay cả. Nếu không có người của mình lo được về mọi mặt : kỹ thuật, lái… thì dù máy bay có tốt đến đâu, chỉ một thời gian ngắn hãng hàng không sẽ không còn là của mình nữa. Kinh nghiệm xương máu của Air Afrique không có con người làm chủ kỹ thuật, phải giao lại cho Air France chỉ lấy 1 euro tượng trưng còn đó."

email.gif email1.gif    book.gif