NewYork Paris Hà Nội Khách thứ :

NIỀM TIN TƯƠNG LAI

     

Xây Dựng cơ sở hạ tầng - Building infrastructure :


" Việt Nam đã thành công xuất sắc trong việc mở rộng tiếp cận đến các dịch vụ cơ sở hạ tầng trong hơn 20 năm qua, nhưng còn rất nhiều việc phải làm để có thể phục vụ được tất cả mọi người. Những thách thức mới Việt Nam cần quan tâm là sự cần thiết phải huy động nguồn vốn mới bởi hiện nay, nguồn tài chính quốc tế tài trợ chiếm gần 40% đầu tư cơ sở hạ tầng tại Việt Nam, đến khi giàu mạnh, hỗ trợ từ nguồn này sẽ chỉ còn được là vai trò thứ yếu. Do đó, việc nhanh chóng tìm kiếm nguồn tài chính thay thế là rất cần thiết. Bên cạnh đó là thách thức từ đô thị hóa tăng nhanh. Tại Việt Nam, mỗi năm có khoảng một triệu người từ vùng nông thôn chuyển đến các thành phố lớn, đòi hỏi Việt Nam phải nâng cao năng lực quản lý và lập kế hoạch đô thị. Đặc biệt, phải kiểm soát có hiệu quả những nhu cầu xây dựng nhà ở không theo quy hoạch và cơ sở hạ tầng cơ bản trước khi tiến hành xây dựng."


email.gif email1.gif    book.gif