NewYork Paris Hà Nội Khách thứ :

NIỀM TIN TƯƠNG LAI

     

Đầu Tư Kinh Doanh - Investment , Business :


" Một tập đoàn siêu quốc gia chọn một nơi đầu tư sản xuất vì hai lý do : gần gũi với thị trường và giá thành thấp. Mặc dù lợi tức mỗi đầu người gia tăng mạnh từ khi có chính sách đổi mới, chúng ta vẫn còn là những người nghèo nhất thế giới với sức mua thấp. Một công ty nước ngoài đầu tư để sản xuất ở Việt Nam không phải vì thị trường lớn mà vì hy vọng đạt được giá thành thấp để cạnh tranh trên thị trường thế giới . Nhờ có nhiều ưu điểm vượt trội hơn những nước khác trong khối ASEAN, Việt Nam đang thu hút rất nhiều vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài. "Những đề nghị về Đầu Tư - Investment Suggestions


Đầu Tư nước ngoài vào Việt Nam - Foreign Investment in Vietnam

email.gif email1.gif    book.gif