NewYork Paris Hà Nội Khách thứ :

NIỀM TIN TƯƠNG LAI

     

Tài Chính Ngân Hàng - Finance , Banking :


Ngân hàng được xem là một ngành huyết mạch trong nền kinh tế của một quốc gia . Do đó bất cứ sai lầm nào trong hệ thống ngân hàng đều sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến sự suy thoái kinh tế .

" Trong một nền kinh tế thị trường , động cơ phát triển là các doanh nghiệp . Để có thể phát triển , điều kiện then chốt là vấn đề vốn . Nếu tất cả các yếu tố khác , như sản phẩm , công nghệ , nhân sự ... đều được hội tụ mà không giải quyết được vấn đề cung cấp vốn thì doanh nghiệp không thể phát huy được tiềm năng sáng tạo của mình . Có thể ví tài chính như máu huyết lưu thông trong cơ thể . Không có máu thì con người không thể tồn tại , lớn lên và trưởng thành . Thiếu máu thì cơ thể suy yếu , không phát triển tốt và con người sẽ đau ốm , bệnh tật , không thể góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng đất nước , xã hội . Nếu quá thừa máu thì tim mạch , cơ thể bị áp huyết cao , nguồn gốc của nhiều chứng bệnh khác và con người cũng trở thành một gánh nặng cho xã hội . Tóm lại , cơ thể con người cần phải được cung cấp đầy đủ máu huyết để phát triển . Nền kinh tế cũng vậy , cần phải được cung cấp tài chính đầy đủ , không quá ít , không quá nhiều để phát triển được mạnh mẽ và bền vững . "

email.gif email1.gif    book.gif