NIỀM TIN TƯƠNG LAI

     

Môi Trường Đô Thị - Urban Environment :


" Đô thị là sản phẩm của văn minh xã hội, nó phản ánh một cách tổng hợp quá trình và trình độ phát triển của xã hội. Đô thị đẹp phải là sản phẩm của quá trình và trình độ phát triển của một xã hội tốt. Chính vì thế, để xây dựng được một đô thị đẹp cần rất nhiều yếu tố : Quy hoạch đô thị - Kiến trúc đô thị và cảnh quan đô thị - Vốn và điều kiện để thực thi quy hoạch - Quản lý đô thị . Người ta ai cũng cần có nhà cửa ổn định, môi trường sống tương đối sạch sẽ, dịch vụ giáo dục và y tế chất lượng cho các thành viên trong gia đình. Người Việt Nam có câu “an cư, lạc nghiệp”. Chính sách chủ động, đầu tư hiệu quả và kịp thời là những biện pháp cần thiết để tránh nạn đông đúc, ùn tắc, và đô thị hóa không lành mạnh, vốn là những trở ngại cho quá trình tăng trưởng của nền kinh tế. "

email.gif email1.gif    book.gif