NIỀM TIN TƯƠNG LAI

     

Công Nghệ Năng Lượng - Energy Technology :


" Hạ tầng cơ sở nói chung và năng lượng nói riêng là hàng rào cản tiến bộ kinh tế của Việt-Nam trong nhiều năm qua và trong thập niên sắp tới, nếu Việt-Nam không thực hiện nhanh chóng những cải tổ cần thiết. Trong giai đoạn chuyển tiếp hiện nay, giá điện lực có thể gia tăng. Nhưng trong dài hạn, nếu Việt-Nam quyết tâm thực hiện thị trường điện lực cạnh tranh đúng nghĩa, giá cả sẽ ổn định theo luật cung cầu. Đối với Việt-Nam, hoạch định và thực hiện chính sách là hai vấn đề có thể khác nhau. Mức độ thành công của khu vực điện lực phần lớn dựa vào rủi ro này . Hiện nay nguồn năng lượng chúng ta đang sử dụng xuất phát từ nhiều nguồn khác nhau. Từ thiên nhiên : cần phải kể đến than đá , than bùn , dầu hỏa và khí thiên nhiên. Do nhân tạo : có nguồn năng lượng từ thủy điện còn được gọi là than trắng, nguồn năng lượng nguyên tử , năng lượng từ gió và từ ánh sáng mặt trời . "Dự án xây dựng những nhà máy Điện hạt nhân của Việt Nam - Project to build nuclear power plants in Vietnam :Đào tạo nguồn nhân lực cho Điện Hạt Nhân - Human resource training for the Nuclear Energy :email.gif email1.gif    book.gif