NIỀM TIN TƯƠNG LAI

     

Nuôi Trồng Thủy Sản - Aquaculture


" Chúng ta cần phải làm rõ nguyên nhân tại sao với chiều dài 3.260 km chạy dọc theo đất nước, biển có vị trí đặc biệt trong lịch sử cũng như phát triển kinh tế, thế nhưng đời sống người dân ven biển vẫn nghèo nàn, lạc hậu, sự đóng góp của kinh tế biển còn rất hạn chế .Mặc dầu nghề nuôi trồng thuỷ sản tiếp tục tăng trưởng nhanh hơn tất cả các ngành chế biến thực phẩm động vật khác. Theo báo cáo của FAO ( Food and Agriculture Organization ) số liệu cá và các ngành thuỷ sản của toàn thế giới đã tăng trưởng ở mức trung bình là 8,8% mỗi năm. So với 2,8% những sản phẩm thịt trong cùng thời kỳ. Cá và tôm được nuôi trồng ở châu Á nhiều hơn bất cứ ở đâu trên thế giới."email.gif email1.gif    book.gif