NewYork Paris Hà Nội Khách thứ :

NIỀM TIN TƯƠNG LAI

     

Những góp ý của các chuyên gia , trí thức Việt nam - The comments of the Vietnamese Technology Specialists and Experts :


" Chiêu mộ nhân tài và xử dụng tài năng của các chuyên gia , trí thức một cách đúng mức cho mục tiêu phát triển kinh tế . Hiện nay có hàng trăm ngàn nhân viên, cán bộ khoa học kỹ thuật đang làm việc trong các ngành trong cả nước nhưng chưa được phát huy và tận dụng khả năng của họ một cách đúng mức. Mặc dù hàng ngũ này được trang bị kiến thức và kỹ thuật còn cách xa so với thế giới hiện nay. Ngoài ra, Việt Nam còn có hàng trăm ngàn người Việt được đào tạo, rèn luyện và làm việc trong các nghành khoa học, kỹ thuật tiên tiến đang sống tại hải ngoại và đây là tiềm năng không nhỏ trong việc chấn hưng và kiến thiết đất nước. Đem những tiến bộ khoa học ở nước ngoài vào trong nước và động viên những chuyên gia kỹ thuật đang sống ở nước ngoài trở về làm việc tại quê nhà sẽ đem lại nhiều thành quả kỹ thuật không ngờ. Khuyến khích một lượng lớn người Việt hải ngoại về nước làm việc, họ sẽ đóng góp một cách đáng kể trong việc nâng cao trình độ khoa học kỹ thuật trong nước. Việc cấp giấp phép làm việc cho những khoa học gia, kỹ thuật gia về nước sinh sống và làm việc nên được dễ dàng cũng như chú trọng đến những chính sách ưu đãi như là : khuyến khích kinh tế, quỹ hổ trợ nghiên cứu, được dự phần trong những thành quả kinh tế mang lại từ công ty của họ…là những chính sách nên có."email.gif email1.gif    book.gif