NewYork Paris Hà Nội Khách thứ :

NIỀM TIN TƯƠNG LAI

     

Xây dựng hệ thống Giao Thông Vận Tải công cộng hiện đại như ở những Quốc Gia đã phát triển .


" Trong thế giới ngày nay, tiến bộ xã hội và phát triển giao thông vận tải có quan hệ gắn bó mật thiết với nhau, việc cao tốc hoá các phương tiện giao thông vận tải đã trở thành chiều hướng chính của phát triển. Đối với vận tải đường sắt để đạt được nhu cầu đi lại thông thương ngày một tăng nhanh, các nước đã tích cực phát triển đường sắt cao tốc . So với hàng không dân dụng hoặc đường bộ cao tốc, đường sắt tốc độ cao có nhiều ưu điểm hơn như đảm bảo an toàn , bảo vệ môi trường . Còn để đáp ứng với nhu cầu giao thông trong các thành phố lớn , người ta đã xây dựng những mạng lưới giao thông công cộng hiện đại : Hệ thống Xe Buýt , Xe Điện ngầm " Metro " và Xe điện bánh sắt tối tân " Tramway " : các loại phương tiện vận tải công cộng khối lượng lớn , nhằm làm giảm áp lực giao thông, hạn chế xe cá nhân và không gây ô nhiễm môi trường ."


Hệ thống vận tải Đường Sắt cao tốc - Railway transport system of high speed


1. Hệ thống Xe Buýt công cộng

2. Hệ thống Xe Điện ngầm dưới lòng đất METRO

3. Hệ thống Xe Điện TRAMWAY trên mặt đất

4. Hệ thống Xe Lửa cao tốc

Xe Lửa cao tốc Shinkansen của Nhật Bản

Xe Lửa cao tốc ICE của Đức

Xe Lửa cao tốc TGV của Pháp


Hệ thống vận tải đường Thủy - Marine transportation systemHệ thống vận tải bằng Đường Hàng không - The air transport system


Máy Bay Boeing 787

Máy Bay Boeing 747

Máy Bay Airbus 380

Máy Bay Airbus 350


Hệ thống vận tải bằng Đường Bộ cao tốc - Highway Transportation System