NewYork Paris Hà Nội Khách thứ :

NIỀM TIN TƯƠNG LAI

     

Thị Trường Tiêu Thụ Nội Địa - Vietnam's Domestic Consumer Market :


"Hiện nay nền Kinh tế Việt Nam còn phụ thuộc quá nhiều vào xuất khẩu . Tương lai việc xuất khẩu ngày càng khó khăn hơn nên cần quan tâm thích đáng đến sản xuất hướng vào người tiêu dùng Việt nam với hơn 90 triệu dân của Thị trường trong nước . Mở rộng Thị trường nội địa , tăng cường nội tiêu ( với cả sản xuất và tiêu dùng ) không chỉ là yêu cầu cấp bách trong bối cảnh thị trường xuất khẩu bị thu hẹp mà phải là hướng phát triển quan trọng….Thị trường nội địa còn là điểm tựa để các doanh nghiệp nước ta vươn lên trong cạnh tranh nơi các doanh nghiệp Việt nam có lợi thế hơn so với thị trường nước ngoài ".


Hệ thống thương mại bán lẻ của Việt Nam - Retail trade system of VietnamHệ thống thương mại bán lẻ của các Tập Đoàn nước ngoài ở Việt Nam - Retail trade system of the foreign corporation in VietnamHệ thống thương mại bán lẻ của các Tập Đoàn nước ngoài trên Thế Giới - Retail trade system of the foreign corporation in the world

email.gif email1.gif    book.gif