NewYork Paris Hà Nội Khách thứ :

NIỀM TIN TƯƠNG LAI

     

Công Nghệ Hóa Học Vật Liệu - Chemical Technology , Materials Technology :


" Với sự phát triển không ngừng, ngày nay ngành Công nghệ Hoá học không chỉ liên quan đến các qui trình công nghệ, mà còn phát triển và sản xuất vật liệu, hoá chất sử dụng thông dụng hàng ngày hay chuyên dùng trong hoá học. Những sản phẩm này có thể là: những vật liệu polymer, ceramic hay composite phục vụ ngành hàng không, điện tử, xây dựng, y học; những hợp chất được trích ly, tổng hợp dùng cho y học, mỹ phẩm, nhuộm in; hay xa hơn là những công nghệ và vật liệu nano với sự hứa hẹn thay đổi thế giới, hoặc đơn giản là những hoá chất được sử dùng hàng ngày mà vẫn giữ được môi trường trong sạch của chúng ta."


email.gif email1.gif    book.gif